Genom att måla taket får man det att hålla mycket längre

Takmålning är en viktig del av underhållet för både plåttak och tak med betongpannor. Uteblivet underhåll leder till minskat fastighetsvärde och ett tak som åldras snabbare än nödvändigt.

Genom att laga och underhålla taket kan man få det att hålla mycket längre och på så vis spara en hel del pengar. Detta eftersom man slipper ett tak som läcker och ger fuktskador, men också för att man inte behöver lägga om taket lika ofta. Ett välskött tak bidrar också till ett bättre värde på fastigheten.

Olika takmaterial behöver olika typer av underhåll. Det är exempelvis aldrig bra om det växer mossa på taket, även om det kan vara vackert. Detta eftersom det binder fukt, vilket främst kan skada undertaket. Ett bra sätt att hålla mossan borta från betongpannor är att måla taket. Färgen har en vattenavvisande effekt som gör att mossa och lavar inte får fäste så lätt.

Hur ofta ska man måla taket?

Hur ofta man måste underhålla taket beror på hur pass utsatt det är för väder och vind, men också taklutningen och om det ligger på en skuggsida spelar roll. Men har man exempelvis ett plåttak där färgen har flagnat eller plåten blivit repad, måste man omgående måla om taket, annars riskerar man att det rostar sönder. Takmålning och takunderhåll är inget som man själv klarar då det är viktigt att man har rätt säkerhetsutrustning, verktyg och material. I stället ska man låta ett företag som är specialiserat på takunderhåll och taksäkerhet utföra underhållet. Läs mer om takmålning på denna webbsida: takmålning.net/

18 Jan 2022