Blogg

Så bygger du en egen altan

25 apr 2018

Det är alltfler som drar på sig blåstället och greppar hammare och spik. Vi har blivit alltmer självsäkra på det egna hemmabygget och renoveringen. Vi hamrar, spikar och sågar för fulla hus. Det finns en charm i att göra egna saker hemma. Om inte så för att kunna visa upp för släkt och vänner vad vi själva har åstadkommit ger en en stor tillfredsställelse. Det är bara viktigt att göra allt så noggrant man bara kan. Låt bygget eller renoveringen ta den tid det tar. Det gör inget att det tar lång tid. Det viktiga är att vara så noggrann som det bara går. Vet du inte hur du ska göra, fråga någon som är van vid det, eller kolla in något pedagogiskt klipp på Youtube. De flesta klippen är ganska bra och brukar visa steg för steg hur man ska göra.

Att bygga själv brukar göra att många kan välja lite dyrare material. Det är en bra idé, förutsatt att du vet hur du ska göra. Att inte kunna och riskera at förstöra ett dyrt material är inte att rekommendera. Då är det bättre att anlita en professionell hantverkare.

Här kommer en beskrivning på hur man gör en egen altan. Det är bland det lättaste om man är nybörjare. Var bara mycket, mycket noggrann när du gjuter plintar till altanen, om du behöver en sådan. De flesta altaner behöver det, om marken är ojämn. Dessutom kan den röra på sig, vilket den mesta marken gör. Har du då gjort ett bra grundarbete, gör inte små förändringar i marken så mycket.

Det första du måste välja är hur du bygger den. Ska du göra den med plankor på fri hand, eller väljer du att lägga färdiga trallar? Det finns sådana som du kan använda dig av. Då gör du en ram och underarbete med plankor som trallarna vilar på. Här grå vi igenom hur du bygger med hela plankor. Då kommer du att behöva plintar, träplankor till stommen, stolpar, impregnerade reglar, balkskor, träskruvar, trallskruvar, ankarskruvar, sandpapper och oljefärg.

1. Mät ut området där du vill ha din trädackade altan. Börja med att placera ut var du vill placera plintarna. Gräv ett litet hål och klubba ner en pinne där du vill bygga altanen. Bind rep runt alla de olika pinnarna för att få räta linjer mellan plintarna.

2. Mät ut höjden på altanen och pinnarna.

3. Avlägsna matjorden under och gräv ut var altanen ska vara. Ersätt sedan kvadraten eller rektangeln med ett lager sand och finkornig stenkross. För att slippa så mycket växtlighet som möjligt under altanen. 

4. Säg att duska bygga altanen längs din husfasad, då kan du fästa en bärlina genom panelen på ditt hus, in i de bakomliggande reglarna. Har du inte ett trähus utan ett rappat hus fäster du bärlinan med pluggar och sedan fäster med franska skruvar.

5. Nästa steg blir att först gjuta plintarna.

6. Bygg sedan bärlina och bestäm hur bred och lång altanen ska bli. Förborra en regel. Ta bort lockläkten på husets fasad.

7. Mät ner trallens tjocklek och markera med ett nytt streck i bärlinans överkant. Fäst sedan bärlinan i fasaden med franska träskruvar och bricka.

8. Använd en av husets sidor för att få en rak linje för altanen. Fäst ett snöre på en srkuv på 20 millimeter från den bakre knutbrädan på fasaden. 

9. Dra sedan snöret förbi fasaden och fäst det i en stakpinne. Justera tills snöret passerar 20 millimeter från den främre knutbrädan. Slå ner en pinne längre ut än djupmåttet på din altan.

10. Avståndet mellan plintarna ska inte vara mer än maximalt 2 meter. Samma avstånd ska gälla för den första raden av plintar.

11. Är din altan mer än 2 meter djup krävs en mittenbärlina för tillräcklig stabilitet.

12. Placera beslag på plintarna så att stolparna kan justeras i sidled. Samt sak ska gälla för plintarna i framkant, som ska böra upp tralldäcket. De ska ritkar så att de kan justeras i djupled.

13. För varannan meter du bygger på altanen behövs en bärlina. Plintarnas beslag på bärlinorna riktas på samma sätt. Kommer du att belasta altanen mer än vanligt bör du minska avståndet mellan plintarna och öka dimensionerna på reglarna.

14. Nu är det dags för hörnplintarna som ska placeras rätt i sid- och djupled.Markera med hjälp av pinnar och murarsnöre. Använd vattenpass och rita ett streck på fasaden lodrät ner från högerkanten på bärlinan. Slå ner en pinne och fäst murarsnöret för du gjort markeringen på fasaden.

15. Dra murarsnöret en bit utanför yttermåttet på altanen. Måttet på snöret och riktsnöret ska vara lika stort längst ut. Sätt pinnar längst den andra kortsidan på altanen. Alla snören ska vara lika långa.

16. Mät ut 30 centimeter på en sida och 40 centimeter på den angränsade sidan. Är måttet 50 centimeter har du en rak vinkel för altanen. Kontrollera sedan att diagonalerna på altanen är lika långa. Då är alla vinklar räta.

17. Placera stolparna på plintarna i varje hörn av altanen, placera sedan resten av plintarna med minst 2 meter emellan. Närmast plintarna ska du packa med makadam, då får du ett plant dränerat underlag som skyddar mot tjälskjutning.

18. Nu placerar du stolpar på alla plintarna. Det ska vara impregnerade stolpar som bildar reglar till din altan. Kapa sedan stolparna i den höjd som du önskar.

19. Fäst sedan impregnerade reglar mellan stolparna med träskruvar i bärlinan. Kontrollera varje regel med långpass. Fäst reglarna i stolparna med skruvar. Kapa sedan reglarna när du har fått dem i önskad längd. Nu har du reglar för hela altanen.

20. Mät och markera maximalt 600 millimeter från insidan av ramverket, Använd en vinkelhake för att markera lod på bärlinan. Sätt ett kryss till höger och markera bjälkregelns placering, gör likadant på hela bjälkregeln. Gör likadant på främre regeln.

21. Fäst balkskorna till höger om strecken med 3 rostfria ankarsrkuvar på varje sida om regeln. Kapa sedan alla reglar i samma längd. 

