Blogg

Att tänka på vid bygge av garage

28 okt 2017

Ska du bygga garage? I sådana fall har du säkerligen mycket att tänka på redan nu. För att projektet ska bli så bra som du hoppas finns det flera saker att ta i beaktning. Den här texten kan ses som en checklista, som kan få dig att ompröva något eller som du bara kan använda för att kontrollera att allt stämmer. Märk dock att den inte är fullständig och att det givetvis finns fler saker att tänka på än dem som listas här nedan.

Garageportar

Har du valt garageportar än? Garageportar är en stor del av ditt garage. Hur de är utformade, vilken typ av port det är och om de är motoriserade eller inte kommer att vara en stor del i hur det används och upplevs. Något som är bra att ha i åtanke är vilka som ska använda det.

Till exempel kan det vara bra att ha det motoriserat om någon i hushållet inte är helt fysiskt frisk. Garageportar kan vara tunga att öppna för hand, och om man helt enkelt kan trycka på en knapp på en fjärrkontroll istället, kommer det att kräva mindre påfrestning för den som ska ut och in.

Här kan du välja garageportar.

 

Bygglov och läge

Har du redan fått bygglov? Det här kan vara enklare eller svårare, beroende på var garaget ska byggas. I närförorter till exempelvis Stockholm eller andra storstäder är gatumiljöerna ofta väl skyddade. Om du ska bygga garaget i en förort långt utanför Stockholm eller annan storstad, eller ute på glesbygden, bör det vara lättare att få ett bygglov.

Som du säkert är bekant med kan ett garage höja värdet på huset ordentligt. Faktum är, att om du har fått ett bygglov i en närförort till Stockholm, så räcker endast bygglovet för att höja värdet på huset en hel del. Det här gäller endast vissa närförorter och områden givetvis.

Placering

Har du redan övervägt placeringen noggrant? Ett garage kan antingen vara en egen, fristående byggnad eller vara en tillbyggnad till huset. Det finns fördelar med båda. Ett garage som tillbyggnad gör det väldigt enkelt att ta sig in och ut mellan huset och garaget. Detta utan att bli våt om fötter, hår eller kläder.

Ibland fungerar dock inte ett garage som tillbyggnad. Bor du till exempel i Stockholm med många grannar runt omkring dig, kan den behöva byggas fristående för att inte störa de som bor runtomkring dig. Det beror helt enkelt på hur du bor, vad du vill ha och vad du prioriterar.

Takmaterial – vilket ska man välja?

23 okt 2017

När man bygger hus är valet av tak en av de viktigaste frågorna. Takmaterialet påverkar inte bara husets utseende utan även dess miljöegenskaper och isoleringsförmåga. Det vanligaste takmaterialet i Stockholm är tegel, precis som på de flesta andra platser i Sverige, men takläggare i Stockholm har bred erfarenhet av alla typer av takmaterial. På flera håll i Stockholm är exempelvis plåttak ett vanligt inslag i stadsbilden, och även papp, betong och eternit förekommer på många platser.

Det första man bör göra är att ta sig en titt på området huset ligger i. Visst kan man använda sig av andra takmaterial än grannarna, men om huset sticker ut för mycket (och ett iögonfallande tak ger ett iögonfallande hus) kan det skapa väldigt dålig stämning och i vissa fall till och med få kommunen inblandad. Det kan vara bra att konsultera en takläggare som verkar i Stockholm om du har frågor. En bra takläggare har erfarenhet av alla typer av tak och dess för- och nackdelar. Kolla även med kommunen innan du bestämmer dig. Det kan finnas en detaljplan för området som dikterar typ av husmaterial, och bryter du mot den kan du få göra om arbetet. Om du har redan ett hus men vill byta takmaterial behöver du även ett bygglov från kommunen.

Olika takmaterial har olika egenskaper ifråga om isolering, utseende och naturligtvis pris, så det är svårt att säga att ett speciellt material är ”bäst”. Det beror helt enkelt på vad du tycker är viktigast. En del anser att den estetiska faktorn är viktigast, andra värdesätter isoleringsförmågan och väderbeständigheten. Vi går här igenom några av de vanligaste takmaterialen och deras egenskaper.

Tegeltak

Tegelpannor är det  vanligaste takmaterialet i Sverige. De ger ett klassiskt utseende, dessutom får tegelpannor med tiden en vacker patinering. Ett väl lagt tak med tegelpannor kan hålla väldigt länge, ibland upp till ett sekel.

Tegelpannor är något svårare att lägga än övriga typer av takpannor i exempelvis betong. De är även begränsade i färgutbud. Miljömässigt är tegel ett bra val, trots att de kräver ganska stor energiåtgång vid tillverkningen. Tegelpannor är lätta att återanvända och det är lätt att hitta begagnade tegelpannor.

Betongtak

Betongpannor ser ut mycket som tegelpannor och på håll är det svårt att se skillnaden. Dock finns fler färger att välja påTegelrött, rött eller svart är de vanligaste färgerna. Betongpannor är billigare än tegel och lättare att lägga eftersom de alltid är falsade och jämnare i storleken. De är även hållbarare än tegelpannor.

Dock har betongpannor mindre variation i nyans än tegel och ett betongtak kan därmed upplevas som lite livlösare än ett tegeltak. De är också tyngre att hantera vid läggning även om de är lättare att passa in. Betong är ett billigare alternativ till tegel men om man vill byta ut sitt tegeltak mot ett betongtak bör man göra en besiktning av takstommen och se att den klarar av den ökade tyngden.

