Behöver ni asbestsanera er fastighet i Uppsala?

Ska ni renovera eller riva en äldre byggnad i Uppsala? I så fall kan det vara nödvändigt att först utföra en asbestsanering. Det finns certifierade företag som är specialiserade på sanering.

Asbest användes förr flitigt i olika typer av byggmaterial som isolering, kakelfog, golvmassa med mera. I början av åttiotalet förbjöds dock materialet då man kom på att asbest är farligt för människor och bland annat är cancerframkallande. Men asbest finns fortfarande kvar i många orenoverade byggnader runt om i landet. Det är inte farligt så länge man inte rör det. Det är först när man börjar riva eller renovera en byggnad som man riskerar att asbest sprids i luften. Har man en äldre byggnad som man planerar att riva eller renovera måste man därför först se till att sanera den från asbest.

Så går en asbestsanering till

Asbestsanering kräver särskild kunskap och det är inte vem som helst som får utföra arbetet. Det är viktigt att saneringen sker innan rivningsarbetet påbörjas, annars riskerar man att hela byggnaden kontamineras med asbestdamm. Det finns särskilda rivningsföretag som är certifierade för asbestsanering. Deras personal är väl insatta i vilka säkerhetsföreskrifter som gäller vid en sanering, för att varken de eller omgivningen ska utsättas för asbest. För att inte riskera att asbestpartiklar sprids till omgivningen försluter man först byggnaden eller rummet. Allt material som innehåller asbest plockas försiktigt ner och placeras sedan i väl förslutna behållare, för att sedan transporteras till återvinningen där det tas omhand på ett säkert sätt. Läs mer om asbestsanering på den här hemsidan: asbestsaneringuppsala.se

12 Jan 2022