När taket behöver läggas om

Hur går man tillväga ifall man ser att det är en skada på taket? Vem ska man kontakta eller kan man göra något själv? Vilka olika takbeläggningar finns det och vilket är det mest tåliga av dem?

Om det blivit en skada på taket på grund av ålder och slitage så är det första man måste göra att besiktiga taket för att undersöka skadan, hur takbeklädnaden i övrigt ser ut och om det går att laga enbart skadan eller om hela taket behöver läggas om. Det bästa är att anlita en takläggare som kan göra en ordentlig översyn av taket och som även kan bedöma vad som behöver göras och hur. Visar det sig att det enbart är takbeklädnaden som är skadad så beror det på vilken typ av takbeklädnad det handlar om för att besluta om det går att laga eller ej. Men oftast innebär skador på taket att en takläggare behöver byta ut hela taket inom en mycket snar framtid. Takläggaren kan ge förslag på vad som anses vara klokast och kollar gärna upp ifall det dessutom är något som kan innefattas i villaförsäkringen.

Den som är händig

Känner man att man inte är höjdrädd, att man har rätt verktyg och kunskap så kan man lägga om taket själv. Men de flesta väljer att anlita en takläggare för att få arbetet gjort på ett snabbt och säkert sätt. När det gäller tak så räcker det med en liten miss för att väta från regn eller snö med tiden ska läcka in och skapa stora skador. Det kan röra sig om en liten glipa mellan materialen, en takpapp som inte fästs ordentligt eller en spik som gjort ett för stort hål. Om man anlitar en takläggare så kan man känna sig säker på att arbetet utförs fackmannamässigt och om något går fel så finns en garanti som man kan nyttja.

Välja rätt takbeklädnad

Takets lutning och även takbeklädnaden finns till stor del reglerad i områdets detaljplan men inom den ramen är det upp till ägarens eget tycke och smak. Man kan även ta hjälp av en takläggare för att få råd om vad som kan passa huset och vilken takbeklädnad som är den tåligaste med tanke på taklutningen och var i landet man befinner sig. Den vanligaste taktypen brukar vara plåttaket. Det är hållbart, har en mycket lång livslängd och är lätt att laga.

31 Jul 2020