Blogg

RSS

Deponi i Stockholm – ansvarsfull avfallshantering

26 May 2024

På en deponi i Stockholm hanteras avfall som inte kan återvinnas, komposteras eller återgå till ett tänk. Om du fortsätter läsa får du mer information.

Att minska avfallet som hamnar på deponier är centralt för en grönare huvudstad. I Stockholm arbetar man aktivt med att minska mängden avfall som hamnar i deponi. Det har blivit allt viktigare att sortera och återvinna material för att inte bara minska miljöpåverkan utan också för att värna om våra resurser.

Miljömedvetenheten har ökat och med den en förståelse för att allt vi slänger bort faktiskt kan ha ett nytt liv. Hushållen spelar en stor roll här och genom att sortera papper, plast, metall och organiskt avfall hjälper vi till att minska andelen avfall som behöver tas om hand på mer kostsamma och miljöbelastande sätt.

Vad sker på en deponi i Stockholm

Men vad kan man då göra för att ytterligare minska belastningen på en deponi? För det första är det viktigt att vi fortsätter och intensifierar våra insatser gällande återanvändning och återvinning. Varje produkt vi kan återanvända eller material vi kan återvinna innebär en mindre belastning på deponierna. För det andra kan kompostering av organiskt avfall göra en stor skillnad.

På en deponi i Stockholm hamnar till slut sådant avfall som inte kan återgå till den cirkulära ekonomin. Det kan handla om material som inte går att sortera och som är kontaminerat på olika sätt. En deponi blir därmed en evig förvaringsplats för sådana sopor.

Markarbeten i Helsingborg – grunden för bygge

16 May 2024

Vid markarbeten i Helsingborg sätter erfarna entreprenörer standarden för hållbart och kvalitativt arbete. Varje projekt får garanterat en stabil grund.

Markarbeten är fundamentet i alla byggprojekt, oavsett om det rör sig om bostadshus, kommersiella fastigheter eller offentliga anläggningar. Det kräver en djup förståelse inte bara för tekniken bakom, utan också respekt för naturen och lokalsamhällets behov.

Med noggrann planering och uppmärksamhet på detaljer säkras framgången för både nuvarande och framtida generationer. I Helsingborg och dess omgivningar är det av yttersta vikt att varje skede av markarbetet utförs med precision.

Markarbeten i Helsingborg – professionellt utförande

Att förstå markens unika karaktär är grundläggande för att undvika framtida problem. Vid markarbeten i Helsingborg omfattar detta att ta hänsyn till både geografiska och klimatiska förhållanden. Ett professionellt utfört markarbete minskar risken för läckage, skador från grundvatten och andra strukturella problem. Ett inledande steg inför ett markarbete kan vara att utföra en geoteknisk undersökning för att analysera jordlager med mera.

Dräneringsarbeten är exempel på en åtgärd, som spelar en viktig roll i att förhindra vattenskador på fastigheter. Genom att noga undersöka terrängen och använda lämpliga tekniker kan entreprenörer effektivt hantera regnvatten och smältvatten, vilket är särskilt relevant under Sveriges kalla och regniga säsong. Insatser som dessa bidrar inte bara till byggnadens livslängd utan också till lokalbefolkningens trygghet och välbefinnande. Samarbetet mellan entreprenörer och lokalsamhället är därför av största vikt.

Läs mer information och tips för dig på webbplats: markarbetehelsingborg.se

Dränering i Eskilstuna håller ditt hem torrt och tryggt

13 May 2024

Effektiv dränering i Eskilstuna skyddar ditt hem mot vattenskador, förlänger husets livslängd och skapar en tryggare miljö. Lär dig mer genom att läsa vidare.

En effektiv dränering i Eskilstuna är viktig för att hålla ditt hem skyddat mot fukt- och vattenskador. Åtgärden förebygger problem som kan uppstå vid otillräcklig avledning av vatten från husgrunden, vilket skyddar både struktur och boendekvalitet. En väl genomförd dränering omvandlar potentiella hot och ser till att fukt och vatten varsamt leds bort från ditt hem.

Dränering i Eskilstuna skyddar husgrunden

Att förstå vikten av korrekt dränering är att respektera de krafter naturen har över våra hem. Med korrekt planering och genomförande kan vi skapa en harmoni där våra bostäder och naturens element samexisterar utan att störa varandra. I Eskilstuna, där väder och markförhållanden kan variera, blir detta än mer betydelsefullt. Det handlar inte bara om teknik och verktyg, utan minst lika mycket om förmågan att se helheten.

