Hur du söker bygglov

Bygglov krävs för att en byggnad ska få uppföras eller för att ändringar i form av större tillbyggnader, ombyggnader eller fasadförändringar ska få utföras.

Det kanske kan verka besvärligt, dyrt och onödigt att behöva ansöka om bygglov när du ska bygga ett hus eller göra en tillbyggnad. Men det är ett sätt som kommuner använder för att säkra att byggnationer som utförs sker på ett fackmannamässigt sätt. Och att det blir byggnader som inte sticker ut alltför mycket från övrig bebyggelse.

Kanske kan det därför kännas konstigt då vissa fastigheter som uppförs kan sticka ut rejält från övrig bebyggelse. Eller att vissa byggnationer får utföras av fastighetsägaren själv, utan att hantverkare är involverade. Men så länge som byggnationen följer reglerna så får det mesta utföras av vem som helst. Och ibland kan hus som sticker ut vara en god idé.

När behövs bygglov?

Det finns skillnader mellan bygglov och en bygganmälan. I båda fallen måste en hel del information skickas in till kommunens bygglovsenhet. Men därefter är förfarandet olika. Vid ett bygglov är det en nämnd med personer från olika funktioner som ska fatta ett beslut. Medan en bygganmälan kan godkännas av bygglovsenheten själva.

I vissa fall kan byggnationer utföras utan att det krävs varken bygglov eller en bygganmälan. Det beror på vad det är som ska utföras och om fastigheten ligger inom detaljplan eller ej. Men eftersom det kan vara svårt att veta det själv så är det alltid klokt att börja med att kontakta bygglovsenheten för att få besked gällande vad som behövs och om det behövs.

Dokument för ett bygglov

Det är ganska omfattande och omständligt att ansöka om ett bygglov eftersom det behövs en hel del dokument. Till bygglovsenheten ska det skickas in konstruktionsritningar och ritningar som visar hur el, vatten och avlopp ska dras. Det är ritningar som din hustillverkare eller din arkitekt och konstruktör kan ta fram så att det blir i rätt format och utformning.

Till detta kommer det även information gällande planlösning, yttermått och höjdmått samt vilken takbeklädnad byggnaden kommer ha. Det brukar även krävas en beskrivning gällande fasaden och vilken färg som fasaden kommer att målas i. Ibland kan det till och med vara så pass noga att du behöver skicka in den exakta färgkoden för att få ett godkännande. För mer information se bygglovservice.nu

7 Nov 2023