En elektrikers kunskap och ansvarsområde

Är du trött på att elen inte fungerar? Behöver du en elektriker? Letar du efter någon som kan serva ditt hem, din byggnad eller arbetsplats? Eller en specialist på svagström eller teknik?

Att arbeta med el kräver en hel del. För att göra större anläggningar krävs det dessutom att man har behörighet och kan kontrollera att allt är ok vad gäller säkerhet. Men det finns flera jobb man kan utföra utan behörighet. Dessutom går det bra att ta in en behörig person som går igenom allt i slutfasen av arbetet. Den personen blir då ansvarig för att det utförda arbetet är korrekt gjort.

Anledningen till att det krävs speciella bestämmelser är delvis för att en felaktigt inkopplad ledning kan orsaka andra människors död. Ström är inget att leka med. För mycket av den varan kan orsaka skada och förödelse på ett sätt du helst slipper vara med om.

En elektrikers utbildning

En utbildning till elektriker finns som ett treårigt gymnasieprogram men det är även möjligt att utbilda sig senare i livet. När du väl har gått en grundutbildning kan du sedan ta flera påbyggnadskurser med olika inriktning. Så förbered dig på ett liv med spänning och variation på både det ena och det andra sättet. Elektriker är dessutom en av de grupper som har de högst betalda hantverkarna.

Som elektriker lär du dig att installera ledningar och säkringar i hemmet. Givetvis även andra komponenter i både hem, företag och fabriker. Men det stoppar inte där. Vill du jobba med el kan du syssla med underhåll av ljud, data och video-kablar. Tänk dig en stor arena med mycket musik och ljus. Massor av elsladdar och kablar som någon måste hålla reda på och kunna koppla rätt.

Vilka typer av elektriker finns det?

Det finns flera typer av elektriker och att vara elektriker spänner över ett ganska brett fält. De flesta arbetar som montörer och installerar el och drar ledningar för att allt ska fungera i ditt hem eller i kontorsbyggnader. Både nyinstallation och ombyggnader. Andra sysslar med service och håller på med felsökning och reparation.

En industrielektriker är specialiserad på processer som här till industrin. En distributionselektriker arbetar mera med underhåll och reparation av ledningsnät. Från kraftnät till elmätare. Som svagströmselektriker arbetar du med installation av datanät men även säkerhets- och brandsystem. Ledande montör kallas den som leder, driver, planerar och genomför en elinstallation medan en tekniker är den som är specialist på säkerhet. Läs mer om elektriker på denna sida: https://www.elektrikeruppsala.nu/

7 Aug 2020