22. Fäst en bjälklagsregel i balkskon. Fäst med en rostfri träskruv i frontregeln.

23. Fäst balkskorna med rostfria ankarskruvar på bägge sidor om bjälklagsregeln. Skråskruva bjälklagsreglarna i bärlinan.

24. Snedkapa alla stolpar som bär upp under tralldäcket till rätt höjd.

25. Använd stommens stolpar som staketstolpar som stöd för sidornas inklädnad. Avståndet mellan plintar som bär stommen ska vara högst 2 meter för god stabilitet. Sedan är det bara att spika i varje trall för sig i altanens stomme. Välj sedan om du ska ha staket till altanen eller en kjol. Och kanske en trappa.

När du är färdig med altanen kommer det att bli en massa virke över. Har du varken tid eller lust kan du alltid anlita en byggstäd som kommer och tar bort allt överblivet material och städar upp efter ditt bygge. Det är lika viktigt som själva bygget och bör göras noggrant så att det blir städat efteråt. Läs mer här om hur du kan få en byggstädning i Stockholm.

Funderar du på att bygga en carport till din bil?

10 apr 2018

Många vill ha sitt garage till annat än att låta bilen stå där vintertid. Det är alltid lite riskabelt att ställa bilen, som den är våt och kall i ett garage som har inomhusvärme, eftersom kondensen som bildas i bilen kan göra att den rostar. Då kan det vara bättre för bilen att ställa den utomhus, och med en motor- och, eller en kupévärmare. På det sättet värms bilen, men inte på så sätt att den riskerar rost. Därför är det många som hellre vill ha en carport till bilen. Då får man ett skydd till bilen samtidigt som den inte utsätts för risken för rost.

Fördelar med carport jämfört med garage

Funderar du på att bygga en carport själv rekommenderar vi att du köper en carport som du lätt kan montera ihop själv i galvaniserat stål. Då får du en carport som står pall mot snö och hårda vindar och då bygger man ett tak med termotakskivor som håller mot den mesta snön.

 • Fördelarna med en carport i galvaniserat stål och termotak är att, det i motsats till om bilen står inne i garaget, inte bildar någon kondens som utsätter bilen för rostrisk.
 • En carport ger ett mycket luftigare intryck i motsats till ett garage som dels kräver bygglov och kostar mycket mer att bygga.
 • Det går snabbare att få upp en carport än ett garage. Du får en hållbar carport med stålkonstruktion och ett tak som inte är gjort av plast av PVC. En carport som du köper i byggsatser är lite som att köpa hem en Ikea möbel. Du får instruktioner som gör att du vet hur du ska sätta ihop de olika delarna.

Anlita ett proffs på carportar

Vill du inte göra det på egen hand, kan du mycket väl anlita en snickare som gärna gör det åt dig. Med ROT-avdraget kan du till och med halvera arbetskostnaderna för att bygga det. Anlita en byggare som är erfaren jsut av att snabbt bygga upp en carport i Uppsala.

Anlita ett proffs på utbyggnader, eller carport. Du kan rådgöra med en erfaren snickare. Känner du dig osäker på vad som håller bäst kan du be en professionell snickare som tar ett helhetsansvar för det som du önskar få byggt. Om du vill vara miljövänlig kan du välja en som renoverar på ett så miljövänligt sätt och som vill göra ett så litet avtryck på miljön som det bara är möjligt. Då väljer de material som inte har tagit för mycket av miljöresurser i anspråk under tillverkningen, och som använder så miljövänliga material som möjligt. De arbetar efter miljöcertifiering enligt ISO 14001.

Användningsområden för ett Attefallshus

10 apr 2018

Attefallshus är en typ av komplementbyggnad som man relativt enkelt kan bygga till på sin tomt för en inte allt för stor summa. Den får vara max 4 m hög och 25 kvadratmeter stor, men får användas till att bo i under hela året. Trots dess ringa storlek finns det förvånansvärt mycket som man kan använda den till. 

Fritidsrum

Ofta kan det bli trångt hemma i huset och med sovrum, kök och badrum är snart alla rum i huset upptagna. Det kan då vara praktiskt med ett extra hus på tomten som hobbyhus, det kan man exempelvis inreda som gym, ateljé eller eget musikrum. Där har man sedan mycket tid och utrymme att ägna sig åt sitt intresse utan att vara i vägen för någon annan. En annan fördel med att ha ett eget hus är att om man gör något som låter mycket, exempelvis spelar trumpet eller väver, så stör man inte någon annan i huset. En sak att tänka på när man inreder sitt fritidsrum är att om man har en partner så blir det roligast och rättvisast för båda om bägges intressen finns representerade.  

Gästrum

Under ledigheter har många gäster som kommer över och sover över i några dagar. Det är ofta väldigt trevligt, men risken finns att man snart går varandra på nerverna då man bor så nära varandra. Att använda sitt Attefallshus som ett extra stort gästrum är då en bra idé, man ger varandra lite utrymme och andningsrum samtidigt som vännerna bor nära en själv och slipper boka in på hotell. Gästrum kan med fördel kombineras med ett fritidsrum, då kommer rummet inte att stå tomt när man inte har några gäster för tillfället. 

Studentrum

I många av de större studentstäderna som Göteborg, Uppsala och Malmö exempelvis, råder det ofta bostadsbrist och många studenter har svårt att hitta någonstans att bo. Om man vill ha en extrainkomst kan det då vara en bra idé att hysa några studenter som inneboende hos sig för en viss tid. Eftersom Attefallshus inte är alltför dyra vanligtvis, är det ett enkelt boende att hyra ut. Det finns många som hyr ut ett befintligt rum i huset, men fördelen med en komplementbyggnad utanför huset är att man slipper gå varandra på nerverna. Dessutom kan man då erbjuda den studerande eget kök och badrum, vilket brukar vara uppskattat. Detta är också ett väldigt bra sätt att lära känna nya människor på. 

Självklart är det inte bara studenter som man kan hyra ut till, många andra som nyanställda, nyinflyttade till Sverige och ensamstående är också i stort behov av bostad. Genom att hyra ut ett Attefallshus vinner båda parter på det, hyresgästen får en bostad och uthyraren får en extra inkomst. 

Hur ska man resonera kring ett slitet trägolv?

