Geotekniker med markkunskap

När det är dags för byggnation så behöver man veta hur markförhållandena ser ut. Det är då som man tar hjälp av en duktig geotekniker, för att få alla fakta.

Det är omöjligt att veta hur mark ser ut under ytan. Och det är inte alltid som det hjälper att veta hur det ser ut hos grannen. För när man ska bygga ett hus så kan det skilja sig åt väldigt mycket gällande markförhållandena, till och med på en och samma tomt.

Under markytan kan det finnas underjordiska vattenhål, sten, berg, sand, lera och en kombination av dem alla. Och trots att ytan kan kännas stabil så räcker inte det om man ska sätta ett hus på den. Det är där som man kan ta hjälp av en duktig geotekniker, som kan ta reda på hur det ser ut under ytan. Och kanske även ge förslag på hur man bäst gör en grund till sitt hus.

Viktig kontakt med en geotekniker

Om man inte har någon aning om markförhållandena så är det viktigt att ta kontakt med en duktig geotekniker, som kan ta reda på det. Det kan till och med vara så att det är en person som redan har grundläggande information om hur marken ser ut på platsen.

Grundläggning av en byggnad är den viktigaste delen i hela byggnationen. Det är grunden som ser till att byggnaden blir stående och att den håller sig frisk. Så med hjälp av en geotekniker kan man få veta hur byggnationen ska utföras och även vilken grund som passar. Läs mer om geotekniker här: www.geoteknikerna.se.

1 Jan 2023