Hur du ska resonera inför en badrumsrenovering

Det finns några tydliga riktmärken så det kommer till renoveringar. Det första man måste göra är att ställa sig frågan om man får göra det man står inför att göra. Det här handlar dels om det självklara - har du sökt bygglov och fått ett sådant utfärdat av byggnadsnämnden i den kommun du bor i - och dels även om du som lekman verkligen får genomföra en renovering i ditt hus. På den senare frågan så är svaret ofta ja. Du får göra det mesta som rör byggnationer och renovering på egen hand. Utom en sak: hantera elektricitet.

Så fort det ska installeras någonting, dras el eller på något annat sätt - exempelvis sättas in golvvärme eller placera spotlights i taket - involvera elektricitet så ska en behörig elektriker närvara och utföra jobbet i fråga.

Att göra någonting innebär dock inte på något sätt att man kan ; något som leder oss in till nästa fråga. Den lyder: hur mycket riskerar jag om jag gör fel vid min renovering? Tyvärr så har alltför många en övertro på sina egna kunskaper och en slags förmåga att genomföra en dåligt underbyggd riskanalys. Detta leder till skador och höga kostnader som är att anse som totalt onödiga.

Du tar stora risker som sällan belönas

Det vanliga - och vårt typiska exempel - handlar om en badrumsrenovering och/eller en köksrenovering. Två stycken områden i ett hem som ofta står överst på Att-Göra-Listan och som tyvärr också är de mest känsliga då det kommer till anmälda vattenskador hos försäkringsbolagen.

Anmälningar som dessutom sällan leder någonstans då ett försäkringsbolag sällan ersätter skador om en lekman, så att säga, hållit i hammaren. Det är ytterligare en aspekt till varför vi säger följande mening med emfas: ska du genomföra en badrumsrenovering så ska du inte fråga dig om du själv ska sköta den - du ska fråga dig vilken firma du ska anlita.

Rätt företag för din badrumsrenovering minimerar riskerna

Du ska inte låta plånboken styra alltför mycket. Den stora kostnaden för exempelvis en badrumsrenovering kommer inte att läggas på företaget i Stockholm som du väljer att anlita - den kommer att läggas på det du kan påverka själv: valet av material. I och med att rot-avdraget finns tillgängligt och där du kan dra av 30 % av den totala arbetskostnaden på deklarationen - med ett årligt tak på 50.000 kronor - så är den kostnaden fullt rimlig.

Vi ska säga några ord om företag inom badrumsrenovering också. Tyvärr är inte alla lika kompetenta och det finns - trots att du anlitar professionell hjälp - en risk i att jobbet blir undermåligt utfört och att du ändå får problem på halsen. Här kommer därför några goda råd kring hur du ska tänka:

  • Totalentreprenad. Ju fler kockar desto sämre kockar är en devis som gäller även vid byggprojekt. Ju fler entreprenörer och företag som involveras desto bättre brukar det färdiga resultatet bli. Totalentreprenad är därför att föredra då du anlitar en och samma firma för hela din badrumsrenovering. Den något dyrare prislappen blir i slutändan billigare sett till att riskerna minimeras markant. Dessutom så blir kontakten bättre och du kan delta - och följa - arbetsgången på ett annat sätt.
  • Tidigare kunder och erfarenhet: Ett bra - kanske det allra bästa - sätt att säkerställa kvalitet är att se vilka referenser som finns. Kort sagt: vilka tidigare kunder finns och hur låter deras omdöme? Kolla även upp hur pass lång erfarenhet företaget har.
  • Garanti och certifikat: Du ska se till att garantin på jobbet lämnas skriftligt. Beställer du material genom företaget så ska det även finnas en garanti för hållbarhet där - den är ofta kortare. Du ska även se till att företaget - och de anställda - har certifikat för exempelvis Säker Vatten och att de tillhör någon typ av branschorganisation.

Mer läsning: Byta blandare

25 May 2018