Blogg

RSS

Trädfällning som åtgärd i Stockholm

30 Nov 2022

Inom trädgårdsvärlden finns många olika specialister. En av specialistinriktningarna är trädfällning i Stockholm. En åtgärd som kan utföras på flera olika sätt.

Växter och trädgård är något som många lever för. Det kan vara för att man har ett intresse för det som växer eller för att man råkat trilla in på det yrkesmässigt. Och det är ett brett område på många olika sätt.

Som trädgårdsarbetare kan man arbeta med att så fröer eller dra upp växter som sedan planteras eller säljs. Eller så kan man vara den som anlägger trädgårdar eller tar hand om trädgården löpande. Men det finns även de som arbetar lite i andra ändan av spektrumet. De som jobbar med trädfällning i Stockholm med omnejd.

Olika slags trädfällning i Stockholm

Vad en trädfällning i Stockholm innebär är kanske lätt att räkna ut. Man fäller helt enkelt träd. Det kan vara för att trädet dött eller blivit sjukt. Men det kan även bero på att trädet står på fel plats eller skadar sin omgivning. Men att det finns flera olika sätt att fälla träd på kanske man inte känner till.

Den vanligaste trädfällningen går till så att någon klättrar upp i trädet och sakta sågar ner trädet bit för bit. Men ifall trädet är osäkert att klättra i kan man istället använda sig av en bomlift, så att man står på en plattform vid sidan av trädet och kapar det. Eller så kan man kapa trädet i ett stycke, nere vid marken.

Smed för den mindre händiga finns i Stockholm

14 Nov 2022

En smed i Stockholm kan vara precis vad du behöver när det är något som ska fixas hemmavid. Kanske är det något så enkelt som ett räcke eller staket.

Tycker du att det är lite läskigt att gå ner till källaren utan att ha ett bra räcke att hålla dig i? Kanske vill du att det ska vara lite snyggt också. Då kan du anlita en smed så att hen gör ett åt dig på beställning. Det kan till och med vara så att du själv står för själva designen. Det vore väl roligt?

Har du problem med att det kommer in främmande och kanske till och med vilda djur i din trädgård? Då kanske det är dags att fundera på att sätta upp ett staket. Men inte vilket staket som helst inte. Varför inte välja ett som är gjort i vackraste smide av en smed? Då kan du vara med i hela processen.

Jättebra med en smed som bor i Stockholm

Bor du i Stockholm och vill ha tag i en smed är det såklart jättebra om även din smed bor i Stockholm. Resorna till dig blir inte så långa och då slipper du betala för en massa drivmedel. Att ha sin hantverkare på nära håll kan ha sina fördelar. Det kommer du bli varse på flera sätt.

Tänk om din skorsten har börjat läcka och det rinner in vatten vid fästet i taket. Då kan du be din smed komma över och sätta en krage av metall mot huset. Den svetsar hen fast så att det inte längre läcker in något vare sig uppifrån eller från sidorna. Läs mer om smed på denna sajt: smedstockholm.se

Vitsen med cisterner för smidig produktion

9 Nov 2022

Cisterner som är sammankopplade med rörledningar och fylls från tankbil ger mycket mer rationell produktion än om råvaror måste hanteras i mindre fat.

Företaget som producerade D-droppar för småbarn använde enorma mängder vegetabilisk olja. Det D-vitamin som tillsattes till oljan var så koncentrerat att den färdiga produkten i själva verket bestod av mer än 99 % olja. Och det måste vara olja, eftersom det var det enda som D-vitaminet var lösligt i.

Hittills hade oljan köpts in i fat på 200 liter vardera. Men det var extremt tungt för personalen att hantera dessa, även om de hade alla hjälpmedel som fanns att tillgå. Dessutom hade produktionen av D-droppar ökat nästan lavinartat sedan det rapporterats att D-vitamin gav ett visst skydd mot covid-19. Det var inte längre bara småbarn som använde dem numera utan i stort sett vem som helst.

Fyll cisterner och tappa av i produktionen

Därför tittade nu företagsledningen på hur de skulle kunna införa en mer rationell hantering av oljan. Ganska snabbt hade de insett att de borde köpa oljan i bulk istället och förvara den i cisterner i stål. När tankbilen med olja kom så kunde den enkelt tappa av olja direkt i en av flera cisterner.

