Kasta och spara

Innan en större renovering kan ske så måste det gamla rivas ut. Men det är en åtgärd som är svårare än du kanske kan tro. Åtminstone ifall du ska spara delar av det som är under ytskiktet.

En skönhetsoperation är lite som en renovering. Det handlar om att försiktigt ta bort, lägga till och förändra något. En åtgärd som sker med största försiktighet och precision. Vid en renovering kan det se ut ungefär på samma sätt. Du kanske ska flytta alla köksskåpen från en vägg till en annan. Eller så ska du sälja. Så kan det också vara med badrumsinredning, golvbeklädnad och liknande. Rivningen kommer alltså inte att innebära en slägga som mosar allt i sin väg, utan istället inventarier och ytskikt som med försiktighet avlägsnas och flyttas till en annan plats.

En total förändring

Modet påverkar även husen och ytskikten. Idag är det mycket populärt att öppna upp med öppen planlösning och stora glaspartier. Det beror förstås också på vilken utsikt du har ifall du vill göra det. En vägg är väl ändå bara att slita ut, kanske du tänker? Men väggar, golv och tak kräver ännu mer försiktighet än ett kök eller ett ytskikt. Om du vill ha ett stort glasparti som ger dig utsikt mot Göteborgs kustlinje så gör du klokast i att anlita en firma som kan rivning. Det kan finnas el, vatten eller avlopp i väggarna och dessutom är det viktigt att du inte gör något som får huset att börja sjunka ihop. Läs mer om rivning på denna hemsida: rivninggöteborg.nu

26 May 2021