Genom att dränera husgrunden korrekt förlängs husets livslängd och skapar en hälsosammare miljö för de som bor där. Det handlar om att vara proaktiv istället för reaktiv. Genom att agera innan problemen uppstår kan man undvika obehagliga överraskningar som ofta kommer med stora kostnader och personlig frustration. Så, när vi pratar om dränering av husgrund i Eskilstuna, är det en investering i framtiden – en handling som värnar om både husets och människors välbefinnande.

Pallställ för smartare lagerhantering

10 May 2024

Utforska hur pallställ kan revolutionera ditt lager med smart förvaring och säker hantering av tunga laster. Vill du veta mer? Fortsätt att läsa för mer info.

I en värld där utrymmet är begränsat men drömmarna stora finns det en lösning som tar ditt lager till nya höjder – pallställ. Dessa smarta strukturer hjälper dig att optimera lagerytan genom att vertikal förvaring blir enklare än någonsin.

Om du någon gång har vandrat in i ett lager och tänkt "hur får de plats med allt?", så är svaret ofta just pallställ. Tänk dig pallställ som liknande hyllsystemen du har hemma, men för tunga grejer. Det bästa av allt? Du behöver inte vara någon arkitekt för att få dem att funka.

Så blir du ett proffs på pallställ

Det handlar inte bara om att stapla saker på höjden. Det handlar om säkerhet, både för personal och produkterna du förvarar. Pallställ handlar också om tillgänglighet. En väl genomtänkt konstruktion i pallställage ser till att tunga laster hanteras på rätt sätt.

Med rätt planering kan pallställen göra det lekande lätt att komma åt saker, även de som ligger högst upp. Det är viktigt att nå både det som ligger högt och det som ligger lågt. Så nästa gång du ser ett pallställ, tänk på all smart planering som ligger bakom för att hålla ett lager i toppskick.

Effektiv sanering i Linköping

20 Mar 2024

En bostad som har drabbats av en vattenskada måste saneras för att inte bli hälsovådlig. I Linköping hittar du företag som specialiserat sig på sanering.

Kraftig nederbörd eller skadade rör kan ge upphov till omfattande vattenskador. Om man drabbats av en vattenskada är det viktigt att så snabbt som möjligt dokumentera det som hänt och se till att försöka få bort så mycket vatten som möjligt.

Därefter ska man kontakta ett företag som kan hjälpa till med att fastställa skadans omfattning och se vilka omedelbara åtgärder som kan vidtas. Även om vattnet runnit bort så kan det finnas mycket fukt kvar i byggnaden. Denna fukt kan ge upphov till mögel som skadar både de boende och fastigheten.

Noggrann sanering gör att det blir riskfritt

Om man bor i en fastighet där det hunnit bildas mögel och fuktskador är det också viktigt att kontakta ett företag som arbetar med sanering. Mögel kan visa sig genom svarta fläckar på väggar eller i hörn. Att bo i en fastighet med mögel är skadligt för hälsan och det måste därför saneras bort.

Företag som arbetar med sanering i Linköping har specialiserat sig på fukt- och mögelskador men har också tillstånd att arbeta med sanering av asbest och smitta. Man utför både planerad sanering och akut sanering. Som privatperson har man rätt att använda sig av rotavdrag när man anlitar professionell hjälp för sanering. När man kontaktar företaget får man, efter en inspektion av skadan, en offert och tidsplan för arbetet.

Byggnadsställningar förenklar

16 Mar 2024

När huset skulle målas om funderades det på hur man skulle klara av att måla andra våningen. Skulle man använda sig av stegar eller byggnadsställningar?

Det var dags för deras hus att målas om. Det kanske skulle kunna klara några år till men Erik och Rita vågade inte chansa. Det kunde innebära att det dök upp problem de inte räknat med. Det bästa var att göra jobbet medan det fanns gott om tid. Dessutom skulle de ingenstans över semestern, så lite fix hemma kunde vara mysigt.