24 mar 2018

De golv som ligger i din bostad nöts hela tiden. Mer eller mindre, beroende på var de ligger så kommer dina fötter att hamna på golven, vatten och smuts kommer in utifrån, möbler kommer att placeras på golven, saker kommer att tappas och så vidare. Ett golv är det område som drabbas av hårdast slitage i en bostad. Detta gör att golvet i fråga måste underhållas för att bli så fint och hållbart som möjligt.

Vi ska här titta lite närmare på hur du ska resonera vid ett trägolv. Ett trägolv har några klara fördelar jämfört med andra typer av golv. Dels så är det vackrare, dels så är det lyxigare och dels så kan man rädda ett nött trägolv på ett annat sätt än vad kan göra vid plastgolv, laminat eller klinkers. Går en klinkersplatta sönder så måste den bytas ut - tappar du något på ett trägolv så går detta ofta att rädda genom en golvslipning.

En viktig del gällande skötseln av ett trägolv handlar om golvslipning. man brukar kunna slipa ett trägolv ungefär tre gånger. Med en livslängd på en mansålder så handlar det inte om ett frekvent återkommande projekt. Det talar för att man ska ta professionell hjälp

Just en golvslipning är en viktigt del att ta fasta på för dig som bor i en bostad med trägolv. Bor du i en lägenhet i Stockholm där trä är det genomgående materialet på golven så kommer du nämligen att tjäna på att, med jämna mellanrum, genomföra en golvslipning. Det är en väsentlig del i hur lång livslängd dina golv får och det handlar dessutom om att du ger hela bostaden ett lyft.

Vi ska tillägga att en golvslipning i Stockholm är möjlig att göra ungefär tre gånger på ett trägolv (man måste ha tillräckligt med yta att slipa) och att ett trägolv har en livslängd som sträcker sig över ungefär en mansålder. Baserat på detta kan vi säga att det således inte handlar om någon årlig företeelse och att du i och med detta bör kosta på sig att ta professionell hjälp vid en golvslipning av dina trägolv i lägenheten i Stockholm. Varför? Jo, för att det blir ett bättre resultat - till ett rimligt pris.

Använd rot-avdraget för din golvslipning

Det hela är logiskt. Har du ett trägolv som är nött och slitet så skalar du, genom en golvslipning, bort det översta lagret. Det innebär att golvet hela tiden blir tunnare och att du som lekman kan riskera att ta för mycket då du slipar. Anlitar du ett företag some rbjuder professionell golvslipning så tar de exakt så mycket som behövs och gör det, genom detta, möjligt att genomföra ytterligare golvslipningar i framtiden. Det är viktigt.

Att tjänsten är inkluderad i ROT-avdraget är dessutom ytterligare skäl till varför du ska ta hjälp. Du kan anlita en golvslipare i Stockholm och dra av 30% av den totala arbetskostnaden – detta med ett tak på 50.000 kronor/år.

Så gräver du ett hål

15 mar 2018

Det finns många anledningar till att man kan behöva gräva ett hål. Ofta kan det vara för att bereda plats för en installation på tomten, men det kan lika gärna handla om att gräva ett hål i skogen när man är ute och tältar. Här talar vi om det förstnämnda, det vill säga att gräva lite större hål – hål som man ofta behöver hyra grävare från en uthyrningsfirma. Innan man sätter igång finns det saker som är bra att känna till.

Planera grävandet

Börja med att se till att det inte finns någon risk för att du gräver sönder ledningar, eller annan nedgrävd infrastruktur, när du arbetar. Det finns tjänster online (i offentlig regi) för att ta reda på detta. Om du fortfarande känner dig osäker kan du ta kontakt med kommunen för att fråga om råd. Se till att inte börja gräva djupt förrän du faktiskt är säker på detta. Att gräva där det finns ledningar kan komma med flera konsekvenser. Förutom att ganska stora kostnader kan uppstå, finns det också en risk att du måste börja om med arbetet på annan plats inom din tomt.

Markera hålet

Innan du börjar gräva är det bra att markera hålet på något sätt. Om inte det här görs finns en risk att hålet blir lite mindre eller större än du hade tänkt dig från början. Oavsett hur säker man känner sig är det lika bra att göra markeringen. På så vis kan man vara säker på att det verkligen blir rätt. Var gärna lite generös med storleken. Många gånger är det bättre att ha ett lite större hål än ett lite mindre. Är det lite större är det enklare att korrigera i efterhand.

Hyr grävare

Gräv bara för hand om du verkligen behöver (eller om du tycker om att träna). Ska du gräva ett större hål är det nästan ett måste att hyra grävare. Det finns många maskinuthyrningsföretag runtom i landet med grävare som inte behöver vara alltför dyra att hyra. Hör gärna av dig till flera olika företag för att göra en prisjämförelse.

Om du inte ska hyra förare också är det extremt viktigt att vara noga med säkerheten. För det första gäller det att ha ett B-körkort, men har man lite erfarenhet bör man noga se över funktioner och skydd. Är du osäker bör du hitta ett maskinuthyrningsföretag som gärna svarar på dina frågor (vilket är de flesta). Är det ett område du inte bör tumma på, är det säkerheten. 

Planera noga för ditt husbygge

9 mar 2018

Ska du bygga själv? Är det ett nytt hus du funderar på att bygga? Är du kunnig inom byggteknik, känner du säkert till det mesta inom bygg. Annars kommer här en del bra tips på hur du ska göra för att få till det bästa resultatet.

Här tar vi upp hur du bör göra när du börjar med grunden. Gjuter du en betongplatta till ditt hus får du en bra isolerad grund. Du får en bra isolerad grund som dessutom står bra emot fukt. Du minskar risken för sättningar eftersom ytan du har mot marken är stor. Du gör då en grund av kantelement, cellplastisolerong, armering, golvvärme och betong. Priset på en sådan husgrund går på mellan allt från 1.500 kronor till 4.000 kronor per kvadratmeter.

Planering är grunden för allt bra arbete

Så det första du bör göra är en god planering.

