Att fälla ett träd på egen hand

Har du ett träd på tomten som du vill ta ner? Innan du ger dig i kast med att fälla ett träd i din trädgård vill vi ge dig en liten varning: Trädfällning är inget enkelt företag. I de flesta fall är det bättre att anlita en trädfällningsfirma. Här i Nacka där husen och trädgårdarna står tätt kan det medföra stora risker för skador om man inte vet vad man gör. Om du däremot är fast besluten att ta ner ditt träd själv kommer här några tips om hur du går till väga.

Skyddsutrustning och sågutrustning

Rätt skyddsutrustning är ett måste när det kommer till trädfällning. För det första, se alltid till att ha med dig mobilen, speciellt om du utför arbetet på egen hand. Blir du fastklämd eller skadad på annat sätt kan den utgöra skillnaden mellan liv och död. Hjälm, skyddsglasögon och ett blåställ i ett kraftigt tyg ska du också ha. Ju stryktåligare kläder, desto mindre risk för allvarliga skador om motorsågen slinter.

För att ta ner trädet behöver du, förutom en bra motorsåg som du är väl bekant med, en kil att slå in i trädet. Detta för att motverka att trädet sätter sig ner över motorsågsbladet när du sågar och får det att fastna. För att slå in kilen behöver du en yxa.

Trädfällningen

Nu är du redo att fälla trädet. Börja med att bestämma i vilken riktning du vill att trädet ska falla. Här är det viktigt att du har en god uppfattning om trädets höjd, och att det finns plats för trädets hela längd när det faller. Ta även hänsyn till vindriktning och hur hårt det blåser. Är det en väldigt blåsig dag ska du vänta tills vinden lugnat ner sig. Ta undan kringliggande sly och andra hinder så att det finns gott om plats att springa undan från trädet i alla riktningar.

När man fäller ett träd gör man först ett snitt för att bestämma fallriktningen, ett riktningssnitt, sedan ett snitt från motsatt håll. Det är detta snitt som slutligen får trädet att falla. Detta sista snitt kallas fällsnitt. När man gör fällsnittet är det viktigt att inte såga hela vägen igenom till riktningssnittet, utan att lämna ett lite ”gångjärn” mellan snitten. Gör man det så kommer ”gångjärnet att leda trädet till marken i rätt riktning. Sågar man rätt igenom kan trädet falla i vilken riktning som helst.

Riktningssnittet

Börja med att såga ett snitt horisontellt rakt in i trädet, ungefär en femtedel av trädets bredd. Därefter sågar du ett snitt snett ovanifrån i ungefär 60 graders vinkel och ett snitt underifrån i ungefär 30 graders vinkel. Snitten ska möta varandra där det första snittet slutade. Nu har du en gapande mun i trädet, ett fällningssnitt.

Fällsnittet

Nu är det dags att ta ner trädet! Från motsatt håll sågar du ett djupt snitt horisontellt rakt in i samma höjd som ditt första snitt. Det är här kilen kommer in. När du sågat en bit in slår du in kilen så att trädet inte börjar sätta sig och klämma fast sågbladet. Sen sågar du hela vägen in tills ungefär 10% av trädets sammanlagda bredd återstår, det är detta som är ditt gångjärn, eller brytmån som det kallas på arboristspråk. När du märker att trädet börjar falla drar du ut sågen, stänger av den, och börjar backa undan. Glöm inte att vråla ”Timber!” för att få den rätta skogshuggarkänslan. Det kan vara en god idé att ha envän som står en bit bort och kan meddela dig när trädet börjar falla.

Tänk två gånger

Återigen, tänk alltid en extra gång innan du bestämmer dig för att fälla ett träd. Som du ser är det en ganska komplicerad och riskabel process och att anlita ett trädfällningsfirma behöver inte bli särskilt dyrt. Är du dock fast besluten att köra själv, var noga med att följa dessa råd till punkt och pricka så ska du klara det. Lycka till!

23 Sep 2017