Ökat behov av snickare i Stockholm

Stockholm är en expansiv stad vilket medför att omfattande byggnationer och förändringar är nödvändiga för att kunna möta behovet hos befolkningen i staden – både den befintliga och den kommande. Gällande inflyttningen till Stockholm kan vi visa hur stor stadens expansion är genom att ta upp en intressant detalj:

Prognoser gör nämligen gällande att Stockholm vid år 2030 kommer att ha passerat London som den snabbast växande staden i Europa – procentuellt – och här kan man som en fingervisning säga att det rör sig om en ökning av en halv miljon människor. En halv miljon nya invånare som samtliga ska ha någonstans att bo, någonstans att gå på läkarbesök, där barnen ska kunna gå i skola och där det exempelvis måste finnas affärer, butiker, bibliotek och tillgång på parkeringsplatser och bättre vägar.

Kort sagt: Stockholm har en utmaning framför sig och det är också en utmaning som man redan nu befinner sig mitt uppe i. Här kan vi nämna att det talas om att tre stycken busslaster dagligen flyttar till staden och att man av den anledningen har en ganska tight tidsplan att jobba efter i Stockholm och där främst bristen på bostäder är alarmerande och nödvändigast att lösa. En detalj som skulle leda till att priserna – de i dagsläget närmast absurda – för bostäder skulle kunna komma att stabiliseras och det man kan säga här är att Stockholm gör väldigt mycket inom detta.

Man bygger hela tiden och man bygger med en tanke på framtiden och av den anledningen så finns det också ett stort behov av olika hantverkare och personer med utbildning inom byggnadsbranschen. Snickare, målare, armerare, målare, takläggare, plåtslagare – samtliga yrken behövs och gällande det förstnämnda, snickare, så kan man även se att just det yrket behövs även civilt i Stockholm.

I Stockholm och i bakvattnet av alla dessa nyproduktioner så kan man nämligen även se att privatpersoner renoverar i en större omfattning och detta oavsett vilken bostadstyp – bostadsrätt eller villa – det handlar om. Något som kan förklaras av två detaljer: Rot-avdraget och en ekonomisk investering.

En snickare i Stockholm ger bättre slutpris

Det första är enkelt att förklara; en snickare och dennes tjänster ingår i det man kallar för rot-avdraget och detta innebär – kortfattat – att man som privatperson kan anlita en snickare i Stockholm och få sin renovering utfört av ett proffs för att sedan dra av upp till halva kostnaden på deklarationen.

Den andra frågan hänger ihop med både rot och den inflyttning som vi nämnde ovan. I och med att priserna på de befintliga bostäderna ligger på en så hög nivå så kan man – genom en renovering – öka sina chanser att ytterligare höja slutpriset på sin bostad.

Dessutom ska man heller inte – ur en snickares perspektiv – underskatta de renoveringar som görs i samband med att någon person köper en bostad i Stockholm och väl vid inflyttning vill sätta sin egen prägel på denna; något som man alltså gör med hjälp av sitt rot-avdrag och en snickare. Kort sagt; det råder ett stort behov av detta yrke i Stockholm och kommer så att göra långt in i framtiden.

Mer läsning om snickaryrket finns på denan hemsida: http://www.stockholmsnickare.nu/.

1 Apr 2017