 1. Gör en tidsplan
 2. Ta in offerter på byggmaterial
 3. Ta in offerter på mark- och grundarbete
 4. Ansök om bygglov och sanitets- och vattenrör
 5. Genomför en geoteknisk markundersökning
 6. Anlita ett företatg för markarbete, schaktning och sprängning
 7. Gräva för grunden, antingen gräve du själv, eller låter ett företag göra det åt dig
 8. Gjuta betongplattan
 9. Dränering runt huset
 10. Lägg upp en strategi för vatten och avlopp
 11. Anlita byggfirma och hantverkare

När det kommer till markarbeten som schaktning och sprängning bör du ta in ett företag som är erfarna av de flesta slags markarbeten. De kan avgöra vad och vilka stenar som kan behöva tas bort. De kan hantera sprängämnen, och skydda omgivningen och bergsäkra grunden. De kan bergspräcka stora stenar. Då kan de kan hjälp dig att lägga ett väl anpassat arbetsschema. Samtidigt ser de till att alla är skyddade och har de rätta maskinerna för arbetet. Några sådana maskiner är bergsborrar, schaktmaskiner, grävskopor och annat byggmaterial som används vid en omfattande bergsprängning.

Här hittar du rätt företag för jobbet

Hur ska du hitta ett företag som arbetar med bergsprängningar? Du kan fortsätta läsa på denna sajt om ett företag som är erfarna inom allt som har med bergsprängningar i Stockholm. De har goda referenser och är erfarna av olika sorters bergsprängningar och bergspräckningar. De kan ge dig både kostnadsfria offerter och tips och råd om din grund. De kan genomföra geotekniska undersökningar som du kommer att behöva för din tomt. 

Undersöker innan och efter

Anlitar du dem gör de säkerhetskontroller innan de genomför en bergsprängning. De täcker marken för att minska stenkast. Efter sprägningen gör de efterkontroller så att inget odetonerat material ligger kvar. De kommer sedan tillbaka några månader senare för att säkerställa att inget har tagit skada av vibrationerna. De åtar sig både stora och små uppdrag. Så inget uppdrag är för litet för dem.

Så bygger du själv en pool

5 mar 2018

Kan man bygga sin egen pool? Jajamensan. Det kan man. Det gäller bara att man är noggrann och väljer noggrant bra byggmaterial. Det viktiga är att du bygger på en bra plats. Och tätar poolen med våtduk, innan du gjuter grunden för poolen. Sedan murar du en pool och använder betong som du klär den med för lång hållbarhet. Så här gör du:

Planera poolens utformning och plats

1. Hur ska poolen se ut?

Rund, rektangulär? Kvadratisk?Ska poolen vara nergrävd, eller upphöjd? En normalstor pool brukar ha måtten 3 x 6, eller 5 x 10 meter, eller 4 x 8 meter och är rektangulär. Då ryms flera badare utan att det känns trångt i poolen.

2. Vad får poolen kosta?

Detta är viktigt för vilket byggmaterial du väljer. En pool är nämligen en stor investering och du bör bestämma dig för vilken standard du vill ha för din pool. Vill du ha en pool som har någorlunda varmt vatten, lär det kosta en del. Är du villiga till det? När du bestämt dig för det bör du skaffa hem byggmaterial till din pool.

3. Vad ska poolen vara byggd av?

En pool av standardkvalitet brukar ha en stomme av trä, plast- eller glasfiber, cellplast, plåt, isolerblock betong och mursten. Träet bör vara impregnerat och ha en rötskyddsgaranpti på cirka 20 år. En pool tar mycket arbete i anspråk. Du får räkna med cirka två veckors heltidsarbete för en pool. Om du väljer en nergrävd pool behöver du inget bygglov, däremot behöver du ett bygglov för en altan med en pool. I synnerhet om du väljer att lägga ett pooltak över poolen.

4. Börja gräva

När du bestämt dig för poolens plats och standard är det ås dag för att börja gräva. Mät noggrant ut platsen för poolen och hur stor den ska bli. Du bör mäta ut så att poolen blir rak och sedan bör du gräva rakt ned, så att hålet för poolen blir rak.

5. Börja bygga poolen

När grävningen är klar är det dags för själva poolbygget. Du behöver en stadig bottenplatta för din pool. Det bästa är att gjuta plattan. När du gjutit plattan bör du lägga in rör till och från betongplattan. Har du köpt materialet från en leverantör av pooler har du fått med dig instruktioner för rören och begjutningen av bottenplattan. Du bör ha filter, en pump och du bör lägga rören i anslutningen till både pump och poolvärmepump och filter. 

6. Gjuta poolen i betong

När du är klar med det, bör du gjuta poolstommen med betong. När du väl har gjutit klart poolen bör du fylla på med stenar och jord i marken runt poolen  för att stötta den.

7. Lag på att täcka över poolen

Du behöver en poolduk efter att du har gjutit poolen och en poolram där du kan fästa poolduken. Poolramen ska hålla både poolduk och reglar på plats i poolen. Poolramen fäster du runt poolen, på utsidan av poolen.

8. Klä poolens insida med liner

Putsa vägg och golv noggrant. Det är mycket viktigt att ytan är jämn, du bör inte få några veck i litern, eftersom  de sliter hårt på vinerna och skräp och smuts kan fastna där i. Det är heller inte roligt om skarvar och fogar syns genom poolduken.

9. Installera poolpump och poolfilter

Har du bestämt dig för en pooluppvärmning bör du sedan installera en sådan. De vanligast pooluppvärmingarna är de med luft eller vattenpump.

10. Installera liner

Innan du installerar linern bör du rengöra poolen ordentligt. Har du en skräddarsydd liner, eller inte? Du bör kunna svetsa linern för bästa resultat. Det är mycket viktigt att linern sitter perfekt. När den väl sitter som den ska, kan du sedan fylla poolen med vatten. Sätt på värmning och pump.

11. Installera poolskydd

Till sist bör du sätta ett poolskydd kring poolen och då bör djupet vara större än 20 centimeter. Ett poolskydd kan vara ett staket på minst 90 centimeter högt, försedd med en grind och lås, eller ett pooltak, eller ett pooltäcke som man kan gå på. Läs mer här om  billiga pooltak.

Anlita proffs på pooler

Tycker du detta var svårt och omöjligt att genomföra? Då kan du köpa en färdig pool, så kommer leverantören hem till dig och monterar poolen där du önskar det.

Tips för en schysst och säker golvslipning

2 mar 2018

Bor du i en stor fastighet i till exempel Stockholm och har många grannar? I sådana fall bör du se till att köra golvslipen på schyssta tider, eftersom det låter en hel del. En annan sak som är viktigt att tänka på är att alltid stänga av maskinen innan du byter slippapper. De två sakernas gemensamma nämnare är att de är en förutsättning för en schysst och trygg golvslipning. Läs vidare för att få reda på fler.