Cisternerna skulle kopplas samman med rörledningar, som också skulle leda in i fabriken och produktionsrummen. Där skulle linjeoperatörerna helt enkelt kunna öppna kranen och så skulle oljan flöda in i blandnings- och fyllningsmaskinerna. Det var en lösning som var lika smidig som den var elegant.

Relining Stockholm - tips och råd

21 Sep 2022

Om man som villaägare eller fastighetsägare misstänker att stammarna som löper på insidan av huskroppen inte håller måttet så måste man agera. Det första steget är att undersöka stammarna i fråga. Något som sker professionellt och genom att man anlitar ett företag för en rörinspektion. Denna sker med hjälp av slangar med kameror där man direkt kan upptäcka exempelvis sprickor, hål eller andra skador inne i rör och ledningar.

Steg två - om skador upptäcks - är givetvis att åtgärda dessa. Vilket idag kan ske genom två alternativ. Det klassiska stambytet eller genom en relining i Stockholm. Ett stambyte är något som kostar pengar och som kräver enorma uppoffringar. Man måste riva ut väggar och vissa golv för att kunna ta bort stammarna och för att få nya på plats.

Under tiden detta sker så kan man heller inte som boende i en fastighet nyttja exempelvis toalett eller dusch på ett normalt sätt - man får ofta dela tillsammans med andra. En uppoffring som även syns i form av att den egna bostaden förvandlas till en byggarbetsplats.

Så fungerar en relining i Stockholm

En relining i Stockholm däremot är ett smidigare projekt där man inte behöver riva ut de gamla stammarna. Istället så används dessa som en slags mall att gjuta nya stammar i. Förenklat så kan en relining i Stockholm beskrivas på det sättet. Man går in i de befintliga stammarna och sprutar in epoxiplast i dessa. Genom det så får man - då plasten härdar - nya stammar, men de sitter inuti de gamla.

Fördelarna med detta är att man som boende knappt påverkas alla. Man behöver inte se att badrummet demoleras, man slipper se golv rivas upp och man slipper se en massa byggmaterial i lägenheten.

En relining i Stockholm är, helt enkelt, det smidigare alternativet om stammarna börjar tappa i kvalitet. Förr eller senare så kan ett stambyte vara absolut nödvändigt, men en relining fungerar som ett riktigt bra komplement till detta.

Byggkonsult Stockholm - en viktig del av projektet

19 Sep 2022

Att vara byggherre innebär inte per se att man har koll på allt som rör det projekt som planeras. Tvärtom: i många fall så kommer olika detaljer som totala överraskningar och detta innebär också att kostnaderna kan sticka iväg ganska rejält.

Oavsett om det handlar om planerade byggnationer av större fastigheter, om exempelvis åtgärder i befintliga sådana - stambyten, byten av tak eller exempelvis uppresande av balkonger - så är vikten av både erfarenhet och kunskap stor.

Genom att anlita en byggkonsult i Stockholm så kan du som byggherre se att projektet flyter på i enlighet med de lagar och regler som finns, att det håller sig inom den budget som satts upp samt att tidsplanen inte spricker. Allt detta leder i sin tur till ett projekt som blir lyckat. Med en byggkonsult i Stockholm så ges man det mervärde som skapar lönsamhet - oavsett vilket projekt det handlar om.

Hur hittar jag rätt byggkonsult i Stockholm?

En byggkonsult i Stockholm är med längs hela resan. Från projektering, vidare till bygglovsansökan och hela vägen till projektledning av bygget. Utöver detta så kommer även en annan viktig punkt där en byggkonsult kan göra skillnad - upphandling av entreprenörer. Hur ska man veta att en entreprenör verkligen ger ett bud som håller vad det lovar? Hur ska man veta att entreprenören kan leverera en tjänst som håller sig inom budgeten? Med en erfaren byggkonsult i Stockholm så minimeras riskerna i dessa frågor. Det handlar om en rejäl investering.

