Braskaminer i Göteborg måste installeras fackmannamässigt

Visst är det mysigt med braskaminer i Göteborg. Men om de inte installeras fackmannamässigt kan det gå illa. Vilket en 70-årig man erfor för ett par år sedan.

Man får installera sin braskamin själv, men det ställs höga krav. Det kan gå illa på flera sätt om man inte följer reglerna. Först och främst krävs en bygganmälan – såvida det inte handlar om ett icke väsentligt byte av eldstad. Då krävs inte bygganmälan. Dock bör man ha koll på vad som räknas som “icke väsentligt”.

I samband med bygganmälan ska man också redovisa en kontrollplan. Därefter kan du som händig person själv installera allt vad du vill. Dock får du inte börja använda braskaminen innan en fristående kontrollansvarig ser till att du har följt den inlämnade kontrollplanen.

Braskaminer är farligare än man kan tro

För ett par år sedan var det en 70-årig man vars hus höll på att brinna ner när trämaterial låg för nära skorstenen – som han själv murat. Han tyckte själv att allt gjorts fackmannamässigt men tingsrätten höll inte med och fann att han agerat oaktsamt och dömde honom till dagsböter. Brandkåren som kom till platsen hävdade att huset kunde ha övertänts och att elden kunde ha spritts till närliggande hus.

När folk skaffar braskaminer i Göteborg är det säkrast att redan från start anlita experter som kan göra rätt från början. Man ska ha respekt för eld. Det är mysigt när den befinner sig inne i en braskamin, men kan vara förödande om den sprider sig.

1 Jun 2022