Säkerhet

 • Ta bort all metall. För inte särskilt många år sedan sattes en lägenhet i brand i Stockholm när ägaren skulle slipa sitt golv, troligen på grund av att det fanns spikar eller annan metall på ytan. När användaren sedan körde på metallen skapades gnistor som skulle komma att starta en eldsvåda. Just eftersom det var i centrala Stockholm fanns stora farhågor att branden, som lyckades stävjas, skulle sprida sig.
 • Stäng av slipmaskinen vid underhåll. När du ska utföra underhåll, felsöka eller byta slippapper är det av högsta vikt att du stänger av slipmaskinen. Flertalet olyckor har skett på det här viset.
 • Tänk på lemmar och kläder. Flera olyckor har skett där lemmar eller löst sittande kläder har fastnat i golvmaskinens rörliga delar. Se till att hålla dessa borta. Tänk även på husdjur som springer omkring, att de håller ett behörigt avstånd.

Slipa rätt

 • Följ manualen ordentligt. Att ta hand om golvslipmaskinen är viktigt, oavsett om man har hyrt den eller inte. Om du har hyrt den är det dock någon annan som drabbas av ev. slarv – äger man golvmaskinen är det upp till en själv hur väl man tar hand om den. En maskin som är ordentligt åtgången efter att du har slipat golv ses sällan med blida ögon av uthyrningsföretaget. Se till att följa manualen och de råd som står där.
 • Tänk på grannarna. Det låter mycket när man ska slipa golv. Bor du i en större fastighet, i till exempel Stockholm eller annan storstad, bör du se till att slipa på schyssta tider. Annars finns givetvis en risk att osämja uppstår.
 • Ha rätt slippapper. Har du massivt trägolv? Eller laminerad parkett? Det finns inget optimalt slippapper som passar alla trägolv. Först börjar du med ett grövre papper, innan du gradvis går över till grövre och grövre slippapper. De finare slipningarna görs främst i syfte att ta bort spåren från de föregående slipningarna. Fel slippapper kommer gör att ditt golv knappast blir så fint som du tänkte dig.

Nybyggnationer kan kräva marksanering

21 feb 2018

I och med att vi bygger mer och skapar nya stadsdelar runt om i svenska städer så kan gamla ämnen och metaller som gömts – eller glömts – i marken göra sig påminda. Nuvarande, och kommande, generationer får så att säga sota för gamla generationers synder. Något som kan förklaras av att vi numera har bättre kunskaper kring gifter om kring ämnen som är skadliga för oss. 

Förr så var miljön inte i samma fokus som det är idag och, som sagt, det kan innebära att alla områden där vi nu bygger kräver åtgärder innan arbetet tar vid. I exempelvis marken eller i vattnet så kan det finnas organiska ämnen och/eller metaller som kan ha stor påverkan på hälsan och dessa ämnen måste tas bort innan byggnationer kan ske. Något som sker genom en marksanering. 

En marksanering som sker utifrån givna förutsättningar och där man använder sig av olika tekniker beroende på vilken typ av förorening det handlar om, vilka geologiska förutsättningar som finns samt i vilket geografiskt läge den planerade byggnationen ska äga rum. I många fall så kan tidigare verksamheter i närheten - eller på själva området - ge ledtrådar om vilka ämnen som kan finnas i marken; men det måste också fastställas genom provtagningar. 

En provtagning bestämmer omfattningen av marksanering 

Vi kan se detta utifrån en byggentreprenörs perspektiv och säga att en välplanerad provtagning är något som kan spara väldigt mycket pengar. Det finns höga krav på att marken man bygger på ska vara fri från giftiga ämnen och här kan man alltså i efterhand tvingas till en marksanering – något som blir betydligt krångligare och som kan kosta väldigt mycket mer pengar.

 Att då genomföra en omfattande provtagning av marken – och utföra en eventuell marksanering innan projektet inleds – är ett sätt att spara in både pengar och att effektivisera hela projektet. Genom provtagningen så får man svart på vitt kring vilka ämnen och metaller som finns, i vilken omfattning och man därigenom planera en marksanering utifrån detta. 

Vanliga metoder vid en marksanering

Det finns några metoder som normalt används vid en marksanering och vi tänkte snabbt gå igenom dessa och vid vilka tillfällen respektive metod används. 

Deponering: Det här är den vanligaste typen av marksanering och innebär att man gräver upp och förflyttar den kontaminerade jorden bort från området där man ska bygga. Denna metod är fortfarande kostnadseffektiv och det är naturligtvis en stor anledning till varför den används. Av förklarliga skäl så lämnar den dock mer att önska då man, i många fall, bara förflyttar problemet. I andra länder har utvecklingen gjort att man tagit steget bort från deponering och mot andra metoder istället. 

Biologiska metoder. Om marken skulle vara kontaminerad med exempelvis petroleum så brukar en biologisk metod vara en bra lösning vid marksanering. En vanlig sådan går ut på att man ympar och tillsätter exempelvis svamp och bakteriekulturer i jorden. Det kan också handla om att man tillför syre eller att man planterar växter i området. Vid biologisk marksanering så kan man ofta jobba direkt på plats och men behöver således inte deponera jordmassor. 

Kemiska metoder: Vid kemisk marksanering så lakar man ut föroreningarna. Detta sker genom att jorden förs in i en tank där man tillsätter lösningsmedel och där de giftiga ämnena förstärks så att de därefter kan förstöras genom en annan metod. Kemisk marksanering går även det att utföra på plats. 

Termiska metoder: Den här typen av marksanering innebär att man genom hetta tar bort alla giftiga ämnen/metaller. Detta sker genom förbränning eller genom avdrivning (där man driver ut föroreningarna genom en högre temperatur - mellan 100-600 grader) och där man sedan tar hand om allt genom en så kallad rökgasrening. 

Mekaniska metoder. Marksanering med mekaniska metoder innebär att man tvättar jorden; något som passar bäst för metaller. En annan vanlig variant inom mekanisk marksanering handlar om att man luftar marken. Det finns även andra metoder såsom exempelvis inkapsling och intervallning - båda handlar om att förhindra vidare spridning av de giftiga ämnen som finns i jorden. Grundprincipen är densamma vid alla mekaniska metoder: man upprättar skikt som ska stänga inne gifter och förhindra att de når markytan och exempelvis vattnet - genom detta minimeras risken för personskada. 

