Relining Stockholm - tips och råd

Om man som villaägare eller fastighetsägare misstänker att stammarna som löper på insidan av huskroppen inte håller måttet så måste man agera. Det första steget är att undersöka stammarna i fråga. Något som sker professionellt och genom att man anlitar ett företag för en rörinspektion. Denna sker med hjälp av slangar med kameror där man direkt kan upptäcka exempelvis sprickor, hål eller andra skador inne i rör och ledningar.

Steg två - om skador upptäcks - är givetvis att åtgärda dessa. Vilket idag kan ske genom två alternativ. Det klassiska stambytet eller genom en relining i Stockholm. Ett stambyte är något som kostar pengar och som kräver enorma uppoffringar. Man måste riva ut väggar och vissa golv för att kunna ta bort stammarna och för att få nya på plats.

Under tiden detta sker så kan man heller inte som boende i en fastighet nyttja exempelvis toalett eller dusch på ett normalt sätt - man får ofta dela tillsammans med andra. En uppoffring som även syns i form av att den egna bostaden förvandlas till en byggarbetsplats.

Så fungerar en relining i Stockholm

En relining i Stockholm däremot är ett smidigare projekt där man inte behöver riva ut de gamla stammarna. Istället så används dessa som en slags mall att gjuta nya stammar i. Förenklat så kan en relining i Stockholm beskrivas på det sättet. Man går in i de befintliga stammarna och sprutar in epoxiplast i dessa. Genom det så får man - då plasten härdar - nya stammar, men de sitter inuti de gamla.

Fördelarna med detta är att man som boende knappt påverkas alla. Man behöver inte se att badrummet demoleras, man slipper se golv rivas upp och man slipper se en massa byggmaterial i lägenheten.

En relining i Stockholm är, helt enkelt, det smidigare alternativet om stammarna börjar tappa i kvalitet. Förr eller senare så kan ett stambyte vara absolut nödvändigt, men en relining fungerar som ett riktigt bra komplement till detta.

21 Sep 2022