Det ställs krav på taksäkerhet

Den som ska upp på ett tak och utföra ett jobb måste kunna förvänta sig att det ska vara säkert där, så att man inte ramlar ner. Infästningar och takstegar måste vara helt funktionsdugliga.

Det kan vara en hantverkare som plåtslagare eller sotare i Stockholm som behöver gå upp på taket, men det kan också vara fastighetsägaren själv som ska rensa takrännor, ta bort döda djur eller rengöra takpannorna. Beroende på hur taket lutar ska det finnas gångbryggor och takstegar, och allt ska hålla viss standard. Arbetsmiljölagen måste följas för den som anlitar folk att jobba på hög höjd.

Allt från takskottning till solceller

Det är ganska många aktiviteter som sker på ett tak. Kanske behöver du montera en antenn eller sätta upp solpaneler, skotta snö eller montera armaturer eller skyltar. Ibland ska någon kontrollera imkanaler eller ventilation. Se till att det är säkert att jobba på ditt tak. Redan när man projekterar ett hus måste man beakta och planera in taksäkerheten som en del av byggnationen. Därefter bör du som husägare kontrollera att inget har lossnat eller gått sönder.

Om inte säkerhetskraven följs kan det bli sanktionsavgifter enligt AFS 1999:03. Taksäkerheten är en så viktig fråga att det har bildats en särskild kommitté, som har utarbetat ett rapporteringssystem för den som arbetar på tak. Man kan rapportera bristerna till fastighetsägaren och till byggnadsnämnden. Om du är husägare eller sitter i styrelsen för en bostadsrättsförening är det en god idé att anlita ett proffs på taksäkerhet i Stockholm.

11 Jun 2021