Planera noga för ditt husbygge

Ska du bygga själv? Är det ett nytt hus du funderar på att bygga? Är du kunnig inom byggteknik, känner du säkert till det mesta inom bygg. Annars kommer här en del bra tips på hur du ska göra för att få till det bästa resultatet.

Här tar vi upp hur du bör göra när du börjar med grunden. Gjuter du en betongplatta till ditt hus får du en bra isolerad grund. Du får en bra isolerad grund som dessutom står bra emot fukt. Du minskar risken för sättningar eftersom ytan du har mot marken är stor. Du gör då en grund av kantelement, cellplastisolerong, armering, golvvärme och betong. Priset på en sådan husgrund går på mellan allt från 1.500 kronor till 4.000 kronor per kvadratmeter.

Planering är grunden för allt bra arbete

Så det första du bör göra är en god planering.

 1. Gör en tidsplan
 2. Ta in offerter på byggmaterial
 3. Ta in offerter på mark- och grundarbete
 4. Ansök om bygglov och sanitets- och vattenrör
 5. Genomför en geoteknisk markundersökning
 6. Anlita ett företatg för markarbete, schaktning och sprängning
 7. Gräva för grunden, antingen gräve du själv, eller låter ett företag göra det åt dig
 8. Gjuta betongplattan
 9. Dränering runt huset
 10. Lägg upp en strategi för vatten och avlopp
 11. Anlita byggfirma och hantverkare

När det kommer till markarbeten som schaktning och sprängning bör du ta in ett företag som är erfarna av de flesta slags markarbeten. De kan avgöra vad och vilka stenar som kan behöva tas bort. De kan hantera sprängämnen, och skydda omgivningen och bergsäkra grunden. De kan bergspräcka stora stenar. Då kan de kan hjälp dig att lägga ett väl anpassat arbetsschema. Samtidigt ser de till att alla är skyddade och har de rätta maskinerna för arbetet. Några sådana maskiner är bergsborrar, schaktmaskiner, grävskopor och annat byggmaterial som används vid en omfattande bergsprängning.

Här hittar du rätt företag för jobbet

Hur ska du hitta ett företag som arbetar med bergsprängningar? Du kan fortsätta läsa på denna sajt om ett företag som är erfarna inom allt som har med bergsprängningar i Stockholm. De har goda referenser och är erfarna av olika sorters bergsprängningar och bergspräckningar. De kan ge dig både kostnadsfria offerter och tips och råd om din grund. De kan genomföra geotekniska undersökningar som du kommer att behöva för din tomt. 

Undersöker innan och efter

Anlitar du dem gör de säkerhetskontroller innan de genomför en bergsprängning. De täcker marken för att minska stenkast. Efter sprägningen gör de efterkontroller så att inget odetonerat material ligger kvar. De kommer sedan tillbaka några månader senare för att säkerställa att inget har tagit skada av vibrationerna. De åtar sig både stora och små uppdrag. Så inget uppdrag är för litet för dem.

9 Mar 2018