Renovera innan vattenskador uppkommer

Har du ett gammalt kök eller badrum i Göteborg? Det kan vara "charmigt" med gamla kök och badrum, men även om de är charmiga, kan det behövas att man renoverar dem med jämna mellanrum. Det är framför allt våtutrymmena som man kan behöva fräscha upp. Även rören bör ses över med minst 20 års mellanrum. Så vet man att man har äldre stammar än 20 år, bör man anlita en rörmokare i Göteborg som kommer med en minikamera och gör en undersökning av rören. Här kan man hitta både det ena och det andra som inte ska finnas inuti dem. Det är inte helt ovanligt att man hittar riktiga fettklumpar, råttor och rötter som åstadkommer stopp i avlopp.

Det kan du göra med gamla stammar

Om det är så att det kan konstateras att du har gamla stammar och låter undersöka dem, kan man åtgärda dem på lite olika sätt. Här tar vi upp de vanligaste sätten som man kan underhålla dem på.

  1. Rörspolning med hett vatten – har man slitna rör, kan man spola dem med hett vatten. Det heta vattnet som spolas in i rören med högt tryck, ska göra så att det som finns inuti dem spolas bort. Det avhjälper tyvärr inte råttor eller rötter. För att få bort sådant bör man försvåra för råttor att ta sig in i rören genom gnagarstopp eller att lägga ut råttfällor. Har man rötter som tar sig in i rören kan man behöva flytta träd eller buskar till platser som inte ligger i närheten av rören.
  2. Relining – vill man förnya rören inifrån, kan man spruta in plast och sedan härda dem så att plasten lägger sig inuti rören. På så sätt ser man till att stammarna håller för en längre tid.
  3. Stambyte – detta är en mycket större åtgärd än i de föregående exemplen. Då behöver man gräva upp dem och lägga in nya rör.

fuktskada

Anlita rörmokare i Göteborg

Välj en rörmokare i Göteborg som både kan rycka ut vid akuta händelser, som stopp i avlopp, och som kan åtgärda större ingrepp som renoveringar, relining eller stambyte. På så sätt kan man anlita en och samma rörmokare för större och mindre saker som man kan behöva göra när det kommer till VVS-tjänster i Göteborg. Känner man inte till någon sådan kan man börja med att googla "rörmokare Göteborg" så att man får några sådana exempel av Google. Sedan är det bar att ta kontakt, be om offert och referenser. Lycka till!

8 Aug 2019