Byggnadens viktiga skalskydd

Hur viktigt är ett tak för ett hus och hur sköter man om sitt befintliga tak? Vad ska man tänka på när man reparerar tak och är det någon skillnad när man gör det jämfört med att lägga ett nytt tak?

Det som skyddar byggnaden, och det och dem som är där inuti, kallas för byggnadens skalskydd och består av golv, väggar och tak. Den delen som oftast blir mest bortglömd, men som faktiskt är den viktigaste, är taket. Viktigast är det eftersom det är den delen som tar emot de största smällarna från vind, väta och kyla. Och om något tränger in i den delen så kommer hela byggnaden ta skada. Oftast hinner det pågå under en längre tid innan det upptäcks och orsakar därmed stor skada såväl materiellt som ekonomiskt. Eftersom taket är högst upp på byggnaden så är det också den delen som är svårast att hålla koll på. Av den anledningen är det ännu viktigare att montage av ett nytt tak sker på ett helt korrekt sätt och med ordentligt tilltaget material och mått. Dock är det även viktigt att man med jämna mellanrum besiktigar taket och definitivt att man ser över ytorna efter hårda stormar och stränga vintrar, då skador lätt kan ha skett.

Omsorg och reparation

Den lättaste och vanligaste omsorgen som man kan göra för sitt tak är en okulär besiktning från marken. Hittar man inget när man ser över taket så är det ett absolut varningstecken ifall man hittar delar från takbeklädnaden på marken. I sådana fall bör åtgärd ske snarast. Mycket viktigt är även att man minst en gång om året tömmer hängrännorna. Och kanske till och med två gånger om man har träd i närheten. Blir det stopp i dessa så kan vätan gå upp under taket och göra skada.

Reparera eller montera nytt

Skillnaden mellan att reparera ett tak eller montera ett nytt beror helt på vad som ska göras. Är det en liten skada så kan kostnaden och arbetsinsatsen bli liten. Men om hela taket ska läggas om så måste det först ske en försiktig rivning innan den nya takbeklädnaden ska läggas. Vill man så kan man riva taket helt och fullt för att kanske till och med ändra taklutningen eller takhöjden, när man ändå är igång. Så klokt är att fundera ett par extra varv om det endast är takbeklädnaden som man önskar att förändra på huset.

10 Jun 2020