Deponi i Stockholm – ansvarsfull avfallshantering

På en deponi i Stockholm hanteras avfall som inte kan återvinnas, komposteras eller återgå till ett tänk. Om du fortsätter läsa får du mer information.

Att minska avfallet som hamnar på deponier är centralt för en grönare huvudstad. I Stockholm arbetar man aktivt med att minska mängden avfall som hamnar i deponi. Det har blivit allt viktigare att sortera och återvinna material för att inte bara minska miljöpåverkan utan också för att värna om våra resurser.

Miljömedvetenheten har ökat och med den en förståelse för att allt vi slänger bort faktiskt kan ha ett nytt liv. Hushållen spelar en stor roll här och genom att sortera papper, plast, metall och organiskt avfall hjälper vi till att minska andelen avfall som behöver tas om hand på mer kostsamma och miljöbelastande sätt.

Vad sker på en deponi i Stockholm

Men vad kan man då göra för att ytterligare minska belastningen på en deponi? För det första är det viktigt att vi fortsätter och intensifierar våra insatser gällande återanvändning och återvinning. Varje produkt vi kan återanvända eller material vi kan återvinna innebär en mindre belastning på deponierna. För det andra kan kompostering av organiskt avfall göra en stor skillnad.

På en deponi i Stockholm hamnar till slut sådant avfall som inte kan återgå till den cirkulära ekonomin. Det kan handla om material som inte går att sortera och som är kontaminerat på olika sätt. En deponi blir därmed en evig förvaringsplats för sådana sopor.

26 May 2024