Om geoteknisk undersökning inför bygg eller anläggning

Har det blivit aktuellt att beställa en geoteknisk undersökning, följer här några enkla tips över saker som är bra att tänka på innan man skrider till verket.

Man kan vilja genomföra en undersökning av mark av flera anledningar. Ofta handlar det om stundande byggprojekt eller anläggning. Varför det är viktigt att beställa en geoteknisk undersökning innan projektet påbörjas, beror på att man måste fastställa markens egenskaper för att resultatet ska bli så säkert och pålitligt som möjligt.

Vänd er till en auktoriserad expert på dessa undersökningar om ert företag behöver hjälp inför stundande projekt. De som jobbat inom branschen i många år har ofta både den kunskap inom olika typer av undersökningar och de moderna verktyg och maskiner som krävs för att ni ska få ett sanningsenligt resultat av undersökningen.

Att tänka på inför en geoteknisk undersökning

Innan ni ska beställa en geoteknisk undersökning finns alltid några saker man bör tänka på. Såklart är man på det klara med vad undersökningens syfte är redan från början. Om möjligt ska man besöka platsen där undersökningen ska ske. Detta kan också bli nödvändigt om karttjänster som finns online inte är tillräckliga.

Finns tidigare undersökningar bör dessa också vara tillhands liksom alla andra dokument såsom flygfoton, gamla kartor etc. Ju mer info som kan samlas in om marken desto bättre. Givetvis behöver man också tillstånd av markägaren innan undersökningen kan påbörjas. Med alla nödvändiga förberedelser klara har ni goda förutsättningar för att uppnå ett gott resultat av er geotekniska undersökning.

11 Jun 2022