Att hitta rätt byggkonsult då? Som vi sa ovan så är både kunskap och erfarenhet viktiga ingredienser att grunda valet på. En annan viktig faktor handlar om det uppenbara: var har denne byggkonsult varit tidigare och hur pass nöjda är dessa beställare? Referenser är alltid viktiga, men då det kommer till att välja byggkonsult så blir de ovärderliga. Se alltid till att kontrollera detta innan du går vidare. Läs mer om byggkonsulter på denna sida: https://www.byggkonsultstockholm.biz/

Takläggare Göteborg - Professionell hjälp lönar sig i längden

9 Aug 2022

Dags att lägga om taket? Ett nytt tak handlar om en ganska rejäl investering och som privatperson kan det vara frestande att vilja strypa kostnaderna. Detta är en sund tanke - men det handlar även om att göra det på rätt sätt: att välja bort en takläggare i Göteborg kan innebära förluster på sikt. Lägger du taket på egen hand så kommer du att exponeras för större risker och få ett tak som inte når sin estimerade livslängd.

Takläggning handlar dessutom om ett komplext projekt. Oavsett vilket typ av takmaterial du väljer så kommer det att kräva ett gediget arbete innan det är på plats. Att lägga ett tak är tungt, det sker på hög höjd - och är således farligt - och det kräver både kunskap och precision. Som lekman har man definitivt en utmaning framför sig om man själv funderar på att agera takläggare i Göteborg.

Fördelar med en takläggare i Göteborg

Det som ofta visar sig är att taket inte håller tätt och att man således också drabbas av både fukt och mögelangrepp - i värsta fall rena vattenskador - och att dessa kostar en massa pengar att reparera. Dessutom tvingas man också se att det tak man lagt inte alls håller enligt de uppgifter man fått från tillverkaren. Därför bör man anlita en takläggare i Göteborg och se de stora fördelar som finns med det beslutet. Fördelar som ser ut som följer:

Ett hållbart tak. Takets livslängd kan skilja upp till 10 år om det lagts av en professionell takläggare eller en lekman. Det handlar om en investering och dessutom blir taket snyggare också.

Hjälp från start till mål. Det handlar även om rivning och om bortforsling av det gamla taket - ett arbete som kräver planering och rätt utrustning. Med en takläggare kan detta inkluderas i offerten.

Rot-avdraget. Som privatperson kan du använda ditt rot-avdrag och dra av 30% av den totala kostnaden för arbetet. Det gör skillnad och det visar på att det inte är just här du ska försöka strypa kostnaderna i samband med din takläggning i Göteborg.

Trädfällning Uppsala - fälla trädet på egen hand?

28 Jul 2022

Ska man verkligen fälla ett träd på egen hand eller bör man ta professionell hjälp och anlita ett företag inom trädfällning i Uppsala? Träd har väldigt många fördelar, men det finns även nackdelar. Att ett träd kan växa sig så pass stort att det börjar skymma delar av tomten är det vanligaste problemet - och den största orsaken till varför en trädfällning i Uppsala sker.

Men, det finns även fler sådana. Träd kan hindra annan växtlighet och träd kan även utgöra faror. Det senare dels som en följd av att rötterna tar sig in under exempelvis huskroppen och dels som en följd av att trädet kan blåsa omkull. Vilket kan innebära att det blåser ner över huset, bilen eller grannens tomt och orsakar skador där. Här har vi heller inte nämnt att det finns stora risker för personskador. Summa summarum: ett träd kan behöva fällas och rådet är att man överlåter detta till experter. Du ska helt enkelt anlita ett företag inom trädfällning i Uppsala.

Därför ska du välja professionell trädfällning i Uppsala

Det kan, som inom alla andra områden, vara frestande att själv göra jobbet. En yxa, en motorsåg - en katastrof. Det är ungefär så vi skulle summera det beslutet. Att trädfällning är svårt är en underdrift och det är bara att se statistiken över årliga skador och dödsfall som de facto sker i samband med att träd ska fällas för att förstå allvaret. Vet du åt vilket håll trädet kommer att falla? Vet du hur snittet ska tas? Vet du hur du genomför en sektionskapning - och när en sådan bör ske? Det handlar om extremt många risker och där du definitivt bör ta professionell hjälp. Trädfällning är ett område för proffs och inte för lekmän.

Dessutom kan det handla om att trädet i fråga inte behöver fällas. Du kan i många fall både ha kvar kakan och äta den. En arborist - som en trädfällare egentligen heter - kan kapa grenar och beskära ett träd så att solen kommer igenom och så att skuggan försvinner från exempelvis er uteplats. Det finns alltid alternativ och det är ytterligare ett starkt argument till professionell trädfällning i Uppsala. Kontakta en arborist redan idag!

