När du behöver rivningsfirma i Stockholm

Att riva en fastighet, delar av en, eller bara en vägg, kan verka lätt att göra, men är sällan så lätt som man tenderar att tro. Oftast är det mycket svårare än vad man kan tro, då det ofta stöter på en hel del hinder att riva ner väggar. Det sitter ofta både stålkonstruktioner och elledningar i väggarna, och då gäller det att veta hur man river på ett säkert sätt så att man inte skadar sig under arbetets gång.

rivning och renovering

Det är viktigt när man river

  • Riva på säkert sätt

Bland det viktigaste som man kan göra och bör göra när man river, är att man river på säkra sätt. Det kan handla om att inte sprida damm omkring sig. Genom att bygga särskilda dammslussar kan man minimera dammet från att sprida sig i resten av fastigheten när man river. Stöter man på asbest och radon, gäller det att personalen i till exempel en rivningsfirma i Stockholm känner igen både asbesten och radonet när de ser det. Har man då kunskap om hur man ska hantera både asbesten och radonet i en gammal byggnad, då vet man hur man ska göra för att minimera riskerna med de farliga gaserna och materialen.

  • Ha rätta maskiner

Andra saker som är viktiga och som de flesta inte är utrustade med, är de redskap och maskiner som krävs när man ska riva, såsom rivningsmaskiner, grävskopor, rivningskulor, krossar och liknande. Ska hela fastigheter rivas krävs det jättelika maskiner som kan ta ner hela väggar, golv och tak. För de flesta som bygger, gör man det på tid och behöver komma igång med sitt byggande. Tar själva rivningen lång tid, så försenar det byggstarten. Därför vill de flesta byggföretag ha en effektiv rivning av gamla hus.

  • Ta hänsyn till omgivningen

När man river blir det ofta bullrigt, dammigt och det låter vädligt mycket. Då kan det vara bra att anlita en rivningsfirma som kan ta hänsyn till den omgivning som finns kring den byggnad som ska rivas. Och ska det bli väldigt bullrigt i en nedrivning, kan man behöva kommunicera det till dem som finns runt det område som ska rivas ned. Det är bäst att kunna informera om rivningen, hur den kommer att gå till, hur lång tid som den kommer att ta och varför man river. På så sätt blir människor lugnare och behöver inte irritera sig på bullret och trafiken när man river. Då får de svar på sina frågor och blir mer toleranta på det sättet.

9 Sep 2019