Att jobba som låssmed

Som de flesta känner till jobbar en låssmed med installation, service och underhåll av lås och olika typer av säkerhetslösningar. Vad en låssmed gör behöver dock inte i hög grad likna det en annan låssmed gör. Inom yrket finns det många olika områden man kan specialisera sig inom. Vissa jobbar med mekaniskt, andra jobbar med IT. Många låssmeder nischar sig även mot elektromekanik och andra typer av säkerhetslösningar.

Vad gör en låssmed under en arbetsdag?

Det en låssmed gör under en arbetsdag kan, som nämnt i inledning, skilja sig åt lite grann. Gemensamt för de flesta låssmeder är att de bygger, underhåller och installerar produkter som skyddar mot inbrott. Hur avancerat arbetet är beror även det på låssmeden, dennes nisch och vilken erfarenhet och kompetens han eller hon har.

Till exempel finns det enklare mekaniska arbeten som behöver utföras. En låssmed kan dock också, i motsats till vad många skulle tro, endast syssla med mjukvara. En modern säkerhetslösning kräver kompetens liknande den som många IT-kunniga har. Ofta handlar det om elektromekaniska lås, passersystem och avancerade inbrottslarm. Även kameraövervakning kan ingå i dessa moderna säkerhetslösningar.

För att hantera dessa system krävs även mjukvara. Det här är IT-kompetensen kommer in och behövs. Datorprogram används också för att få fram information om låscylindrar och nycklar, förutom för programmering av säkerhetssystem.

Låssmedens roll är i ständig förändring

Låssmed som yrke växer mer och mer ihop med ett annat yrke – larm- och säkerhetstekniker. Det här ställer krav på att även låssmeder blir utbildade om de regelverk, lagar och normer som styr larm- och säkerhetsteknikernas arbetsuppgifter.

En annan roll som är vanlig för en låssmed att ha, är den som säkerhetsrådgivare. En låssmed har ofta kunskap om flera olika säkerhetslösningar och kan därför ge råd till både små och stora kunder. Förutom inbrottsskydd, har en säkerhetsrådgivare även kompetens kring brandutrymning och vilka regler som gäller för tillgänglighetsanpassning.

Konkurrens om jobben

Den som vill bli låssmed kan se fram emot en förmånlig arbetsmarknad. Särskilt i Stockholm, Skåne och Göteborg finns liten konkurrens om jobben enligt Arbetsförmedlingen. Konkurrensen är dock något högre i Stockholm – även om den fortfarande bedöms vara ”liten”.

Den hårdaste konkurrensen finns dock en bit norr om Stockholm. I Västernorrland, Gävleborg och Jämtland anses konkurrensen vara hård. Antalet låssmeder är helt enkelt lite högre än tillgången på jobb. Det här kan leda till att många låssmeder och finmekaniker flyttar ner till platser som Stockholm, Göteborg eller Skåne.

Utbildning för att bli låssmed

Den som vill bli låssmed kan gå en grundläggande utbildning på gymnasieskolan. Utöver det finns yrkesutbildning och lärlingsutbildning. Med detta följer sedan möjligheterna att göra gesäll- och mästarprov. Den som har el-teknisk utbildning för svagström och IT-kompetens kommer att vara särskilt efterfrågad på marknaden. Många arbetsgivare ställer som krav att man har ett körkort.

15 Feb 2017