En telfer orkar rejäl last

En telfer kan egentligen inte göra så mycket nytta själv utan måste fästas på något högt och när den gör det och krokar eller kedjar fast en last så klarar den av att lyfta tunga grejer rakt upp.

Det är imponerande att se hur en telfer lyfter upp tunga rör eller andra järnkonstruktioner. De används mest inom skeppsbygge och mekaniska verkstäder. Men de är också bra att ha på en bilverkstad där man behöver lyfta i och ur tunga motorer med precision.

Telfrar har funnits väldigt länge och konstruktionen har inte förändrats särskilt mycket. Det är en lyftanordning helt enkelt och att lyfta saker har man kämpat med i alla tider. Den enklaste varianten av lyfthjälpmedel är väl block och talja och den principen finns kvar.

Telfern kan fästas där den behövs men den behöver en skena på en kran eller balk. Sätter man den på en transportvagn så kan den inte bara lyfta rakt upp utan också åt sidan.

Företag som säljer telfer har bra kringutrustning och reservdelar

Den största förändringen som skett med telfern är, som med så mycket annat, säkerheten. En modern telfer styrs från en liten låda som man hänger på magen. Därifrån har man full koll på var lasten befinner sig, hur tung den är och hur man kan förflytta den.

Självklart gör det stor skillnad att kunna stå långt bort från tung last, även om det är ett tryggt arbetsredskap. Om man kontaktar företag som säljer telfer kan man också köpa krokar och annan utrustning för speciella lyft.

17 Jan 2022