Fortsätt lära här för mer information: marksanering.nu.

Byt ditt kök i Stockholm

17 feb 2018

Det har aldrig varit lättare än idag att som privatperson förändra i sitt hem och att genomföra de projekt man alltid drömt om. Varför? Jo, för att rot-avdraget finns tillgängligt och att man i och med detta kan anlita professionell hjälp och därefter dra av delar arbetskostnaden på sin deklaration och därefter få summan tillbaka på sin skatt.

Rot-avdraget gäller inom de flesta områden som rör renoveringar, nybyggnationer och tillbyggnader och summan som fungerar som tak är 50.000 kronor/år och per person. Vad är det då som privatpersoner använder detta rot-avdrag och i vilken stad är det mest nyttjat?

Jo, här kan man säga att det finns framförallt två stycken områden som visat sig vara extra populära att söka förändring i – badrummet och i sitt kök – och den stad där man använt rot-avdraget som mest är Stockholm. Anledningen till detta är logisk; i Stockholm så bor det mest folk i Sverige och de flesta vill – vid exempelvis en inflyttning i en ny bostad – sätta sin egen prägel på dessa rum och där kan vi säga att köket är viktigast. Något som idag är billigare även sett till material och lösningar och detta speciellt sett till just Stockholm där man har ett större urval av återförsäljare. Till exempel denna: http://www.koksrenoveringstockholm.nu/.

Välj rätt stil på ditt kök i Stockholm

Av den anledningen så tänkte vi titta lite närmare på vilka stilar av kök som finns och som kanske kan ge dig lite inspiration om du känner att du vill använda ditt Rot-avdrag för att byta ditt kök. Vi bortser alltså från hantverkare som du anlitar i Stockholm och vi tittar istället på urvalet som finns av kök i staden.

 • Öppna lösningar. I Stockholm så får man använda sin fantasi på ett annat sätt än vad man behöver göra i mindre städer. Något som förklaras av att ytan ofta är betydligt mindre. Kort sagt; ett kök i Stockholm kan vara trångt och här måste man ofta öppna upp detta med hjälp av köksöar som vetter mot exempelvis vardagsrummet. Här får vi säga att IKEA är experter på dessa typer av kök och har specialiserat sig på lösningar för den urbana människan. Man får mindre ytor att kännas större och det blir extra tydligt vid ett kök.
 • Italiensk design. Låter dyrt, men är i praktiken inte alls så kostsamt som man kan tro. Tänk dig ett högklassigt, högkvalitativt och modernt kök av italienskt snitt som verkligen sticker ut och för din bostad i allmänhet och ditt kök i synnerhet till den oas du så väl behöver. I och med att du sparar pengar med rot-avdraget så kan det finnas ett värde i att spendera lite extra pengar på material och här rekommenderar vi en lösning hämtad från Italien; där ett kök alltid spelat en central roll.

Varför ska jag genomföra en badrumsrenovering i Bromma?

31 jan 2018

Om man bor i Stockholm eller i någon av de närliggande förorterna så kan man ha allt att vinna på att renovera innan man säljer. Här talar vi både om mindre ingrepp och om större och det är främst tre rum som man då ska lägga sitt fokus på och dessa är kök, sovrum och badrum. Just det sistnämnda är synnerligen intressant då just en badrumsrenovering har visat sig vara just det som gör att ett objekt säljs för mycket pengar eller väldigt, väldigt mycket pengar.

Höj värdet på din bostad

Detta är viktigast om man har sin bostad utanför själva Stockholm som exempelvis Bromma – då en badrumsrenovering där påverkar priserna mer än i city där de oavsett går för väldigt mycket pengar. En badrumsrenovering i exempelvis Bromma kan höja värdet på ett objekt med närmare trettio procent – förutsatt då att rätt köpare dyker upp samt att man naturligtvis genomfört en omfattande och lyckad badrumsrenovering. Att bara byta ut lite skåp och sätta upp en hylla genererar knappast några stora pengar även om det naturligtvis ger lägenheten och badrummet i fråga ett bättre intryck.

Tjäna pengar på en badrumsrenovering i Bromma

För att man ska kunna tjäna de stora pengarna på en badrumsrenovering så krävs det dock att man – så att säga – tar i från tårna. Här menar vi att man river ut badkaret eller duschen och ersätter dessa, att man byter kakel och att man även ser över toalett och handfat. Man ska heller inte snåla in på materialet för att uppnå maximal effekt på sin badrumsrenovering – men det får heller inte vara för dyrt då detta ju kan komma att äta upp en del av vinsten. Ett exklusivt italienskt golv av marmor kanske inte är det bästa just i ett badrum i Bromma – åtminstone då inte om man i första hand är ute efter att göra en bra affär. Kakel och annat finns ju trots allt i alla prisnivåer och här kanske man helst ska lägga sig någonstans mitt emellan billigt och dyrt för att sedan kunna attrahera kunder till lägenheten i Bromma.

Renovera i varsamma färger

Det räcker ju att man genomfört denna badrumsrenovering och att det också på något sätt syns och även här ska man hålla sig i mittenfåran. Det vi menar här gäller färger och mönster – att det ska synas att man genomfört en badrumsrenovering, men absolut inte för mycket. Att välja diskreta färger är nämligen en förutsättning och har man rosa som sin favoritfärg så kanske det hellre ska synas i garderoben snarare än i badrummet.

Visst, det kan ju finnas människor som vill ha rosa kakel i sitt badrum – men chansen är dock större att de hellre vill ha diskreta färger som vitt, beigt eller grått och därför är någon av just dessa kulörer att föredra vid en badrumsrenovering i Bromma. Man får liksom ta i rejält – men på rätt sätt och hellre se till de potentiella köparnas önskemål än sitt eget. Åtminstone om man genomför en badrumsrenovering i syfte att maximera en vinst vid en vidareförsäljning – ska du bo kvar i Bromma så får du ju bestämma själv efter eget tycke och smak.

Klarar du att måla på egen hand?