Huset var visserligen inte stort men det skulle ta tid, så flera vänner hade lovat att komma förbi. Erik jobbade i motorbranschen själv och kände många som var riktigt duktiga och pålitliga. Innan jobbet sattes igång behövde han köpa hem färg, penslar och allt annat som skulle till. Han kunde dock inte bestämma sig för om det skulle räcka med stege. Huset var ju inte så stort, men att stå på stege hela dagarna kunde vara påfrestande för kroppen.

Byggnadsställning att hyra

Erik kollade runt lite och hittade ett företag i närheten som hyrde ut byggnadsställningar. Han bad dem om ett pris på det han behövde och uppgift om vilken tid det skulle ta. Han fick ett acceptabelt bud och bestämde sig för att beställa. Visst skulle det bli dyrare än med några stegar men riskerna skulle minimeras och flera skulle kunna måla högt uppe samtidigt, så allt skulle gå fortare.

På beställt datum kom byggnadsställningarna och blev uppställda. Erik var glad för att han tänkt på den detaljen. Det skulle ha tagit betydligt längre tid om han hade gjort det själv. Senare på dagen rådde det febril aktivitet och hans kompisar stod placerade på backen och på byggnadsställningen längs framsidan. Erik kände sig nöjd – det här skulle bli riktigt bra. Rita som hade ont i en arm stod för markservice, något som tacksamt togs emot av alla. För mer information se vgroup.se.

Bergvärme Stockholm - tips och råd

27 Feb 2024

Funderar du på att sänka dina kostnader för uppvärmning och energi i Stockholm? För många så blev förra årets vinter en ögonöppnare i denna fråga. Man insåg att det krävs åtgärder och investeringar för att exempelvis tackla det höga elpriset.

Bergvärme i Stockholm är ett riktigt bra sätt att ta udden av kostnaderna, men det finns också en massa saker som man måste tänka på. Vi radar här nedan upp några punkter som ger dig tips, råd och allmän information om bergvärme.

  • Undersök. Bergvärme i Stockholm kräver rätt förutsättningar för att det ska bli god effekt – och ekonomiskt försvarbart att ta investeringen. Tvingas man borra för djupt, i fel typ av berggrund, så kan det kosta betydligt mer än det smakar. Det första steget är att undersöka geologin och dina övriga förutsättningar och ställa detta mot dina behov. Vilket du, givetvis, bör ta hjälp av ett proffs för.
  • Tillstånd. Kolla även upp om det krävs tillstånd eller bygglov innan du sätter igång med processen kring bergvärme. En försvårande omständighet kan vara att dina grannar har bergvärme i Stockholm. Borrhålen måste ha minst 20 meter mellan sig för att en god effekt ska uppnås.
  • Rätt företag. Skillnaderna mellan olika företag inom bergvärme i Stockholm är stora - både sett till kostnaderna och sett till kvaliteten på jobbet. Var noga med att kolla upp företaget du tänkt anlita innan. Hur ser det ut med erfarenhet, utbildning, behörighet och exempelvis referenser?
  • Ett bra val! Att vägen fram till bergvärme kan vara lite krokig ska inte stå ivägen för att det faktiskt är en riktigt bra lösning och en god investering att ta. Med bergvärme kan du sänka din kostnader för uppvärmning med närmare 80% - varje år. Det handlar dessutom om förnybar, grön energi så genom att ta den investeringen så bidrar du även till en lite bättre värld.

Prisvärd stubbfräsning i Nacka: Effektiv lösning för stubbar

12 Jan 2024

Stubbarna som en gång var ett hinder i trädgården kan nu enkelt och snabbt elimineras med hjälp av stubbfräsning. i Nacka finns det företag som erbjuder denna tjänst, och vi kommer att ge dig några användbara tips för att göra processen så smidig och prisvärd som möjligt.

Tillbaka i gamla dagar krävde borttagning av stubbar utmattande grävning som kunde ta flera dagar eller till och med veckor. Lyckligtvis har tekniken utvecklats, och nu finns det specialmaskiner som kan ta bort stubbar snabbt och effektivt. En sådan maskin är en stubbfräs, som bokstavligen maler ner stubben i små bitar tills den helt försvinner eller inte längre sticker upp ur marken. Djupet på fräsningen anpassas efter vad området ska användas till.