Dags att investera i solpaneler till BRF

13 Jul 2022

Producera egen miljövänlig el till din BRF med hjälp av solpaneler. Resultatet? Du bidrar till en mer hållbar framtid och hjälper både dig själv och planeten.

Många människor världen över försöker hjälpa planeten på olika sätt. Att ha ett miljötänk – långsiktigt – är viktigt för alla. Nu och för kommande generationer. Finns miljö med i tänket finns det olika vägar att ta. En väg är solenergi. Med Sveriges solinstrålning med 1600 – 1800 soltimmar per år går det att göra mycket. Och kom ihåg – även molniga dagar lagras energi!

Har du hand om en bostadsrättsförening och vill utveckla och förnya med hjälp av solen ska du investera i solpaneler. Dina fastigheter gör mindre miljöpåverkan och belastningen på elnätet minskar. Inom 7–12 år beräknas en solcellsanläggning att ha betalat sig.

Solpaneler till BRF – hur det går till

När det investeras i solpaneler till BRF ökar fastighetens värde och samtidigt minskar elräkningen från första dagen. Att sedan kalla sig självförsörjande på el och vara mindre känslig om priset på el ökar – bonus.

    Själva förloppet för att ta del av solens strålar:
  • ^ När solen skiner genereras el. Även under molniga dagar.
  • ^ Solens energi tas upp av solceller som producerar svag likström.
  • ^ En växelriktare (inverter) omvandlar den likströmmen till växelström.
  • ^ Strömmen leds sedan ut till fastighetens elcentral, där den förbrukas.
  • ^ Ström som inte används leds vidare ut i elnätet och köps av ditt elbolag. De perioder din produktion är lägre än din förbrukning, köper du tillbaka ström från ditt elbolag.

Stålhallar med eller utan isolering

15 Jun 2022

Stålhallar kan du få i en oändlig variation. Det finns de som är isolerade och det finns de som är helt oisolerade. Dina behov bestämmer vad du väljer.

Ska du ha stora maskiner förvarade i en stor byggnad och bara behöver skydd för snö och regn? Då kan det vara så att det räcker med en oisolerad stålhall för din del. Vill du däremot använda den till att bygga en padelbana? Ja, då är det absolut bäst att du väljer att isolera den.

Stålhallar är stommen för många byggnationer. Det kan gälla ett ridhus, en idrottshall eller en ishall för vintersporter. Andra byggnader är fabriker och förvaringshallar. Det handlar om en stomme som bärs upp utan att det är pelare någonstans. Det är fler byggnader är man tror som behöver sådana.

Stålhallar högt och lågt

Ju mer man tänker på det, desto mer inser man hur vanliga stålhallar är. Stål är ju ett material som är hållbart i längden, och att de är invändigt saknar pelare är en fördel som uppskattas otroligt mycket. Alla stålhallar ser inte likadana ut och har inte heller samma mått. Du som kund kan påverka utformning och utseende.

Att du kan påverka betyder faktiskt att du mer eller mindre kan få en skräddarsydd stålhall. En som passar dina syftet helt och hållet. Tack vare att de kan levereras med ljusgenomsläppliga tak är det möjligt att klara sig utan elektricitet, om det nu är möjligt för din verksamhet. Det håller ju som bekant nere kostnaderna betydligt.

Om geoteknisk undersökning inför bygg eller anläggning

11 Jun 2022

Har det blivit aktuellt att beställa en geoteknisk undersökning, följer här några enkla tips över saker som är bra att tänka på innan man skrider till verket.

Man kan vilja genomföra en undersökning av mark av flera anledningar. Ofta handlar det om stundande byggprojekt eller anläggning. Varför det är viktigt att beställa en geoteknisk undersökning innan projektet påbörjas, beror på att man måste fastställa markens egenskaper för att resultatet ska bli så säkert och pålitligt som möjligt.

Vänd er till en auktoriserad expert på dessa undersökningar om ert företag behöver hjälp inför stundande projekt. De som jobbat inom branschen i många år har ofta både den kunskap inom olika typer av undersökningar och de moderna verktyg och maskiner som krävs för att ni ska få ett sanningsenligt resultat av undersökningen.

Att tänka på inför en geoteknisk undersökning

Innan ni ska beställa en geoteknisk undersökning finns alltid några saker man bör tänka på. Såklart är man på det klara med vad undersökningens syfte är redan från början. Om möjligt ska man besöka platsen där undersökningen ska ske. Detta kan också bli nödvändigt om karttjänster som finns online inte är tillräckliga.

