Effektiv sanering i Linköping

En bostad som har drabbats av en vattenskada måste saneras för att inte bli hälsovådlig. I Linköping hittar du företag som specialiserat sig på sanering.

Kraftig nederbörd eller skadade rör kan ge upphov till omfattande vattenskador. Om man drabbats av en vattenskada är det viktigt att så snabbt som möjligt dokumentera det som hänt och se till att försöka få bort så mycket vatten som möjligt.

Därefter ska man kontakta ett företag som kan hjälpa till med att fastställa skadans omfattning och se vilka omedelbara åtgärder som kan vidtas. Även om vattnet runnit bort så kan det finnas mycket fukt kvar i byggnaden. Denna fukt kan ge upphov till mögel som skadar både de boende och fastigheten.

Noggrann sanering gör att det blir riskfritt

Om man bor i en fastighet där det hunnit bildas mögel och fuktskador är det också viktigt att kontakta ett företag som arbetar med sanering. Mögel kan visa sig genom svarta fläckar på väggar eller i hörn. Att bo i en fastighet med mögel är skadligt för hälsan och det måste därför saneras bort.

Företag som arbetar med sanering i Linköping har specialiserat sig på fukt- och mögelskador men har också tillstånd att arbeta med sanering av asbest och smitta. Man utför både planerad sanering och akut sanering. Som privatperson har man rätt att använda sig av rotavdrag när man anlitar professionell hjälp för sanering. När man kontaktar företaget får man, efter en inspektion av skadan, en offert och tidsplan för arbetet.

20 Mar 2024