22 jan 2018

Att måla om ett hus är lite svårare än vad många tror. Det är också därför som frågan i rubriken blir intressant. För, alla tror sig kunna måla – men få kan se tillbaka på ett tillfredsställande resultat då jobbet väl är gjort. Det är sällan någonting som syns direkt; men ett dåligt utfört målerijobb kan synas redan efter några år och där man tvingas måla om allting – till en högre kostnad. Vi kan säga att du äger ett hus i Uppsala och att du står inför att måla om fasaden på detta. Det här är de vanliga fällorna som du riskerar att falla ned i: 

 • Du tar för lätt på uppgiften

Många privatpersoner räknar med att man kan måla om huset under lediga dagar – helger i allmänhet och semestern i synnerhet. Den tidsplanen brukar sällan hålla. Semestern vill man gör annat på – något som gör att man fuskar och inte lägger ner tillräckligt med tid på exempelvis grundarbetet. Och: hur gör man om det börjar regna?

 • Du har inte tillräckligt bra utrustning

Vi nämnde vädret som en faktor som kan påverka ditt arbete med att måla om huset i Uppsala. Här skulle exempelvis ett väderskydd kunna underlätta. Det vanliga misstaget gäller dock att man inte hyr en ställning i tillräckligt god tid – om man överhuvudtaget gör det. Tyvärr så använder många privatpersoner stegar istället för en ställning. Detta ökar skaderisken och ger dessutom ett ineffektivt jobb.

 • Du väljer färg med plånboken

Skillnaden i livslängd ligger dels i hur arbetet sker och jämför man ett jobb som en målare utfört med ett jobb utfört av en privatperson så kommer den senare att – av uppenbara skäl – inte ha samma kunskaper. En målare skulle, som ett talande exempel, lägga mest tid på grundjobbet – du skulle förmodligen göra precis tvärtom. Troligt är dessutom att du skulle gå i en klassisk fälla som innebär att du väljer en billigare färg som inte håller måttet på sikt. 

Anlita en målare i Uppsala

Det vi skulle rekommendera är att man väljer att anlita en målare istället. En målare, tänker många, är inte det väl dyrt? Visst, det kostar pengar att anlita yrkesmän – men man får också mycket för dessa kronor. Dessutom så behöver det inte bli så extremt dyrt heller. I en så pass stor stad som Uppsala så finns det all anledning att jämföra priserna hos olika målare innan man skriver ett avtal. Ta in fler offerter, helt enkelt. 

Tack vare Rot-avdraget så kan du anlita en målare i Uppsala och dra av 30% av den totala arbetskostnaden. Taket för Rot ligger på 50.000 kronor per och person. Kolla med Skatteverket innan så att du verkligen är berättigad att använda denna förmånliga skatterabatt 

Som nummer två så kan vi peka på att en målare och dennes tjänster ingår i ROT-avdraget. Konkret så innebär det att du kan dra av 30% av den totala arbetskostnaden på din deklaration. Det enda du behöver göra är att A) kolla med Skatteverket om du är berättigad och B) vara medveten om att du har ett årligt tak att hålla dig under – för ROT-avdraget så ligger taket i fråga på 50.000 kronor per person och år. Läs här för mer information om målare i Uppsala.

Rätt pallgafflar underlättar er verksamhet

12 jan 2018

Driver man ett företag där det finns ett behov av pallgafflar - exempelvis inom lagerhållning - så kan rätt sådana definitivt komma att underlätta - och effektivisera - verksamheten i fråga. dagens moderna pallgafflar har en högre prestanda än de tidigare modeller som fortfarande används över hela Sverige. De går dessutom snabbare att anpassa och ställa om tilld en rådande verksamheten samt kan - tack vare att de är byggda i massivt stål - klara av ett hårt tryck samtidigt som livslängden förlängs avsevärt. 

En annan viktig del gäller säkerhet och sikt. Äldre pallgafflar går knappt att se igenom om man har för många pallar på dem; som förare så tvingas man ofta chansa och lita på sin egen känsla. Något som kan skapa olyckor både vid transport samt vid av- och pålastning. Pallgafflar av ett mer modernt snitt ger bättre sikt och tack vare detta så kommer personalen vid ditt företag att få en säkrare arbetsplats. Du som ägare kan se fram emot ett effektivare jobb som en följd av detta; all på- och avlastning sker snabbare och detta i sin tur leder till ditt huvudsakliga mål: du tjänar mer pengar. 

Att tänka på gällande pallgafflar 

Om man står inför att köpa pallgafflar så finns det massor av saker att tänka på. Viktigt är att man hittar en- eller flera som passar sin egen kapacitet och som täcker de behov man har. Det kan - i sammanhanget - vara lika illa att överköpa sig som det är att köpa pallgafflar med en lägre kapacitet än vad man har behov av. Om du ska köpa nya pallgafflar så ska du alltså utgår från dina - och din verksamhets - behov. Dessutom så kan du tänka på följande saker för att hitta rätt: 

 • Tillverkningen: Många företag säljer pallgafflar som är tillverkade med, om uttrycket tillåter, lite mer kärlek. De är genuint tillverkade i stål och det handlar inte om någon löpande band-princip.
 • Hydraulik. Många tillverkar pallgafflar med inbyggd hydraulik  ig; ett faktum som ger bättre - och säkrare - jobb. Dessa pallgafflar är enklare att justera och de ger dessutom god sikt då man väl ska lasta och köra.
 • Mekaniska pallgafflar. En mekanisk pallgaffel har ofta högre lyftkapacitet. Viktigt är dock att den modell ni väljer är ramstark och flexibel sett till den manuella justering som ofta krävs.
 • Godkänd. Naturligtvis så bör de pallgafflar ni investerar i vara godkända enligt branschens regler. Är de ISO-standardiserade så är det ytterligare en stor fördel.

Läs för mer information.

Bygga hus – hyr ett väderskydd

5 jan 2018

Ett trähus är i byggskedet oerhört känsligt för fukt. Om träet utsätts för fukt under byggtiden och inte ges chans att torka ut - vilket kan vara svårt i Sverige under alla årstider - finns det risk att man bygger in fukten när man sedan inreder huset. Detta gäller faktiskt både prefabricerade hus och lösvirkeshus. Visst går det fortare att bygga ett prefabricerat hus men det finns inga garantier för att det går att göra i torrt väder. Det är därför i byggherrens, alltså ditt, intresse när du låter bygga ett hus att du kräver att det byggs under väderskydd.

