Håltagning i Stockholm är lättare än i Halland

Väggar och tak kan verka ogenomträngliga, men med rätt kunskap och bra arbetsredskap finns det företag som utför snygg och effektiv håltagning i Stockholm.

Uppgiften att utföra håltagning för en järnvägstunnel genom Hallandsåsen var ett extremt stort projekt som blev svårt att genomföra. Arbetet med tunneln påbörjades 1992 och skulle varit klart 1997. Mycket gick fel under arbetets gång eftersom man inte insett vad man gett sig in på, men 2013 stod den klar efter tiodubblade kostnader.

Man började med att beställa en 900 ton tung borr för 130 miljoner kronor, men den lyckades bara ta sig några meter in i Hallandsåsen. Efter ett uppehåll på några år beställde man en ny borr som denna gång vägde 3200 ton och kostade 500 miljoner. Nu kom man igenom, men om man redan från början haft rätt utrustning hade det gått bättre.

Numera har man rätt utrustning när man utför håltagning

Håltagning är inte helt enkelt om det ska bli framgångsrikt och inte skada omgivningen. När man tar upp hål i väggar och golv av tegel eller betong gäller det att inte förstöra konstruktioner eller orsaka sprickor. När de borrade i Hallandsåsen fick de exempelvis problem med vattenläckage från omgivningen, vilket försenade arbetet.

När du kontaktar specialister på håltagning i Stockholm behöver du inte oroa dig, eftersom de har lång erfarenhet och rätt utrustning. De kommer på besök för att se vad du vill ha åtgärdat och ger dig sedan en offert på arbetet som utförs snabbt och av certifierad personal.

30 Apr 2022