När är det dags för stambyte i Stockholm?

Allt du behöver veta om stambyte i Stockholm. Vad är det som gäller? Hur går det till? Och när är det dags? Vi ger dig svaren du behöver för att du ska kunna planera din nästa renovering.

När det gäller ett stambyte i Stockholm är det viktigt att tänka på allt som har med helheten att göra. Det är ett stort och omfattande projekt och är man inte van vid upphandlingar kan det bli en obehaglig överraskning. Vid upphandling är det många faktorer att ta hänsyn till. Det kan vara lönsamt att kontakta en konsult som är van att studera anbud och vet vilka frågor man måste ställa sig. Låt oss säga att man ingår i en bostadsrättsförening. De som samäger den kanske aldrig har varit i kontakt med processen att bygga eller reparera ett hus. De vet ingenting om allt som hänger ihop i en byggnad. Följaktligen uteblir frågorna som borde ha ställts innan och så dyker de upp längs vägen. Det kan innebära en rejält mycket högre slutfaktura än den man räknat med.

Hur går det egentligen till

Vatten och avlopp leds i speciella rör och leder eller avlägsnar vatten till och från en fastighet. Dessa rör behöver kontrolleras så att allt fungerar och ingen slammar igen. När de gamla ledningarna för vatten och avlopp, de så kallade VA-stammarna, är uttjänta behöver de byts ut. Det är det som kallas för stambyte. För att kunna göra detta behöver avloppsrören friläggas och det innebär att både golv och väggar behöver bilas upp. Det vill säga man borrar i golv och väggar med en speciell apparat. Det kallas att bila. När ledningarna sedan är frilagda kan man byta ut alla rören och byggnaden kommer då att stå frisk i många år till.

När är det dags

En anledning till att man byter ut alla stammarna kan vara att huskroppen fått en vattenskada eller att man vill vara förutseende och undvika en. Om man väljer att riva även väggarna som innesluter rören kan man få en mycket fräsch byggnad utan eventuella skador såsom fukt och mögel. Det finns andra lite mindre kostsamma metoder men de innebär oftare att man lägger in en infodring i rören. Vanligtvis består den infodringen av plast. Hur bra det jobbet slutligen blir beror till hög grad på hantverkaren som utför jobbet. Men det blir väsentligt mycket billigare än att byta ut alla rör. Vi rekommenderar: https://www.stambytenstockholm.se/

23 Mar 2020