Väderskydd för småhus

Det finns många olika typer av väderskydd för byggen och renoveringar. Det som vanligtvis används vid mindre byggen är ett fasadväderskydd kombinerat med ett takväderskydd, dimensionerat efter bygget. På byggnadsställningen fästs en duk av pvc-plast och på taket byggs ett fackverk i aluminium med takfall på vilken en duk spänns upp. På så sätt är byggnaden helt säkrad från regn, snö och blåst. Ett väderskydd gör att ett bygge kan påbörjas under vilken tid på året som helst och man behöver inte bekymra sig om väderleksrapporterna.

Lösvirkeshus

Ett bygga ett lösvirkeshus i trä utan väderskydd är helt omöjligt att göra utan att utsätta det för fukt. Fukt som sedan kan vara mycket svår att torka ur, även mitt i sommaren. För det krävs en längre period av torrt väder. Risken blir i stället att fukt byggs in i huset, vilket kan få allvarliga konsekvenser. När man anlitar ett byggföretag ska man alltid se till att det skrivs in i kontraktet att huset ska uppföras under väderskydd.

Prefab

Vid prefabricerade hus som monteras på plats är risken att drabbas av fuktskador inte lika stor, men man bör ändå alltid skriva in i kontraktet att huset ska monteras vid torr väderlek och absolut inte om det regna eller snöar. Har man otur och bygger under en regnig period är det inte mycket annat att göra än at hyra in ett väderskydd dom man inte vill att bygget ska bli ordentligt försenat.

Ett väderskydd för ett prefabricerat hus bör vara av så kallt mobilt, eller rullbart, slag. Detta innebär att takkonstruktionen är uppbyggd i delar som kan skjutas åt sidorna när husdelarna ska lyftas in. Med ett fast väderskydd kan det bli svårt att komma åt med kranar och dylikt.

Ställningsfirma

Väderskydd levereras och monteras av en ställningsfirma och de gör även dimensioneringen för bygget för att se till att blir rätt. Varje husprojekt måste mätas upp och bedömas individuellt, därför kommer alltid ställningsfirman ut till byggplatsen och mäter och gör anteckningar om hur många som jobbar och andra förhållanden. Man samlar sedan ihop det material som behövs och bygger upp väderskyddet. Det tar oftast inte särskilt lång tid för ett villabygge, en dag ungefär. Sedan kan man börja bygga när som helst, i vilken väderlek som helst.

Även för byggarbetarna är det en stor fördel att kunna jobba under ett väderskydd. Att inte utsättas för kyla, blåst och regn gör att man kan arbeta fortare och också att man kan hålla koncentrationen uppe i längre perioder. Du får en högre kvalitet på ditt hus, något som  slutändan är värt mer än kostnaden för att hyra ett väderskydd, för mer information, läs här.

Bygga hus – några trädgårdstips

28 dec 2017

När ett hus står färdigt brukar många dra en lättnadens suck och tänka att nu är det äntligen klart! Ofta har man gått igenom en lång tid av stress och oro över ekonomi, byggtekniska detaljer och svårigheten att samordna arbetsinsatser och samtidigt hinna med vardagen med jobb och barn. Att få flytta in i det färdiga huset känns som ett avslut, men det är naturligtvis också startskottet för det nya livet som husägare. Något som många blir påminda om när de tittar ut genom fönstret är att de förutom husägare nu dessutom är trädgårdsmästare. Därute finns x antal hektar som behöver förvandlas till något mer än en före detta byggarbetsplats.

Drömmarnas trädgård

Ofta är tomten i ett ganska bedrövligt skick efter ett husbygge. Stora maskiner har farit fram och tillbaka och rivit upp sår i marken, dräneringsarbete har utförts och kanske har jordvärme grävts ner. Nu måste det fixas!

En god planering är grunden för varje trivsam trädgård. Så sätt dig vid ritbordet och bjud in hela familjen att komma med förslag. Kanske vill barnen ha en egen odlingsyta eller ett litet växthus? En lekstuga är ju ett måste, antingen kan den byggas i lösvirke eller köpas in som byggsats. Variation är ett bra ledord i planeringen, särskilt om man har en stor tomt. Försöka att skapa mindre trädgårdar i trädgården, med olika typer av växtlighet och stenstigar som löper emellan.

IBC-tank

IBC-tank, eller Intermediate Bulk Container, kan användas på en rad olika sätt vid anläggandet av en trädgård. Ursprungligen är en IBC-tank tänkt för att transportera råvaror som mat, diesel och allt möjligt annat, men dess praktiska form och tåliga konstruktion har gjort den populär inom en mängd områden.

För det första är den idealisk för att samla upp regnvatten i anslutning till stuprännorna, vatten som sedan kan användas för att bevattna odlingarna. En IBC-tank rymmer betydligt mer vatten än en regntunna och har dessutom både att skruvlock ovantill dit man kan leda vattnet, och dessutom en tappkran nedtill på framsidan dit man kan koppla en trädgårdsslang.

En IBC-tank kan också fyllas med jord och användas som skyddad plantskola för växter som sedan kan flyttas ut i trädgården när de vuxit till sig. Den kan kompletteras med ett skyddande tak som ger de små plantorna en trygg uppväxt och samtidigt göra dem lättåtkomliga och samlade på ett ställe.

Vill man hålla höns gör man lätt om en IBC-tank till ett modernistiskt hönshus. Som marsvinsbur fungerar den också utmärkt efter lite kreativ omdaning. Som ni kan se är det bara fantasin som sätter gränserna för vad man kan göra med en IBC-tank.

Kreativt och ekonomiskt

IBC-tankar är bara ett exempel på hur man kan använda sig av oortodoxa lösningar för att på ett billigt sätt skapa unika och praktiska lösningar till trädgården. När fantasin tryter kan man alltid vända sig till en trädgårdsarkitekt och få hjälp med tips och idéer. Sedan ska man också se sin trädgård som ett långtidsprojekt och inte tänka att allt måstre vara perfekt från början. En vacker trädgård måste få växa fram över tid och är inget man bygger fram i all hast. Det handlar ju trots allt om en levande organism som måste få växa fram i sin egen takt. Läs mer på www.ibctank.se.

← Äldre inlägg