Återanvändbara träflis: Ett bonusresultat av stubbfräsning

När stubbar tas bort genom stubbfräsning, genereras träflis som kan användas på många sätt i trädgården. Detta flis kan spridas i rabatter, runt träd eller på trädgårdsgångarna. Träfliset fungerar som ett naturligt ogräshinder och minskar avdunstningen av fukt i marken. Dessutom ger det en estetiskt tilltalande och behaglig yta att gå på.

Självständig stubbfräsning: En möjlighet att överväga

För de som är redo att ta saken i egna händer finns det möjlighet att hyra en stubbfräs och utföra arbetet själva. Det är dock viktigt att vara medveten om att detta kan vara ett krävande arbete, då maskinen är kraftfull och kräver användning av säkerhetsutrustning, särskilt skydd för ögon och öron. Dessutom är maskinen stor och kräver tillgång till ett släp för transport till och från uthyrningsplatsen.

Kostnaden för stubbfräsning: Rimlig och anpassningsbar

Priset för stubbfräsning i Nacka varierar beroende på olika faktorer. Ett viktigt övervägande är antalet stubbar som behöver tas bort. Generellt sett är det mer ekonomiskt att ta bort alla stubbar samtidigt, eftersom startkostnaden är högre och priset ofta halveras för varje ytterligare stubb. Andra faktorer som påverkar kostnaden inkluderar hur djupt i marken stubben sitter samt om området är stenigt eller bergigt.

Rutavdrag som en kostnadsreducerande faktor

För privatpersoner som överväger stubbfräsning finns det en förmånlig möjlighet att dra nytta av rutavdraget. Många företag som är specialiserade på trädfällning erbjuder också stubbfräsning som en tjänst. Det är en god idé att begära offerter från flera olika företag och jämföra priser. Dessutom är det viktigt att undersöka referenser från tidigare kunder för att säkerställa kvalitet och pålitlighet.

Det kan också vara klokt att överväga om det finns ytterligare trädrelaterade arbeten som behöver utföras samtidigt, som trädfällning eller trädbeskärning. Många företag som specialiserar sig på trädfällning i Nacka erbjuder även tjänster som schaktning och vedhuggning.

Vibrationsmätningar - En spännande värld under marken

21 Dec 2023

I en värld full av tekniska specialister och experter kan det vara knepigt att förklara för våra barn vad vi egentligen gör på jobbet. Särskilt när vårt arbete handlar om något sådant som vibrationsmätningar. Men låt oss ta en titt på denna spännande värld under marken och försöka förklara det på ett sätt som både barn och vuxna kan förstå.

Vad är det egentligen som barnen frågar när de undrar vad deras föräldrar gör på jobbet? För de allra minsta kan svaret vara enkelt – "Mamma jobbar på ett kontor" eller "Pappa säljer saker". Men när det handlar om yrken som kräver teknisk expertis och specialkunskap, som vibrationsmätningar, kan det vara en utmaning att göra förståeligt.

Vibrationsmätning i samband med byggarbeten

Låt oss utforska en värld under marken där vibrationsmätningar spelar en viktig roll. Tänk dig att din mamma eller pappa jobbar på ett företag som håller på med sådana typer av markarbeten. Vad gör de egentligen där?

Deras arbete handlar om att göra arbeten såsom undersökning av byggarbeten och besiktning vid sprängning. Nu kanske du undrar, vad är en besiktning? Det är när de går till en byggarbetsplats för att se till att allt går rätt till och att inga problem uppstår. De är som detektiver som letar efter ledtrådar.

En viktig del av deras arbete är vibrationsmätningar. Men vad är det? Tänk dig att du har en stor skål med gelé. Om du skakar den hårt, kommer gelén att vibrera, och du kan se det genom att titta på den. Vibrationsmätningar är som att titta på gelén för att se hur mycket den vibrerar när något kraftigt händer i närheten, som en sprängning.

Säkerhet och skydd

Nu kanske du undrar, varför är det så viktigt att veta hur mycket gelén vibrerar? Jo, för när det byggs stora byggnader eller görs sprängningar under marken, kan det skapa kraftiga vibrationer som kan skada andra byggnader eller till och med människor. Därför är det viktigt att ha någon som kan mäta dessa vibrationer och se till att de inte blir för kraftiga.