Plåttak

Plåt är det material som dominerar stadsbilden i Stockholm. Plåt är ett material som ger ditt hus ett elegant utseende. Det är ett väldigt hållbart material som står emot väder och vind på ett utmärkt sätt. Det går snabbt att lägga ett plåttak men det kräver yrkesskicklighet för att få tätt och jobbet lämnas därför bäst i händerna på en erfaren takläggare. Plåt är även ett lättare material än tegel och betong.

Plåttak kan dock ha nackdelar ljudmässigt vid exempelvis regn och hagel. Det är även som nämnts svårt att få tätt, men läggs det bra står det emot väder och vind på ett utmärkt sätt.

Tänk på detta vid ett husbygge i Stockholm

6 okt 2017

Det finns några saker som man måste tänka på innan man sätter igång med att bygga ett hus och detta gäller både det tekniska jobbet samt det praktiska. Det handlar om att dels välja rätt företag för arbetet och dels så handlar det också om att man verkligen följer de regler och lagar som finns.

Att bygga ett hus ska vara ett drömprojekt, något som dock kan förvandlas till en ren mardröm om man inte är vaksam och noggrann. Vi kan här säga att det handlar om att du ska bygga ett hus i Stockholm och så radar vi nedan upp några tips som du kan – och i många fall måste – använda dig av för att det hus du står inför att bygga blir så bra, säkert och korrekt som möjligt.

Kort sagt – detaljer som gör att ditt hus också får prefixet -dröm framför sig.

  • Bygglov. Detta ansöker du om hos Boverket och är något du måste ha oavsett om ditt hus står i Stockholm eller någon annanstans i Sverige. Bygglov ska ses som det bevis du får för att verkligen få bygga huset. Detta gäller även vissa tillbyggnader och är du osäker så är det lika bra att kontakta Boverket för att få vidare information om vad som verkligen gäller-
  • Kontrollanvarig. Om vi säger att du är byggherre för detta hus i Stockholm så ska du se en kontrollansvarig som den person som ser till att allt sker korrekt. En kontrollansvarig sätter här först upp en kontrollplan, han kommer att delta i tekniska samråd, han kommer att genomföra besiktningar. Kort sagt – bygger du ett hus i Stockholm så kommer en kontrollansvarig också att vara ett måste. Det som gör en kontrollansvarig så viktig är att han verkligen ser till att den kontrollplan hen satt upp också följs. Upptäcker en kontrollansvarig att arbetarna vid ditt hus i Stockholm struntar i denna och utsätter huset för risker så kommer han att kontakta dels dig och dels också Byggnadsnämnden.
  • Markarbetet. Här gäller det att du verkligen kontaktar rätt företag som klarar av detta viktiga arbete. Grunden är husets viktigaste del och misslyckas man med markarbetet så kommer också huset att börja luta och detta mer- och mer med tiden. Tack vare en kontrollansvarig så kommer du även här att minimera riskerna för framtida problem i huset i Stockholm.
  • Rätt företag för husmontering. Vi säger här för enkelhetens skull att huset du ska bygga i Stockholm är nyckelfärdigt och då gäller det verkligen att företaget du anlitar för monteringen har vana av detta. Många förknippar ett nyckelfärdigt hus med någonting helt riskfritt och detta stämmer tyvärr inte. Det som ofta visar sig är nämligen läckande tak, dålig isolering och uppkomna vattenskador i badrum. Även här är en kontrollansvarig ytterst viktig!

Att fälla ett träd på egen hand

23 sep 2017

Har du ett träd på tomten som du vill ta ner? Innan du ger dig i kast med att fälla ett träd i din trädgård vill vi ge dig en liten varning: Trädfällning är inget enkelt företag. I de flesta fall är det bättre att anlita en trädfällningsfirma. Här i Nacka där husen och trädgårdarna står tätt kan det medföra stora risker för skador om man inte vet vad man gör. Om du däremot är fast besluten att ta ner ditt träd själv kommer här några tips om hur du går till väga.

Skyddsutrustning och sågutrustning

Rätt skyddsutrustning är ett måste när det kommer till trädfällning. För det första, se alltid till att ha med dig mobilen, speciellt om du utför arbetet på egen hand. Blir du fastklämd eller skadad på annat sätt kan den utgöra skillnaden mellan liv och död. Hjälm, skyddsglasögon och ett blåställ i ett kraftigt tyg ska du också ha. Ju stryktåligare kläder, desto mindre risk för allvarliga skador om motorsågen slinter.

För att ta ner trädet behöver du, förutom en bra motorsåg som du är väl bekant med, en kil att slå in i trädet. Detta för att motverka att trädet sätter sig ner över motorsågsbladet när du sågar och får det att fastna. För att slå in kilen behöver du en yxa.

Trädfällningen

Nu är du redo att fälla trädet. Börja med att bestämma i vilken riktning du vill att trädet ska falla. Här är det viktigt att du har en god uppfattning om trädets höjd, och att det finns plats för trädets hela längd när det faller. Ta även hänsyn till vindriktning och hur hårt det blåser. Är det en väldigt blåsig dag ska du vänta tills vinden lugnat ner sig. Ta undan kringliggande sly och andra hinder så att det finns gott om plats att springa undan från trädet i alla riktningar.

