Isolering – Vad ska köpas, och var?

Det finns flera olika isoleringsprodukter att välja på. Dessutom kan dessa köpas hos en rad olika butiker. 

Vilken isolering ska köpas?

Mineralull – Mineralull består av sten/glas som smällts ned till extremt tunna trådar som sedan limmats ihop till block med fenolformalhyd. Det är ett vanligt isoleringsmaterial som används inom en rad användningsområden. Mineralull kan köpas i rullar, granulat eller rörskålar. 

Den största fördelen med mineralull är det är mycket effektivt för isolering. Nackdelen är att man måste ha handskar på sig vid hantering och att det klassas som farligt avfall och därmed ska sorteras efter detta vid återvinning. 

Polystyren – Består av en mycket liten mängd olja (ca 2 %) och resten är luft. Här kan exempelvis frigolit nämnas. Används ofta i källare, i skalmurar och liknande. Lätt att bära, lätt att hantera och suger inte till sig fukt. Nackdelen är att det är relativt brandfarligt då smältpunkten ligger kring 120 grader. 

Cellulosaisolering – En isolering som består av gammalt tidningspapper. Pappret behandlas kraftigt och denna isolering finns enbart som granulat. Vanligt användningsområde är vindar och väggar. Fördelen är att den är hygroskopisk. Nackdelen är att det inte är lätt att montera i väggar som lekman. 

Träfiber – Denna isolering är uppbyggd av barrträdsfiber som sedan sammanfogats med polyetylen. Finns både i skivor och granulat. Vid granulat behövs inte PE tillföras. Helt nedbrytbart och andas. Är däremot inte passande på skalmurar eller på yttervägg i det fall det är murat hus. 

Perlit – Extremt liten isolering som ser ut som pyttesmå korn. När dessa värms upp poppar de upp likt popcorn. Används främst i skalmurar. Kan inte förstöras av fukt och är även brandsäkra. Nackdelen är att de kräver mycket energi vid tillverkning. Dessutom är de så små att de kan sippra ut i sprickor.

Var köper man isolering i Stockholm?

Alla byggvaruhus i Stockholm säljer isolering. Det är en standardprodukt som alltid finns hemma. Däremot är det inte säkert att alla de fem alternativen som nämns ovan finns tillgängliga.

Om hantverkare anlitas finns en fördel att låta dem köpa hem isoleringen. De har alltid samarbeten med flera återförsäljare i Stockholm vilket gör att de lätt kan hitta det alternativ som efterfrågas. Eftersom de ofta har stora rabatter hos byggföretagen kan det till och med bli billigare att låta snickaren köpa in isoleringen än att göra det själv. 

Vid svårare arbeten kan man däremot behöva kontakta företag som enbart arbetar med isoleringsarbeten. Dessa kan exempelvis göra byggnadsisolering, tilläggsisolering och hitta lösningar som inte alltid är standardlösningar. 

Har du inte kunskap så sök efter ett företag som kan bidra med rätt kompetens. Att välja fel isolering kan bli dyrt i längden. 

13 Aug 2018