Radonundersökning av hus i Stockholm

Innan du köper villa eller radhus kan du enkelt beställa en radonundersökning i Stockholm för att försäkra dig om att fastigheten är fri från skadlig radongas.

Radongas bildas när det radioaktiva ämnet radon sönderfaller. Radon finns naturligt i luften, marken och vattnet och man har länge känt till att gasen kunde vara skadlig för lungorna om radonhalten blir för hög. Först såg man det hos gruvarbetare som drabbades av lungcancer men på 1980-talet upptäckte man att gasen också kunde finnas i bostäder.

Anledningen till att det finns höga halter av radongas i bostäder kan bero på att marken man byggt på innehåller mycket radon men det kan också bero på att man använt blåbetong vid byggandet. Byggmaterialet förbjöds i slutet av 80-talet men det finns fortfarande i hus byggda från 1920-1980. Misstänker man att det finns radon i en fastighet går det att åtgärda och därför gör man en radonundersökning i Stockholm.

När man gjort en radonundersökning i Stockholm kan man åtgärda

Den skadliga radongasen är osynlig och luktlös och kan bara upptäckas genom att man utför en radonundersökning. Mätningen pågår normalt under 2-3 månader men om man står i begrepp att köpa ett hus kan man göra en kortare mätning på 2-10 dagar. Resultatet blir inte lika exakt men det ger en god uppfattning om riskerna.

När man anlitar ett företag som utför radonundersökning i Stockholm får man svar på varför de höga halterna av radon uppstått och vilka åtgärder man kan vidta för att få bort den skadliga gasen.

 

 

7 Mar 2022