När man fäller ett träd gör man först ett snitt för att bestämma fallriktningen, ett riktningssnitt, sedan ett snitt från motsatt håll. Det är detta snitt som slutligen får trädet att falla. Detta sista snitt kallas fällsnitt. När man gör fällsnittet är det viktigt att inte såga hela vägen igenom till riktningssnittet, utan att lämna ett lite ”gångjärn” mellan snitten. Gör man det så kommer ”gångjärnet att leda trädet till marken i rätt riktning. Sågar man rätt igenom kan trädet falla i vilken riktning som helst.

Riktningssnittet

Börja med att såga ett snitt horisontellt rakt in i trädet, ungefär en femtedel av trädets bredd. Därefter sågar du ett snitt snett ovanifrån i ungefär 60 graders vinkel och ett snitt underifrån i ungefär 30 graders vinkel. Snitten ska möta varandra där det första snittet slutade. Nu har du en gapande mun i trädet, ett fällningssnitt.

Fällsnittet

Nu är det dags att ta ner trädet! Från motsatt håll sågar du ett djupt snitt horisontellt rakt in i samma höjd som ditt första snitt. Det är här kilen kommer in. När du sågat en bit in slår du in kilen så att trädet inte börjar sätta sig och klämma fast sågbladet. Sen sågar du hela vägen in tills ungefär 10% av trädets sammanlagda bredd återstår, det är detta som är ditt gångjärn, eller brytmån som det kallas på arboristspråk. När du märker att trädet börjar falla drar du ut sågen, stänger av den, och börjar backa undan. Glöm inte att vråla ”Timber!” för att få den rätta skogshuggarkänslan. Det kan vara en god idé att ha envän som står en bit bort och kan meddela dig när trädet börjar falla.

Tänk två gånger

Återigen, tänk alltid en extra gång innan du bestämmer dig för att fälla ett träd. Som du ser är det en ganska komplicerad och riskabel process och att anlita ett trädfällningsfirma behöver inte bli särskilt dyrt. Är du dock fast besluten att köra själv, var noga med att följa dessa råd till punkt och pricka så ska du klara det. Lycka till!

Badrummet - ett utrymme du inte ska göra själv

16 sep 2017

Mycket kan man göra på egen hand när man renoverar hemma, men ett utrymme ska man vara väldigt försiktig med om man inte har rätt kunskaper, nämligen badrummet.

Många som kanske har satt kakel på en vägg i sitt kök eller lagt klinkers i en entré tänker säkert att det inte kan vara så svårt, men att renovera ett helt badrum kräver mycket mer kunskaper än att bara sätta kakel.

Fuktspärrar, VVS och elinstallationer

Det som gör badrum extra svåra att renovera är att det är flera viktiga faktorer som måste bli rätt. Några av dem får du inte göra utan att ha certifiering för jobbet såsom elinstallationerna. Elinstallationer i badrum är en mycket kritisk del då det handlar om ett utrymme där både vatten och el finns nära varandra. Därför bör du alltid anlita en behörig elektriker för att utföra jobbet.

Även VVS-installationerna bör överses av ett proffs för att försäkra att allt är installerat korrekt innan ytterligare skikt byggs på. En läcka bakom en vägg kan ta lång tid innan den upptäcks.

Fuktspärrar är ett område där det ställs extremt höga krav så här gäller det att veta exakt hur de senaste normerna ser ut. Även här rekommenderas det att du tar hjälp av en firma som kan det här med badrum. När fuktspärrarna väl är på plats kan du sätta kakel på egen hand.

Tänk på försäkringsskyddet

En viktig anledning till att du bör ta hjälp med områden som el, VVS och fuktspärrar i badrum är att du kan stå helt utan försäkringsskydd om det skulle visa sig att något är byggt på fel sätt. Om det uppstår en fuktskada och du inte kan bevisa att en behörig hantverkare har gjort jobbet kan du bli helt utan ersättning och får betala allt ur egen ficka. Det är mycket bättre att ta hjälp med dessa kritiska delar, få faktura och garanti på jobbet och sedan kan du göra “finliret” på egen hand.

Om du upptäcker problem

Skulle du upptäcka problem med fukt när du renoverar ett badrum eller annat utrymme i ditt hus rekommenderar vi att du tar kontakt med www.hyraavfuktare.nu för att hyra en avfuktare som ser till att allt blir helt torrt innan du sätter dit de nya ytskikten. Fuktproblem är vanliga i äldre badrum som byggts med gammal standard så syna allt noga och gör gärna en mätning för att vara säker på att du inte “bygger in” fukt i ditt nya badrum.

Tips för att välja inredning inför köksrenoveringen

7 sep 2017

Hur inredningen ska se ut är en stor del av köksrenovering och också det som många tycker är roligt med det. Är man inte nöjd med inredningen – ja, då är man nog inte nöjd med hela köksrenoveringen, oavsett hur välplanerad eller hur tekniskt bra den är utförd överlag. Inredningen är det som syns och som sätter stämningen i köket.

Innan inredningen väljs är det bra att förbereda sig lite. Det handlar bland annat om att göra upp en bra budget, men även att man tittar på rådande stilar och trender. Vidare är valet av inredning något som inte bör förhastas. Att låta det ta lite tid tjänar man på i slutändan.

Ska du ändra typ av kök?

