Byggvärme - viktigt med rätt lösning

Vår svenska vinter gör att vi måste anpassa byggnationer, större projekt och exempelvis renoveringar utifrån kalla minusgrader och fukt. Länder med ett annat klimat kan bygga utan några större problem genom hela året, men i Sverige så blir byggvärme alltid en fråga som måste behandlas - och detta på ett tidigt stadium för att få en ultimat lösning.

Det finns företag som specialiserat sig på byggvärme och som skräddarsyr lösningar för både större projekt - och för exempelvis mindre sådana. Rådet är att man kontaktar en sådan specialist redan i samband med att projektet planeras och projekteras. Vintern är speciell, men en sak är klar: den kommer alltid och det bör aldrig vara en överraskning att det plötsligt blir kallare i Sverige.

Vet man att ett byggprojekt är överlöpande mellan årstiderna så måste man också inkludera frågan om byggvärme i planeringen. Om inte - ja, då har man sig själv att skylla och då får man också dras med en temporär lösning som inte alls når samma höjder som en mer grundligt planerad sådan.

Effektiva projekt genom byggvärme

Byggvärme kan komma i olika former och lösningar. Ett exempel handlar om att man värmer upp via en extern panna där man exempelvis eldar med pellets. Det har blivit en vanlig lösning och även om det går att elda med exempelvis olja, gas och ved så har pellets kommit att bli en självklar lösning för många byggprojekt.

Vissa väljer även exempelvis fläktar, men då krävs också el och det kan i slutändan innebära ganska höga kostnader. Byggvärme via pellets ger en trygg och priseffektiv värmeförsörjning och är definitivt en lösning som rekommenderas.

Byggvärme ger säkra byggnationer

Byggvärme är en detalj som möjliggör ett effektivt och säkert arbete. Värmen bidrar dels till en bättre arbetsmiljö, men utöver detta så ger den även material som exempelvis betong bästa möjliga förutsättningar för att kunna användas. Betong måste dels härdas och dels också har rätt fuktnivå.

Ingen av dessa saker kan ske på ett tillfredsställande sätt om det handlar om kyla och minusgrader. Därför blir också byggvärme en absolut nödvändighet både för att kunna bygga - och för att skapa säkra byggnationer.

5 Nov 2023