Rädda liv med brandtätning

Hur agerar ni när och om branden slår till? Ofta har man bara kort tid på sig att få ut alla från hemmet. Med hjälp av bra brandtätning förlängs tiden, så chansen att stoppa branden blir större.

Något många fruktar väldigt mycket är att det ska börja brinna. Bränder kan vara hemska, de slukar allt i sin närhet och det går väldigt snabbt. Varenda år, framförallt mot juletider, varnas vi om att inte glömma ljusen framme, och faktum är att det är väldigt många saker i ett hem som kan ta fyr. Idag lever vi väldigt tekniskt, och även om det inte är vanligt så händer det att något går fel och det börjar brinna. Hur gör du om det börjar brinna? Har du någon plan?

Ger dig mer tid

För det första bör man alltid ha brandlarm, helst i varenda rum. Man bör även ha brandsläckare och brandfilt. Detta kan ha en stor betydelse om det börjar brinna, och något som hjälper till att begränsa elden bra är brandtätning. Denna ska göras av en kunnig hand. Görs den inte korrekt kastar ni pengar i sjön och får inget som hjälper till att hindra branden. Det är nämligen vad en brandtätning gör, den hjälper till att hindra branden från att sprida sig. Tack vare det är chansen större att man till och med hinner släcka den. Har man dessa saker i sitt hem så är chansen större att alla tar sig ut helskinnade. En brandtätning hjälper till och räddar liv. Läs mer om brandtätning på denna hemsida: brandtätning.net

19 Feb 2021