Det är viktigt att bestämma det mest grundläggande först. Vad har du för typ av kök för tillfället? Vilken typ av kök vill du ha ståendes i hemmet efter att köksrenoveringen är klar?

  • I-kök. Ett I-kök ger köket luft och rymd. Perfekt för den som vill att köket ska vara en plats för möte och sociala aktiviteter.
  • Linjärt kök. Ett linjärt kök, till exempel att ha hela köket mot en vägg, lämpar sig bra i öppna planlösningar.
  • Parallellkök. Parallellkök ses ofta i hem med något begränsat utrymme.
  • U-kök. Så kallade U-kök är perfekt för den som vill ha mycket utrymme, arbetsytor och förvaring.

I flera av dessa lösningar passar en köksö, som är uppskattat inslag i många kök. Det ger en extra arbetsyta, är en bra social yta och kan till exempel fungera som avlastning eller ett buffébord när många gäster ska bjudas hem.

Förhasta dig inte

Att planera inför en köksrenovering, och därmed i princip rita och välja inredning till ett helt kök, tar självfallet en del tid. Förhastar man sig är det lätt att ta dåliga beslut. Tar man fel beslut vad gäller planering av köket kan det bli mycket svårt, kostsamt eller bara tidskrävande att ändra på det i efterhand. Tänk igenom projektet ordentligt innan köksrenoveringen påbörjas. Det finns många kökstillverkare som erbjuder hjälp med att planera inför en renovering.

Detaljer

Tänk på att detaljer påverkar helhetsbilden av inredningen mer än vad man tror. Det är lätt att endast fokusera på de stora sakerna och materialvalen under en köskrenovering. Tänk även på att mindre saker, så som valet av kakel eller mosaik till väggen, kan göra en enorm skillnad. Likaså kan kran, fläkt och utseendet på vitvarorna spela en stor roll i hur köket upplevs när det väl står klart. Få mer inspiration och läs mer här.

Hitta rätt fönster inför fönsterbyte

25 aug 2017

Låter det lätt? Utan förkunskaper och erfarenhet kan det bli en utmaning, även för den händige, att byta fönster på egen hand. Bor man centralt i till exempel Stockholm har man säkerligen flera firmor i närområdet som kan hjälpa en med det. Med det i åtanke är det säkerligen många i Stockholm som också anlitar hjälp för att fixa sitt fönsterbyte. Runtom i landet – i Stockholm såväl som i mindre städer – gör man dock sitt fönsterbyte själv. Ser man till att läsa på ordentligt innan finns det ingen anledning till att man inte skulle lyckas.

Hitta rätt storlek

Idag finns mängder av olika standardtillverkade fönster på marknaden. Dessa är i vanliga storlekar och de flesta kan hitta ett fönster till sitt fönsterbyte här. Om fönsterbytet ska göras i större stad som Stockholm har du många byggvaruhus att gå till. Det kan således vara värt det att ta en tur för att undersöka utbud och priser.

Om du inte hittar rätt storlek i standardtillverkade fönster kan du behöva specialbeställa ett. Det här är givetvis något dyrare, samtidigt som leveranstiden kan vara lång. Utbudet av färdiggjorda fönster är överlag stort – men finns inte i all former, storlekar och typer.

Kolla U-värdet

Vid ett fönsterbyte bör det nya fönstret ha ett bra u-värde. Ett lågt u-värde innebär att fönstret isolerar väl, medan ett högt u-värde innebär motsatsen. Fördelarna med ett väl isolerande fönster är många och det finns inte minst ekonomiska incitament till att skaffa ett. Ju bättre ditt fönster isolerar, desto mindre kommer ditt uppvärmningssystem behöva arbeta för att hålla en behaglig temperatur i huset. Även om fönster med låga u-värden ofta kan vara lite dyrare att köpa in, är det en investering som lönar sig på lång sikt.

Vilken fönstertyp ska du byta till?

Fönsterbågar idag är inte bara av trä, som det såg ut förr i tiden. Idag kan du till exempel välja PVC-fönster, aluminiumfönster eller en kombination mellan trä och aluminium. En stor faktor för många i valet är givetvis det estetiska. Många väljer trä idag för att det helt enkelt går bättre ihop med huset eller för att det av många anses vara det som är vackrast.

Aluminium och PVC kommer dock med en del fördelar. Till exempel kräver det inte lika mycket underhåll. Har du PVC-fönster kan du räkna med att mycket lite underhåll kommer behöva göras och att det kommer att hålla under en lång tid. Har du ett träfönster kommer du att behöva utföra både fönsterbyten och fönsterrenoveringar.

Läs mer här

Att lägga golvmatta är enklare än parkett- eller klickgolv

27 jul 2017

När man säger att det börjar bli dags att byta golv hemma tänker de flesta omedelbart på att lägga en dyr parkett eller ett klickgolv som kan få även den mest inbitne pusselentusiast att drömma mardrömmar.

Visst är det fint med trägolv eller laminat, men det är inte det bästa valet i alla lägen. I ett barnrum eller om du har husdjur med långa klor kan ett golv med träyta snabbt bli fult och repigt. Här kan istället en golvmatta vara det rätta valet.

Många färger och strukturer att välja på

Golvmatta behöver inte betyda 80-talets pastelliga plastmattor eller 70-talets grälla heltäckningsmattor. Det finns väldigt mycket snyggt att välja på idag och i material som är både stryktåliga och lättskötta.

