Den livsviktiga elen

Det sägs att pengar är det som får världen att gå runt men idag är nog nummer ett elektriciteten. För utan el så fungerar inte mycket i samhället. Men vem är det som arbetar inom el-området?

Undersökningar har gjorts där man tagit reda på hur samhället hade fungerat under ett längre elavbrott. Och det har visat sig att det inte hade fungerat särskilt länge. För idag är det mesta i samhället beroende av el för att fungera. Det gäller uppvärmning, vatten och avlopp, tillagning av mat, sjukvårdens utrustning med mera. Och även om man har exempelvis dieselmotorer som kan ta över ett tag så är det också el som driver pumparna för att man ska kunna tanka diesel. Det är likaså el som behövs för att ta ut pengar i en bankomat eller för att ladda telefonen så man kan swisha.

Jobba med spänning

Elektricitet delas in i låg spänning och hög spänning, där det finns olika utbildningar för att arbeta inom vart och ett av de områdena. För att bli elektriker kan man gå en gymnasieutbildning eller så kan man ta utbildningen på yrkeshögskolan.

De som börjar arbeta som elektriker har ofta haft ett intresse redan innan utbildningen. Kanske har man haft något set under barndomen där man lärt sig koppla el. Eller så ser man vilken viktig funktion yrket har. Det är ett yrke som alltid kommer ha ett behov, om världen fortsätter på samma spår. Det är också ett mycket omväxlande arbete med olika sorters uppdrag. Läs mer om elektriker på denna hemsida: https://www.elektrikerstockholm.nu/ 

20 Nov 2020