Beredning av mark för nybyggnation

Innan man börjar bygga hus så måste man bereda marken som huset ska stå på. Men vilken typ av markarbeten behöver man göra vid nybyggnation eller befintligt boende, och vilka utför dem?

När man ska bygga ett nytt hus lägger man oftast fokus på själva huset och alla fakta om det. Men när man letar hus i sin prisklass så kan det vara lätt att man glömmer att alla arbeten runt huset i vissa lägen kan bli nästan lika dyra som huset självt. Det kan även vara så att man måste anpassa huset för vilken typ av tomt som man ska bygga på. Om man har turen att ha köpt en tomt som är före detta jordbruksmark, eller liknande, så är det en vinstlott när det gäller kostnader för markarbeten. Det är enkelt att gräva ut för grund och eventuell tillbyggnad samt uppfart. Rördragningen går som i smör och man kan välja precis vilken typ av grund som man önskar. Men om man kommer att bygga på en tomt där marken inte är riktigt kompakt, som till exempel mark som ligger lågt över havsnivån och där marken till stort sett består av sand. Eller där marken istället är för hård att gräva i, som på berghällar, då kommer man behöva anpassa markarbeten, grund och kanske även huset efter dessa förhållanden.

Dränering och bärlager

För att få en så stabil och dränerande grund som möjligt så början man alltid med att gräva en grop där huset ska stå. Den fyller man sedan med mark-duk, bärlager och grus, innan man antingen gjuter en platta eller sätter en torpargrund. Det finns även andra typer av grunder, som plintar med mera. Runt grunden är det även viktigt att man gör en dränering, antingen det är ett nytt eller befintligt hus, och att man lägger jorden för tomten runt omkring så att det blir lutning från huset och inte mot huset. Regnvatten har en tendens att rinna nedåt och även om det inte är tal om några åar eller sjöar så behövs det fall från hus för att undvika fuktskador.

Mark och anläggning

De som arbetar med mark och anläggning har ofta kort för att köra någon typ av maskiner som exempelvis grävmaskin eller lastbil. Viktigt är att man är noggrann och kan läsa ritningar samt att man har en kommunikativ förmåga så man kan ge och ta information om projektet. Vi rekommenderar att läsa mer på denna sida: https://www.markarbetenstockholm.nu/

28 May 2020