De senaste åren har det till exempel varit vanligt med golvmattor som imiterar det tidiga 1900-talets ornamenterade mönster, men i lite mer återhållna färgskalor. Det finns stenimiterande material som har fördelen att golven inte är lika hårda som riktig sten och så förstås mattor som ser ut som trä men man slipper att slipa och behandla golven.

Vill man ta ut svängarna lite mer kan man välja en starkare accentfärg eller varför inte ett kul mönster till barnrummet? När det kommer till texturen finns givetvis allt från mjuka textilmattor som gör sig bra i sovrummet till släta plastmattor som är enkla att hålla rena. Det kan vara värt att tänka till en gång extra för att vara säker på att du väljer rätt matta för ändamålet. Fråga gärna en mattläggare om råd. De har koll på vilka produkter som passar var.

Tillskärningen av golvmattan är svåraste steget

När det väl är dags att lägga golvet måste du antingen avlägsna det existerande golvmaterialet och slipa så att du får en slät yta under eller så kan du lägga golvet direkt på det existerande. Det fungerar om du har ett relativt slätt golv under som bara har blivit fult och repigt, men är utan bulor eller grövre ojämnheter. Se till att underlaget är riktigt rent så att golvtejpen eller limmet fäster ordentligt.

Det svåraste steget när du ska lägga en golvmatta på egen hand är att skära till mattan. Det enklaste är att börja i en ände och passa in mattan noga i hörnen. Därefter rullar du ut mattan bit för bit och skär till vid dörröppningar, golvlister och trösklar allt eftersom. Det finns bra instruktionsvideor online där du kan få tips av proffs kring hur du får bästa möjliga passform.

Lycka till med det nya golvet!

Slipa golv själv eller anlita ett proffs?

27 jun 2017

Ett trägolv som  används dagligen blir slitet, det är oundvikligt. Lacken blir matt och repig och golvet för fula märken från skornas klackar och möbler. Fläckar tränger lätt ned i lacken, vilket sker ett skitigt och ofräscht intryck.

Men fördelen med ett slitet gammalt golv är att det lätt går att fräscha upp, och att man därmed slipper köpa nytt. Med en golvslipning kan man ge tillbaka ett trägolv sin gamla glans till en rimlig kostnad.

Men ska man göra det själv eller anlita en professionell hantverkare med kunskaper om golvslipning?

Tumregeln är enkel: känner du dig det minsta osäker på jobbet så ska du anlita ett proffs. Om du skaffar en slipmaskin och öser på utan att ha de rätta kunskaperna om teknik och material så kan det gå väldigt snett och golvet kan bli förstört för gott.

 Var inte rädd att rådfråga expertisen

Om du ändå väljer att slipa golvet själv så kan du säkert få hjälp av företaget där du köper eller hur slipmaskinen som avses för jobbet. Hur svårt det är att slipa ett golv beror på både golvets kvalitet och vilken slipmaskin du väljer. Behöver du veta något mer så kan du säkert få värdefulla tips från hyrfirman. Du bör också väga in tidsaspekten när du väljer om du ska slipa golvet själv eller låta ett proffs ta hand om det. Gör du det själv så får du nog räkna med att ovan kommer att göra att det tar längre tid. En professionell golvslipare behöver sällan mer än en arbetsdag för ett normalstort golv. Hur lång tid det tar beror delvis på materialet men mest på hur stort det är. Ett riktigt stort trägolv i ett hårt material riskerar att uppta väldigt stor tid för en nybörjare. Ännu ett bra skäl att anlita hjälp utifrån när golvet behöver snyggas till!

Stort utbud av moderna slipmaskiner

Det finns idag ett stort antal golvslipningsmaskiner att välja på, marknaden för golvslipning har växt explosionsartat på senare år. Ska du slipa ett hårt golv som exempelvis furu så kommer du att behöva en maskin med en riktigt stark motor. Väljer du att använda en äldre modell kan maskinen lätt börja hoppa, vilket leder till en ojämn slipning. Oroar du dig för att ditt hem ska bli helt neddammat av slipningen? Det behöver du inte, idag har de flesta dammfria maskiner som är kopplade till en dammsugare och släpper ifrån sig minimalt med damm.

Många proffs  kan ge dig bra tips om hur du ska gå till väga. Men som sagt, grundtipset är att anlita en professionell byggfirma för golvslipningen.

Slipp en fasadrenovering genom noggrant underhåll

16 jun 2017

Då fasaden på ett hus är det yttersta skyddet mot regn, snö, avgaser och smuts så är det också den som slits som allra mest. Ett slitage som kan göra att huset i fråga tappar sin färg, att sprickor uppstår samt att färgsjok lossnar. Huset i fråga blir – helt enkelt fulare ju längre tid som går och av den anledningen så måste man som husägare vara lika noggrann med skötseln av fasaden som man är med exempelvis taket och husgrunden – två andra områden som ständigt drabbas av attacker från naturen och från de avgaser som vi ständigt släpper ifrån oss.