Din mamma eller pappa är som en superhjälte som ser till att alla är säkra när det byggs saker. De använder avancerade mätinstrument för att följa vibrationerna och se till att de inte blir för starka. Om de ser att vibrationerna blir för kraftiga, kan de varna de som bygger att de måste vara försiktigare.

Så när du frågar din mamma eller pappa vad de gör på jobbet, kan du säga att de jobbar med att se till att alla är säkra när det byggs stora saker under marken. Det är som att vara en hjälte som skyddar staden från farliga vibrationer.

Hur du söker bygglov

7 Nov 2023

Bygglov krävs för att en byggnad ska få uppföras eller för att ändringar i form av större tillbyggnader, ombyggnader eller fasadförändringar ska få utföras.

Det kanske kan verka besvärligt, dyrt och onödigt att behöva ansöka om bygglov när du ska bygga ett hus eller göra en tillbyggnad. Men det är ett sätt som kommuner använder för att säkra att byggnationer som utförs sker på ett fackmannamässigt sätt. Och att det blir byggnader som inte sticker ut alltför mycket från övrig bebyggelse.

Kanske kan det därför kännas konstigt då vissa fastigheter som uppförs kan sticka ut rejält från övrig bebyggelse. Eller att vissa byggnationer får utföras av fastighetsägaren själv, utan att hantverkare är involverade. Men så länge som byggnationen följer reglerna så får det mesta utföras av vem som helst. Och ibland kan hus som sticker ut vara en god idé.

När behövs bygglov?

Det finns skillnader mellan bygglov och en bygganmälan. I båda fallen måste en hel del information skickas in till kommunens bygglovsenhet. Men därefter är förfarandet olika. Vid ett bygglov är det en nämnd med personer från olika funktioner som ska fatta ett beslut. Medan en bygganmälan kan godkännas av bygglovsenheten själva.

I vissa fall kan byggnationer utföras utan att det krävs varken bygglov eller en bygganmälan. Det beror på vad det är som ska utföras och om fastigheten ligger inom detaljplan eller ej. Men eftersom det kan vara svårt att veta det själv så är det alltid klokt att börja med att kontakta bygglovsenheten för att få besked gällande vad som behövs och om det behövs.

Dokument för ett bygglov

Det är ganska omfattande och omständligt att ansöka om ett bygglov eftersom det behövs en hel del dokument. Till bygglovsenheten ska det skickas in konstruktionsritningar och ritningar som visar hur el, vatten och avlopp ska dras. Det är ritningar som din hustillverkare eller din arkitekt och konstruktör kan ta fram så att det blir i rätt format och utformning.

Till detta kommer det även information gällande planlösning, yttermått och höjdmått samt vilken takbeklädnad byggnaden kommer ha. Det brukar även krävas en beskrivning gällande fasaden och vilken färg som fasaden kommer att målas i. Ibland kan det till och med vara så pass noga att du behöver skicka in den exakta färgkoden för att få ett godkännande. För mer information se bygglovservice.nu

Byggvärme - viktigt med rätt lösning

5 Nov 2023

Vår svenska vinter gör att vi måste anpassa byggnationer, större projekt och exempelvis renoveringar utifrån kalla minusgrader och fukt. Länder med ett annat klimat kan bygga utan några större problem genom hela året, men i Sverige så blir byggvärme alltid en fråga som måste behandlas - och detta på ett tidigt stadium för att få en ultimat lösning.

Det finns företag som specialiserat sig på byggvärme och som skräddarsyr lösningar för både större projekt - och för exempelvis mindre sådana. Rådet är att man kontaktar en sådan specialist redan i samband med att projektet planeras och projekteras. Vintern är speciell, men en sak är klar: den kommer alltid och det bör aldrig vara en överraskning att det plötsligt blir kallare i Sverige.

Vet man att ett byggprojekt är överlöpande mellan årstiderna så måste man också inkludera frågan om byggvärme i planeringen. Om inte - ja, då har man sig själv att skylla och då får man också dras med en temporär lösning som inte alls når samma höjder som en mer grundligt planerad sådan.

Effektiva projekt genom byggvärme

Byggvärme kan komma i olika former och lösningar. Ett exempel handlar om att man värmer upp via en extern panna där man exempelvis eldar med pellets. Det har blivit en vanlig lösning och även om det går att elda med exempelvis olja, gas och ved så har pellets kommit att bli en självklar lösning för många byggprojekt.