Finns tidigare undersökningar bör dessa också vara tillhands liksom alla andra dokument såsom flygfoton, gamla kartor etc. Ju mer info som kan samlas in om marken desto bättre. Givetvis behöver man också tillstånd av markägaren innan undersökningen kan påbörjas. Med alla nödvändiga förberedelser klara har ni goda förutsättningar för att uppnå ett gott resultat av er geotekniska undersökning.

Braskaminer i Göteborg måste installeras fackmannamässigt

1 Jun 2022

Visst är det mysigt med braskaminer i Göteborg. Men om de inte installeras fackmannamässigt kan det gå illa. Vilket en 70-årig man erfor för ett par år sedan.

Man får installera sin braskamin själv, men det ställs höga krav. Det kan gå illa på flera sätt om man inte följer reglerna. Först och främst krävs en bygganmälan – såvida det inte handlar om ett icke väsentligt byte av eldstad. Då krävs inte bygganmälan. Dock bör man ha koll på vad som räknas som “icke väsentligt”.

I samband med bygganmälan ska man också redovisa en kontrollplan. Därefter kan du som händig person själv installera allt vad du vill. Dock får du inte börja använda braskaminen innan en fristående kontrollansvarig ser till att du har följt den inlämnade kontrollplanen.

Braskaminer är farligare än man kan tro

För ett par år sedan var det en 70-årig man vars hus höll på att brinna ner när trämaterial låg för nära skorstenen – som han själv murat. Han tyckte själv att allt gjorts fackmannamässigt men tingsrätten höll inte med och fann att han agerat oaktsamt och dömde honom till dagsböter. Brandkåren som kom till platsen hävdade att huset kunde ha övertänts och att elden kunde ha spritts till närliggande hus.

När folk skaffar braskaminer i Göteborg är det säkrast att redan från start anlita experter som kan göra rätt från början. Man ska ha respekt för eld. Det är mysigt när den befinner sig inne i en braskamin, men kan vara förödande om den sprider sig.

Välj professionell betonggjutning

1 Jun 2022

Funderar du på att bygga ett hus, addera ett Attefallshus till din befintliga bostad eller kanske bygga ett garage? Oavsett vilket så kommer det initiala att vara avgörande och detta i form av den betonggjutning som ska ske. En betonggjutning i dessa fall handlar om att skapa en stabil, hållbar grund att resa byggnaden på - och här krävs det ett professionellt utförande.

Att gjuta i betong är ingenting för lekmän. Man kan kanske klara att gjuta enklare saker - ett bord till uteplatsen - men börjar det handla om större projekt som exempelvis betonggjutning av en bottenplatta, betonggjutning för golv eller för väggar - ja, då handlar det om att svårighetsgraden stiger och att man måste ta in professionell hjälp för ett hållbart resultat. En betonggjutning är en detalj som kräver ett absolut gehör för både material, för väder och för exempelvis vilken typ av armering som ska användas.

Det talande för projektets komplexitet är att en betonggjutning måste ske relativt snabbt - men ändå kontrollerat. Och, väger man in väder och vind i detta och ser att olika temperaturer påverkar gjutningen på olika sätt så förstår man också varför professionell hjälp är ett måste. Är det för varmt ute då betongen gjuts så riskerar man att se att den härdar för snabbt - något som ökar risken för sprickor. Är det för kallt så kan betongen härda för långsamt och dessutom så kan de angripas av frost. Vet du hur du ska agera vid olika temperaturer?

Hitta rätt företag för din betonggjutning

Det man bör tänka på är att långt ifrån alla företag klarar av en betonggjutning. Inte ens om du gör rätt och väljer att anlita en firma för gjutningen så går du helt säker. Det finns stora variationer och skillnader i kvalitet och en detalj som ofta är avgörande handlar om erfarenhet. Ju fler projekt ett företag gjort vad gäller betonggjutning - desto större kunskap och kompetens har de. Det är ingen slump att ärrade veteraner ofta kallas in då betong ska gjutas - erfarenhet skapar en säkerhet och den blir ofta avgörande för det färdiga resultatet. Man ska dock även tillägga att den moderna betongen ger lite bättre marginaler för ett misslyckande och att den är enklare att arbeta med. Men, det handlar fortfarande om en kunskap som få besitter. Man kan säga att den moderna betongen gjort de redan erfarna inom betonggjutning ännu bättre.