Det som rekommenderas gällande skötseln av husets fasad är att man kanske vartannat år genomför en grundlig genomgång av hur den ser ut och att man – om inga sprickor upptäcks – kanske tvättar rent det från smuts och från avgaser som samlats. Att sprickor uppstår är i sig inget unikt och det är främst två stycken saker som man kan peka på som bakomliggande. Först och främst så handlar det om att vatten smugit sig bakom fasaden och då det under vintern blir kallat så sker en mindre explosion där fasaden är det som drabbats. Alla som exempelvis sett hur tjäle påverkar en väg kan dra klara paralleller till hur frost bakom en fasad beter sig.

Den andra orsaken till sprickor i fasaden beror på att jobbet där man lagt ut putsen inte skötts på något bra sätt. Man kanske har använt fel bruk, man kanske låtit detta torka för fort eller man kanske har vattnat lite för mycket; orsakerna är många men resultatet är i slutändan detsamma: sprickor. Som husägare så ska man dock inte vara alltför nedslagen om en spricka upptäcks då det faktiskt går att laga på egen hand och att det inte är alltför kostsamt att leja in proffs för ändamålet heller.

Det som behövs är – beroende på hus, följande: Murbruk – antingen K-bruk, C-bruk eller KC –bruk. K i det här fallet står för kalk, C för cement och KC är – naturligtvis en mix av dem båda. Vilken typ du behöver är något som återförsäljaren kan hjälpa dig med, men vanligast är kombinationen KC-Bruk. Vidare behövs hammare, murarhammare, stålborste, huggmejsel, plafondpensel, putsbräde, murslev, hink, tvättsvamp och högtryckstvätt.

Åtgärda allt vid en fasadrenovering

Det man ska veta här är att det är de mindre sprickorna som man ska ge sig på – är huset fullt av sprickor och där man måste täta samtliga så är professionell hjälp alltid att föredra. Har du exempelvis ett hus i Stockholm – många avgaser, varierande klimat och smuts – så kan det vara dags för en total fasadrenovering.

Något som naturligtvis är dyrare, men en fasadrenovering kan vara absolut nödvändig att göra. Det är – helt enkelt – svårt att på egen hand täta alla sprickor, springor och hål och få dessa täta; där kan en professionell fasadrenovering vara att föredra.

Tipset är om man ställs inför en fasadrenovering att man passar på att göra allting som man ogillar med husets yttre. Det vill säga, passa på att byta ut fönstren, byt ut hängrännor och räcken på entrén. Det är lika bra att få allting åtgärdat i samband med en fasadrenovering – oavsett om huset ligger i Stockholm eller någon annanstans i Sverige.

Tänk på säkerheten redan från början när du bygger nytt

12 jun 2017

När man ska bygga ett nytt hus är det viktigt att tänka ut vilken/vilka ytterdörrar man ska investera i. Funktion, kvalitet, och säkerhet är minst lika viktigt som utseendet på dörren. När du bygger nytt hus, varför inte satsa på en dörr som har allt i ett? Kvalitativa säkerhetsdörrar är den bästa dörrvakten man kan önska sig för att slippa ovälkomna gäster. Idag finns en mängd snygga ytterdörrar att välja mellan, men vilken dörr ska man egentligen välja och vad ska man tänka på när man investerar sin nya ytterdörr?

Titta på det estetiska

Det första steget när man bygger nytt hus är att först och främst titta på dörrens utseende för att se om den nya ytterdörren passar husets färg och form. Sedan bör man tänka på själva känslan, hur är känslan när man öppnar och stänger dörren? Det är av stor självklarhet att dörren bör ha bra isolervärden, att dörren är luft- och vatttentät och såklart har ett bra inbrottsskydd. En billigare ytterdörr fyller troligen de grundläggande behoven att kunna stänga till och låsa sitt hus. En dyrare dörr har däremot ofta kostats på både vad gäller design, olika funktioner och tillvalsmöjligheter. Rekommenderat är att man alltid ska ha ett tak över dörren, på så sätt kommer dörren hålla längre ju mer skyddat dörren sitter. Generellt sett håller en vit dörr bättre än en färgad dörr då färg fortare mattas av solen. Om dörren är svart eller väldigt mörk i sin färg finns även risk att dörren slår sig om den är extremt solutsatt. Den mest underhållsfria dörren är en vitmålad ytterdörr eftersom den inte påverkas av solljus på samma sätt som en dörr i annan färg. För att också öka livslängden på en målad ytterdörr rekommenderas att man vaxar dörren på samma sätt som man gör med sin bil. Detta kan man göra en till två gånger per år för att få en mer lättskött dörr som håller längre.

Som ett bra komplement till ytterdörren kan man installera ett larm för att öka skyddet i det nybygda huset. Andra åtgärder kan också vara att sätta upp staket, montera en bra husbelysning, alternativt belysning som tänder och släcker lamporna automatiskt när man inte är hemma för att minimera riskerna för inbrott, det är nämligen störst risk för inbrott när ingen är hemma. Därför blir det också extremt viktigt att skydda de mest utsatta områden i huset, det vill säga där tjuven enklast kan ta sig in med minst risk. Se över alla ytterdörrar samt fönster i huset och främst välj en ytterdörr som är säker och trygg för dig och ditt hem.

Kan jag genomföra en badrumsrenovering på egen hand?

2 jun 2017

Om man funderar på att genomföra en badrumsrenovering i sitt hem så ska man först och främst veta att det är vissa saker som man måste ta extern hjälp för att få göra. Här inkluderar vi dragning av vatten- och el och för att dessa nödvändiga saker ska få göras så måste en behörig och certifierad person vara på plats för jobbet. Du som privatperson kan alltså inte vid en badrumsrenovering börja dra vatten eller el och tro att det arbetet ska bli godkänt – nej, då bryter du nämligen mot lagen och riskerar att själv få betala dyra pengar om det upptäcks. Värt att tänka på, eller hur?