Vissa väljer även exempelvis fläktar, men då krävs också el och det kan i slutändan innebära ganska höga kostnader. Byggvärme via pellets ger en trygg och priseffektiv värmeförsörjning och är definitivt en lösning som rekommenderas.

Byggvärme ger säkra byggnationer

Byggvärme är en detalj som möjliggör ett effektivt och säkert arbete. Värmen bidrar dels till en bättre arbetsmiljö, men utöver detta så ger den även material som exempelvis betong bästa möjliga förutsättningar för att kunna användas. Betong måste dels härdas och dels också har rätt fuktnivå.

Ingen av dessa saker kan ske på ett tillfredsställande sätt om det handlar om kyla och minusgrader. Därför blir också byggvärme en absolut nödvändighet både för att kunna bygga - och för att skapa säkra byggnationer.

Ett tryggare hemköp med en överlåtelsebesiktning i Uppsala

1 Nov 2023

Att köpa sitt drömhus är en spännande tid, men det kan också vara skrämmande att inte veta om det döljer sig fukt och andra problem. Men oro inte, det finns en lösning som ger dig trygghet - en överlåtelsebesiktning!

En överlåtelsebesiktning är en omfattande kontroll av fastighetens skick och konstruktion. Det är en innehållsdeklaration som ger både köpare och säljare viktig information om husets skick. Om du funderar på att köpa en fastighet i Uppsala eller någon annanstans, kan en överlåtelsebesiktning vara den bästa investeringen du kan göra.

Varför är en överlåtelsebesiktning viktig?

Som köpare har du ett ansvar att undersöka fastigheten noggrant innan du slutför köpet. Å andra sidan är säljaren ansvarig för att informera om eventuella dolda fel. Men vad som klassificeras som dolda fel kan vara en oklar gräns.

Genom att genomföra en överlåtelsebesiktning får du professionell hjälp från en besiktningsman som undersöker alla delar av huset, inklusive fukt och konstruktion. Genom besiktningsprotokollet får du en tydlig bild av fastighetens skick och eventuella åtgärder som behöver vidtas.

Fördelar med en besiktad fastighet

En fastighet som har genomgått en överlåtelsebesiktning i Uppsala blir automatiskt mer attraktiv på marknaden. Potentiella köpare kommer att känna sig tryggare i sitt köpbeslut när de vet att fastigheten har blivit professionellt granskad. För säljaren är en överlåtelsebesiktning också fördelaktig. Genom att visa upp besiktningsprotokollet kan säljaren öka sitt förtroende och minska risken för förhandlingar kring eventuella fel i framtiden.

När du väljer en besiktningsman för din fastighet i Uppsala är det bäst att välja någon med lokal erfarenhet och kännedom om området. En lokal besiktningsman förstår bättre de specifika utmaningarna som fastigheter i Uppsala kan möta, till exempel påverkan av klimat och geologiska förhållanden.

Ett besiktningsprotokoll - Din trygghet

När överlåtelsebesiktningen är klar kommer du att få ett besiktningsprotokoll med detaljerade resultat av besiktningen. Protokollet ger dig en översikt över fastighetens skick och eventuella brister som har upptäckts.

Med detta protokoll kan du ta ett välinformerat beslut om ditt köp. Om det finns några problem kan du förhandla med säljaren om eventuella prisjusteringar eller åtgärder innan du slutför köpet.

Hantverket bakom glaskonsten

31 Oct 2023

Glasmästeriet är en plats där konstnärliga visioner blir verklighet. Genom en kombination av traditionella tekniker och moderna metoder formar skickliga glasblåsare och formgivare smält glas till unika och vackra föremål. Varje steg i processen, från design till färdig produkt, kräver precision och expertis för att uppnå önskad form och estetik.

Mångfalden av glaskonst

Inom glaskonsten finns det oändliga möjligheter. Konstnärer kan skapa allt från skulpturer och vaser till belysningsarmaturer och dekorativa objekt. Genom att utforska olika tekniker som fusing, blåsning, och slipning kan man uppnå olika effekter och stilar. Resultatet blir en unik och personlig konstform som berikar våra livsrum och ger oss möjlighet att njuta av glaskonstens skönhet och elegans.

