Köpa container för rationell hantering

Om du har ett behov av att förvara dunkar och andra förvaringskärl, kan du köpa container för att säkerställa att hanteringen blir miljövänlig och trygg.

Utvecklingen och användningen av containrar har inneburit en revolution inom transportområdet. Den globala handeln har till stor del möjliggjorts genom att varor kan lastas i standardiserade containrar som sedan kan fraktas över haven. Bilder från gångna tider visar att säckar med olika innehåll lastades säck för säck på bräckliga ryggar.

Idag läggs säckar på transportpallar som i sin tur körs in i containrar med truckar. I våra hamnar sker hanteringen av containrar med enorma lyftkranar. Tack vare utvecklingen av containrar sparas både pengar och hamnarbetares ryggar.

Köpa container som är skräddarsydd

Containrar har självklart mått så att de passar i bredd och längd för olika lastbärare. Men förutom containrar med standardmått kan de också anpassas för specifika ändamål. Våra återvinningsanläggningar kan hyra ut sopcontainrar där icke sorterat avfall från rivningsarbeten kan samlas för transport till deponi eller för sortering. Vi har flera företag som måste göra sig av med farligt gods eller biprodukter från en industriprocess. För sådant avfall gäller strikta regler och det måste skickas till speciella anläggningar för destruktion. För förvaring och transport krävs därför säkra och låsbara containrar.

Den som har miljöfarligt avfall måste köpa container för säker hantering. Men för hanteringen krävs rejäl utrustning. Inte helt oväntat går det därför att köpa specialutvecklade containrar från företag som dessutom tillverkar utrustning för lastning och lossning. Det kan exempelvis handla om liftdumpers, lastväxlarflak, frontlastare och baklastare.

11 Jul 2023