Resten får du faktiskt – konstigt nog – sköta själv och här talar vi alltså om kakling, läggande av klinkers samt byta av dusch eller badkar. Detta är tyvärr något som alltför många tagit fasta på då det handlar om en badrumsrenovering och vi säger här tyvärr då resultaten verkligen är av varierande kvalitet. Det är nämligen inte det lättaste att exempelvis lägga kakel och att allt fler människor får för sig att de klarar av detta är faktiskt lite av en fara för framtiden.

Det kan ju nämligen – vid en badrumsrenovering – vara så att kaklet som en privatperson satt upp inte håller måttet och där plötsligt en vattenskada visar sig – en vattenskada som i sig kostar mycket pengar och som dessutom tar tid att reparera och som kan inkludera ett helt hus. Bor man i ett lägenhetshus och drabbas av en vattenskada så finns det nämligen stora chanser att underliggande lägenheter även de får stora problem och det är därför ganska konstigt att just sådana saker som att lägga kakel inte är mer reglerat vid exempelvis en badrumsrenovering.

Här råder vi alltså att man istället kontaktar en firma som sköter om hela denna badrumsrenovering och istället betalar lite extra direkt – visst, det kommer ju att bli dyrare, men sett till riskminimering så kommer det alltid att vara värt pengarna. En vattenskada är inte billig att ta hand om, eller hur? Dessutom ska man även se till det slutgiltiga resultatet och det blir helt enkelt – i de allra flesta fall – betydligt snyggare om man tar hjälp av proffs än om man försöker sköta allting själv vid sin badrumsrenovering.

En badrumsrenovering är en investering

Man ska alltid se sin badrumsrenovering som en slags investering – både i sig själv och i det rent eknomiska den dagen man säljer sin bostad. Detta kan man också tänka på och använda sig av – att ju mer du investerar, ju större avkastning blir det också. En badrumsrenovering är alltså precis som vid alla andra affärer att man har en större chans att nå ett högra mål om man satsar lite extra.

Detta är något som verkligen alla hemmasnickrare bör ta till sig och kanske alltså direkt anlita ett proffs för sin badrumsrenovering. Man får svälja sin stolthet om man vill nå maximal vinst och detta oavsett om det handlar om en badrumsrenovering eller en affär med aktier.

Att utbilda sig till målare

30 apr 2017

De flesta som utbildar sig till målare gör det genom byggprogrammet på gymnasiet. De som vill utbilda sig till målare, men som är äldre än 19 år, kan få utbildning direkt genom en lärlingsplats hos ett företag. Efterfrågan är idag stor och det utbildas hundratals målare varje år.

Hantverkarprogrammen på gymnasiet har visat sig återigen öka i popularitet under de senaste åren. Därefter är det dessutom vanligt att elever kompletterar utbildningen på högskola med olika ingenjörskunskaper. Den som istället vill vuxenutbilda sig som lärling får själv leta upp ett företag som är i behov av lärlingar.

Betygskrav

Den som gått byggprogrammet på gymnasiet med måleri som inriktning, brukar i vanliga fall tilldelas 2 000 utbildningstimmar. Om eleven dessutom har nått upp till de betygskrav som branschen ställer, ges ytterligare 1 000 timmar till eleven. Dessa timmar påverkar inte en elevs möjlighet att bli lärling hos ett företag, men det kan hända att elever med bättre betyg får börja på en annan nivå än de med lite sämre betyg.

För en målarelev behövs 2 200 poäng på gymnasiet med G som lägsta betyg (om de fick betyg enligt det gamla betygssystemet). I det nya betygsystemet krävs minst E och 2 500 poäng. Detta för att få ut maximalt antal timmar i utbildningsboken. Om eleven inte nått upp till dessa krav ges vanligtvis 2 000 utbildningstimmar när examen tas. Dock kan en elev välja att plugga upp sina betyg medan denne är lärling. Då kan man tillföra 1 000 timmar när betygen redovisas.

Betygskrav för den med vuxenutbildning

Den som är vuxenutbildad kan tillgodoräkna sig 1 000 utbildningstimmar, om kursplanen är följd och betyget E (minst) har getts i de kurser som branschen ställer krav på. Får man inte tillräckligt bra betyg, eller har missat någon av kurserna, behöver de först kompletteras. Först när betygen är fullständiga kan 1 000 utbildningstimmar tillgodoräknas.

Lönen

Lönen ser givetvis lite olika ut olika mellan olika målare. Snittlönen ligger dock på 32 500 kronor i månaden innan skatt. Dessutom får du lön som lärling, en period som varar i normalt två år. Lönen som lärling är givetvis inte lika hög som den man har när man är färdigutbildad. Snittlönen för en lärling ligger på ca 19 000 kronor i månaden, under förutsättning att lärlingen har godkända betyg i samtliga ämnen och inte så hög frånvaro. När lärlingsperioden är över, ökar dock lönen både kraftigt och snabbt. Möjligheterna att få en riktigt hög lön är dock begränsade som anställd. Målare som startar upp egna firmor kan dock ibland ta ut löner som är en bra bit högre än snittlönen.