Ett tips i att hitta rätt företag handlar således om att se till tidigare jobb och att samtidigt också ha koll på hur länge ett företag varit verksamma. Ju fler år på nacken - desto säkrare är det för dig som beställare. Och, ju längre tillbaka du kan gå i din jakt på referenser - desto bättre är det. En misslyckas betonggjutning kan synas först efter några år.

En annan sak att fästa fokus på handlar om större projekt. Har ett företag vana av att arbeta även vid större entreprenader - exempelvis byggen av fastigheter och större garage - så är det ett kvalitetsbevis. Anlitas man, exempelvis som underleverantörer, vid sådana så har man bevisligen en kompetens som räcker gott och väl för en betonggjutning hemma hos dig som privatperson. Priset är naturligtvis en viktig faktor och du bör definitivt ta in så många offerter som möjligt för din betonggjutning. Men, kom ihåg att det kan bli väldigt dyrt att lockas av den lägsta prislappen. Kvalitet kostar och gällande gjutning av betong så är det definitivt värt varenda krona.

Bättre företagslokaler med lokalanpassning i Göteborg

29 May 2022

En verksamhet ändras med åren och därmed även lokalbehovet. Vill du stanna kvar på samma adress i Göteborg så gör en lokalanpassning för dagens verksamhet.

Många företag startar efter att man sett att det finns ett behov av produkten man tillverkar. Efter uppstart hittar man lokaler som passar både verksamheten och antal anställda. Efter några år in i verksamheten har kunderna lärt sig på vilken adress man finns i Göteborg.

Efter att man utvecklar verksamheten mer och är på väg in i en ny fas, behöver mer personal anställas. Plötsligt känns lokalerna både små och inte tillräckliga i nuvarande utförande. Kanske är det värt att hitta nya lokaler och hoppas att kunderna hittar dit. Ett annat alternativ är att göra om dagens lokaler för morgondagens verksamhet.

Lokalanpassning för befintliga lokaler

När man ska göra en lokalanpassning i Göteborg tar man hjälp av ett företag som arbetar med att anpassa lokaler. Att tänka om och tänka nytt kan vara svårt att göra när man år ut och år in går i samma lokaler. Det är lätt att bli hemmablind och se alla möjligheter som finns.

Därför är det nyttigt att ta in nya ögon som kan se på verksamheten och hur den fungerar i samklang med lokalerna. Det kan vara värt att göra om istället för att flytta hela företaget. När lokalerna är iordninggjorda kan man göra en åter-inflyttningsfest och känna att man får en nystart. Det blir ett perfekt tillfälle att få chansen att bjuda in såväl de anställdas familjer som kunder på återinvigningen.

Förverkliga dina drömmar med badrumsrenovering på Lidingö

14 May 2022

När du vill ha känslan av att gå in på ett lyxigt badhus i ditt eget hem så är det självklara valet att göra badrumsrenovering på Lidingö. Gör drömmen verklig.

Tänk dig att du sitter och dricker ditt morgonkaffe en het sommarmorgon. Solen steker redan nu på, muskler och leder vaknar till liv och mjukas upp. Plötsligt kallar nöden, du dricker den sista droppen kaffe, och du reser dig och gör din väg mot badrummet. Hemmet är redan nu väldigt varmt och kvalmigt. Du kommer fram till badrummet och öppnar dörren och möts av en sval, ljus och nyrenoverad lokal och du kan andas. Tänk att något så enkelt som att renovera ett badrum kan påverka ditt hem så mycket.

Badrumsrenovering på Lidingö för estetik och funktionalitet

Det kan kännas som en liten struntsak, vad gör man egentligen i ett badrum? Man gör sina behov, duschar, sminkar sig och borstar tänderna om vi ska hårddra det. Dock är det kvalité som är riktmärket oavsett hur mycket tid du spenderar i dina rum. När du gör badrumsrenovering på Lidingö så får du ett vackert badrum som matchar dina idéer om hur du vill ha det. Dessutom kommer du få rör som fungerar som de ska, du kommer även få fungerande elektronik. Detta är alltså en service som lägger fokus på allt som har med ditt badrum att göra. Vad är estetik utan funktionalitet? Släng ut ditt gamla badrum och skaffa en ny känsla i hemmet.

← Äldre inlägg