Innovation och kreativitet

I det moderna glasmästeriet är innovation en drivkraft. Konstnärer och formgivare experimenterar ständigt med nya material och tekniker för att skapa unika och nyskapande glaskonstverk. Genom att tänja på gränserna för vad som är möjligt med glas som medium fortsätter glaskonsten att utvecklas och överraska oss med sina kreativa uttryckssätt.

Glaskonst i hemmet och offentliga miljöer

Glaskonsten har en unik förmåga att anpassa sig till olika miljöer. I hemmet kan glaskonstverk vara fantastiska blickfång som ger en touch av elegans och personlighet till inredningen. Offentliga platser och byggnader kan också berikas av glaskonstens närvaro, där stora glasinstallationer och skulpturer kan ge en känsla av öppenhet och ljus.

Hållbarhet och glaskonst

Hållbarhet blir allt viktigare i dagens samhälle, och glaskonsten är inget undantag. Genom att använda återvunnet glas och energieffektiva tillverkningsprocesser kan glasmästare i Uppsala minska sin påverkan på miljön. Dessutom är glas i sig ett hållbart material, eftersom det är återvinningsbart och kan behålla sin kvalitet och skönhet under lång tid.

Allt och lite till med experter på BIM

5 Oct 2023

BIM, eller Building Information Modelling som det står för, är precis det ni behöver när ni ska bygga nytt, eller renovera. Mer planering sparar pengar.

Vad är det ni ska bygga? Har ni funderat på att använda er av BIM? Det är precis det ni behöver. Att planera mera, att vara mer utförlig och att vara förutseende sparar alltid pengar i längden. Det gör också att ni slipper en massa stress och kan istället glädjas över vilket otroligt bra bygge ni har fått, med hjälp av en konsult inom BIM.

Med BIM-koordinering så kan ni få fram en mängd användbar information, som hur kostnadseffektiv er byggnad är, och hur funktionell byggnaden kommer att vara. Ibland ser det bra ut på ritningarna, men när man går igenom detaljerna så upptäcker man små egenheter här och där som behöver åtgärdas.

Konsult i BIM ger ett tredje par ögon

Det är inte så lätt som det låter. När man har pysslat med ritningar, planering och projektering under många år så är det lätt att man fastnar i samma cirkel som alltid. Då är det otroligt skönt att få in ett nytt par ögon som går igenom alla planer. Det gör att ni kan få ett nytt fräscht sätt att se på saken, och kanske en lösning ni inte tänkt er.

Många gånger så kan ni förbättra er byggnation på många sätt, bara genom att använda er av en konsult inom BIM. Rådgivning och analyser kan leda till att ni upptäcker att ni skulle kunna göra något på ett mer kostnadseffektivt sätt. Det kan spara er tiotusentals kronor att upptäcka sådant innan ni börjar bygga.

Trucker som uppfyller dina behov

29 Sep 2023

Är du i behov av en truck? Funderar du på att investera i en elektrisk truck eller en som drivs med diesel? Utbudet av truckar är omfattande, och du kan hitta den perfekta lösningen som passar dina behov.

På marknaden finns ett brett urval av olika truckmodeller. Det finns mindre modeller som har en begränsad lyftkapacitet och större modeller som kan hantera upp till 65 ton. Vilken modell du bör välja beror helt på din verksamhet och vilka uppgifter trucken ska utföra.

Det finns också olika drivsystem för truckar. Elektriska truckar och truckar som drivs med diesel är vanliga alternativ. Dessutom finns det specialmodeller som plocktruckar, staplare och skjutstativtruckar, för att bara nämna några. Om du är osäker på vilken typ av truck du behöver finns det gott om hjälp att få.

Anpassade truckar för optimal prestanda

Truckar är enastående verktyg inom lagerhantering. De underlättar arbetet avsevärt och det är många företag som inte skulle klara sig utan en truck. Truckarna är smidiga och kan manövrera även i trånga utrymmen samtidigt som de har en imponerande lyftkapacitet.

För att säkerställa en problemfri arbetsprocess är det viktigt att investera i en truck som är anpassad efter din verksamhet. Det kan vara en utmaning att hitta rätt truck, men det finns företag som kan hjälpa dig. De kan komma till din plats och ge dig råd om vilken truck som bäst passar dina behov. Du kan välja att köpa en helt ny truck, en begagnad variant eller hyra en truck om du bara behöver den vid några tillfällen.

← Äldre inlägg