Du kan läsa om målaryrket och vad det innebär i praktiken här: www.målaresollentuna.nu.

Familjen Karlsson gjorde om hemma

27 apr 2017

Tack vare ROT-avdraget har flera svenska familjer kunnat renovera hemma till ett bättre pris. Familjen Karlsson fick köpa en tidigare hyresrätt när den tidigare ägaren inte ville köpa loss lägenheten vid omvandlingen.

Lägenheten var i relativt okej skick då den tidigare hyresvärden nyligen hade tapetserat om lägenheten och renoverat badrummet. Familjen som flyttade in valde dock att fortsätta renovera lägenheten så de fick sin drömlägenhet. Familjen valde att köpa en lite billigare lägenhet med lite sämre standard än de egentligen önskat. Detta var just för att kunna renovera den så det blev precis som de ville ha den.

Lägenheten var en gammal lägenhet från början av 1940-talet som inte bytt golv sedan den byggdes. Så golven var slitna, men otroligt vackra och hade fint mönster. Så medan familjen valde att göra om köket och de tre sovrummen så valde dem att behålla det gamla golvet. Golvet gav en så härlig känsla och familjen ville behålla en liten del av lägenhetens äldre känsla.

Eftersom golvet dock var lite slitet så valde familjen att göra en golvslipning i hela lägenheten. De funderade länge på att göra golvslipningen själva, just för att de redan spenderat en hel del på renovering av resten av lägenheten. Lägenheten är cirka 110 kvadratmeter stor och familjen insåg efter en tids funderande att det skulle ta för lång tid att göra slipningen själva. Så istället valde de att kolla runt efter ett bra företag som med kort varsel kunde ta sig ann golvslipningen. De hittade ett företag som var specialister på golvslipning som tog på sig jobbet och påbörjade arbetet redan veckan därpå.

Så medan familjen packade ihop de sista i den gamla bostaden så gjordes golvet klart. Tack vare att de anlitade ett företag som gjorde golvslipningen åt dem så gick det mycket snabbare och troligtvis så blev även slutresultatet mycket bättre. Golven såg ut som nya igen, även fast den historiska känslan från golven fanns kvar.

I slutändan så blev det billigare för Familjen Karlsson att köpa en lägenhet som de inte var helt nöjda med från början och renovera till deras drömlägenhet. Att renovera är inte lika dyrt idag som det var tidigare, tack vare ROT-avdraget. ROT-avdraget innebär att du som privatperson betalar 70 procent av arbetskostnaden och de övriga 30 procenten får utföraren dra av genom skattereduceringen. Beloppet får uppgå till max 50.000 kr per person och år.

Så det går att åstadkomma en hel del tack vare avdraget och därför kunde Familjen Karlsson välja att renovera lägenheten istället för att köpa drömlägenheten färdig.

Man kan göra ett fönsterbyte till en rimlig kostnad

19 apr 2017

Har du som husägare kommit till den dagen då dina fönster tjänat ut sin rätt och det är dags att genomföra ett fönsterbyte så behöver inte det – som det i många fall tidigare gjorde – innebära en väldigt hög kostnad. Detta förklaras av att du idag har ett större urval och att du inte på något sätt är bunden till att välja fönster av trä – som av hävd är dyrare. Det finns även – om nu träfönster skulle vara ditt val – många olika modeller där som har en varierande kostnad.

Ett fönsterbyte är dessutom något som du kan använda ditt rot-avdrag för och där du anlitar exempelvis en snickare för att byta ut dina fönster, installera dina ny och där du drar av 30% av arbetskostnaden på din deklaration och får summan tillbaka på skatten.

Urvalet av fönster och rot-avdraget är två stycken faktorer som gör ett fönsterbyte idag billigare än vad ett sådant var förr. Oavsett kostnad dock så ska man alltid se ett fönsterbyte som en investering och detta på grund av att fönster som måste bytas i allra högsta grad påverkar uppvärmningskostnaden i ett hus. Detta då de släpper ut den varma luften inifrån och släpper in kall i huset – en kombination som gör att man betalar för mycket och att man dessutom får ett sämre inomhusklimat.

Det vi tänkte göra här är att räkna upp några för- och nackdelar med två olika fönstertyper som kanske kan hjälpa dig den dagen du ställa inför ett fönsterbyte. Enligt följande:

  • Plastfönster – fördelar: plastfönster är vädligt billiga och du slipper dessutom underhåll. Väljer du att genomföra ett fönsterbyte och där du investerar i plastfönster så kommer ditt årliga underhåll att sträcka sig till att du tvättar av dem. Nackdelar: Ja, det rent estetiska talar fortfarande – trots att de blivit snyggare – mot att välja plastfönster och särskilt om ma n har ett hus byggt av trä. Dessutom så är de svåra att reparera; får du en spricka så måste du förmodligen helt byta ut ditt plastfönster mot ett nytt sådant.
  • Träfönster – fördelar: Fönster av trä är snyggare och de håller över en längre tid om man sköter dem på rätt sätt. Nackdelar: priset för ett fönsterbyte med träfönster blir högre än ett motsvarande med plast. Dessutom så krävs det underhåll och där du varje år slipar, putsar och vid behov målar dina fönster.

Ett alternativ till att byta fönster är att göra en fönsterrenovering. Det kan du läsa mer om här

← Äldre inlägg