Riva hus i Stockholm – nödvändigt arbete

Att riva byggnader känns inte alltid som ett inspirerande arbete, men ibland är det nödvändigt. Anlita professionell hjälp för att riva hus i Stockholm.

Det finns flera skäl till att husbyggnader behöver rivas. På ett fabriksområde kan finnas verksamheter som lagts ner och med tomma lokaler som följd. Sådana byggnader har en tendens att bli vandaliserade och efter en tid blir fabriksområdet en skamfläck. Ofta saknar byggnaderna en ägare och till slut tvingas kommunen ta itu med problemen.

Du och familjen har med blandade känslor fått ärva ett stort hus av en avliden släkting. Huset och tomten har ett bra läge i utkanten av Stockholm. Tyvärr har huset blivit förfallet till följd av bristande underhåll. Fasaden är dessutom beklädd med eternit eller asbestplattor. Ni besöker arvegodset och några grannar till tomten är brutala. Riv skräpet, säger de.

Riva hus i Stockholm med försiktighet

Ni lyssnar på era kommande grannar, men beslut att riva hus i Stockholm får ingen ta på egen hand. För det första krävs att det finns ett rivningstillstånd från myndigheten. Ett rivningsarbete måste dessutom ske med stor omsorg och med hänsyn till miljön. Asbestsanering och omhändertagande av rivningsrester måste ske med certifierad personal.

Ni beställer rivningsarbetet och tänker därefter bygga ett nytt hus på tomten. Firman som utför jobbet börjar med att ta ut rör och radiatorer. Sådant går till metallskrot. Förutom asbest i fasaden kan det också finnas isoleringsmaterial som kräver särskild försiktighet. De rivna husväggarna innehåller byggmaterial som ska sorteras och lämnas för återvinning.

Du kan läsa mer om att riva hus på denna sida: https://www.rivahus.com/ 

9 Apr 2023