När det behövs Skorstensrenovering i Stockholm

Man kanske inte tänker på att os och rök finns. Det dras iväg genom skorstenen. Men blir det fel och uppstår läckor gäller det att få tag på ett företag som kan skorstensrenovering i Stockholm.

Det finns saker man inte tänker på eftersom de inte syns. Men när det till exempel blir stopp i avloppet blir man väldigt medveten om att det är mycket som skall fungera efter att vattnet runnit ut genom golvbrunnen. Eldar man i kakelugn eller spis så ser man bara till att spjället är öppet så att röken inte kommer ut. Men en dag kanske det inte hjälper att öppna spjället, det osar rök ändå. Då inser man att det måste fungera hela vägen upp på taket. Men när det gäller eld finns det många lagar som reglerar hur det ska skötas. Sotare brukar också upptäcka när det blir dags att se över och göra skorstensrenovering.

Skorstensrenovering har gjorts i hundratals år och kräver kunskap och erfarenhet

Om man river gamla hus är det oftast den murade skorstenen som blir kvar till sist. Det är ett gediget murverk som står där. Det hade förmodligen kunna överleva huset men många år. Sättet som man murar skorstenar på har naturligtvis utvecklats, men de gamla går fortfarande att använda om de ses över och repareras. Företag som utför skorstensrenoveringar måste därför kunna både nya och gamla sätt. De kan behöva arbeta med kalkbruk, lerbruk, tegel och kalkfärg och bli en länk som gör att det gamla fungerar i det moderna samhället. Läs mer om skorstensrenovering på denna hemsida: skorstensrenoveringstockholm.com 

10 Nov 2021