Bygga hus – hyr ett väderskydd

Ett trähus är i byggskedet oerhört känsligt för fukt. Om träet utsätts för fukt under byggtiden och inte ges chans att torka ut - vilket kan vara svårt i Sverige under alla årstider - finns det risk att man bygger in fukten när man sedan inreder huset. Detta gäller faktiskt både prefabricerade hus och lösvirkeshus. Visst går det fortare att bygga ett prefabricerat hus men det finns inga garantier för att det går att göra i torrt väder. Det är därför i byggherrens, alltså ditt, intresse när du låter bygga ett hus att du kräver att det byggs under väderskydd.

Väderskydd för småhus

Det finns många olika typer av väderskydd för byggen och renoveringar. Det som vanligtvis används vid mindre byggen är ett fasadväderskydd kombinerat med ett takväderskydd, dimensionerat efter bygget. På byggnadsställningen fästs en duk av pvc-plast och på taket byggs ett fackverk i aluminium med takfall på vilken en duk spänns upp. På så sätt är byggnaden helt säkrad från regn, snö och blåst. Ett väderskydd gör att ett bygge kan påbörjas under vilken tid på året som helst och man behöver inte bekymra sig om väderleksrapporterna.

Lösvirkeshus

Ett bygga ett lösvirkeshus i trä utan väderskydd är helt omöjligt att göra utan att utsätta det för fukt. Fukt som sedan kan vara mycket svår att torka ur, även mitt i sommaren. För det krävs en längre period av torrt väder. Risken blir i stället att fukt byggs in i huset, vilket kan få allvarliga konsekvenser. När man anlitar ett byggföretag ska man alltid se till att det skrivs in i kontraktet att huset ska uppföras under väderskydd.

Prefab

Vid prefabricerade hus som monteras på plats är risken att drabbas av fuktskador inte lika stor, men man bör ändå alltid skriva in i kontraktet att huset ska monteras vid torr väderlek och absolut inte om det regna eller snöar. Har man otur och bygger under en regnig period är det inte mycket annat att göra än at hyra in ett väderskydd dom man inte vill att bygget ska bli ordentligt försenat.

Ett väderskydd för ett prefabricerat hus bör vara av så kallt mobilt, eller rullbart, slag. Detta innebär att takkonstruktionen är uppbyggd i delar som kan skjutas åt sidorna när husdelarna ska lyftas in. Med ett fast väderskydd kan det bli svårt att komma åt med kranar och dylikt.

Ställningsfirma

Väderskydd levereras och monteras av en ställningsfirma och de gör även dimensioneringen för bygget för att se till att blir rätt. Varje husprojekt måste mätas upp och bedömas individuellt, därför kommer alltid ställningsfirman ut till byggplatsen och mäter och gör anteckningar om hur många som jobbar och andra förhållanden. Man samlar sedan ihop det material som behövs och bygger upp väderskyddet. Det tar oftast inte särskilt lång tid för ett villabygge, en dag ungefär. Sedan kan man börja bygga när som helst, i vilken väderlek som helst.

Även för byggarbetarna är det en stor fördel att kunna jobba under ett väderskydd. Att inte utsättas för kyla, blåst och regn gör att man kan arbeta fortare och också att man kan hålla koncentrationen uppe i längre perioder. Du får en högre kvalitet på ditt hus, något som  slutändan är värt mer än kostnaden för att hyra ett väderskydd, för mer information, läs här.

5 Jan 2018