Hur mycket ska fönsterblecket sticka ut?

Hur mycket ska fönsterblecket sticka ut? Man brukar säga att det ska sticka ut med 20 mm som ett minimum och där själva lutningen som absolut minst ska ligga på omkring 14 grader som lägst. Vad gäller fönsterbleck så bör man vara medveten om att ju större utstick man har, desto bättre är det. Men, då har man även det rent estetiska att tänka på.

Ju längre dina fönsterbleck sticker ut, desto bättre skydd får du. Det är själva grundtesen och den stora anledningen till varför vi överhuvudtaget har denna lösning under våra fönster. Det är för att skydda husets - och fönstrets - konstruktion från vatten- och fuktangrepp. Står du vid ett fönster och tittar uppåt så ser du att det även på ovansidan finns ett bleck - detta är kortare och kallas för droppskydd.

Både droppskyddet och fönsterblecket är avgörande för livslängd på hus och fönster. De skyddar från att fukt och regnvatten ska tränga in mellan huskropp - väggen - och fönsterkarmen.

Varför använder vi fönsterbleck?

Du kan säkerligen själv tänka dig ungefär hur snabbt ett sådant angrepp skulle kunna ske och hur pass negativ effekt ett sådant skulle ha på ditt hus. Har du ett hus i tegel så skulle ett uteblivet fönsterbleck och ett uteblivet droppskydd innebära en frostsprängning vid första kalla vinterdag och om det skulle handla om ett trähus så skulle konsekvenserna innebära fukt- och mögelskador. Fönsterbleck är en billig försäkring för mer hållbara fönster.

Men, vi har även all förståelse för att man väljer kortare bleck och minimerar utskjutet. Ett fönsterbleck påverkar definitivt intrycket av huset och då fönstren är lite av husets ögon - bland de första man ser och lägger märke till - så vill man också hålla dessa så diskreta och enhetliga som möjligt. Håller man sig till 20 mm så är man säker, men vi skulle nog rekommendera ytterligare någon mm till detta. Det ger bättre skydd och det syns inte särskilt mycket. Det är förmodligen bara du själv som kommer att se detta.

Håll dina fönsterbleck under uppsikt

Bor du i ett äldre hus så bör du vara medveten om att fönsterblecken som användes då monterades på ett annorlunda sätt och att man använde sig av annat material - mestadels galvaniserad plåt. Det gör att du bör vara lite vaksam då dessa fönsterbleck inte ger samma skyddande egenskaper.

Plåten kan ha drabbats av svåra rostangrepp som en följd av att varmförzinkningen lakats ur och försämrats. Adderar man till detta att alla hus rör sig lite för varje år som går så har vi ytterligare en detalj att tänka på. Dessa rörelser kan ha bildat glipor mellan fönster- och fönsterbleck och detta kan i sin tur ha öppnat upp ytterligare för rostangrepp.

Vissa fönsterbleck håller helt enkelt inte måttet och bör bytas ut. Det bär givetvis en kostnad, men om man ställer den summan mot de kostnader som potentiella skador kan bära med sig så är det inget att tala om. Det handlar om en investering.

Vi skulle här även slå ett slag för att byta till modernare fönsterbleck - som kommer i en kombination av stålplåt och pvc. Dessa är nämligen underhållsfria sånär som på att de måste tvättas. Dessa kommer som monteringsfärdiga och du som har viss händighet kan således sköta monteringen på egen hand. Den enda nackdelen är att dessa fönsterbleck kommer i färre färger.

Vill du anpassa dina fönsterbleck mot andra detaljer på din villa så kan du välja galvaniserad stålplåt som är möjlig att måla. Där måste du å andra sidan lägga ner viss tid på underhåll såsom exempelvis behandling med rostskydd samt ommålning med jämna mellanrum.

Om du funderar på att renovera dina fönster så tipsar vi om denna webbsida:
https://www.fönsterrenoveringstockholm.com 

 

5 May 2020