Så bygger du en egen altan

Det är alltfler som drar på sig blåstället och greppar hammare och spik. Vi har blivit alltmer självsäkra på det egna hemmabygget och renoveringen. Vi hamrar, spikar och sågar för fulla hus. Det finns en charm i att göra egna saker hemma. Om inte så för att kunna visa upp för släkt och vänner vad vi själva har åstadkommit ger en en stor tillfredsställelse. Det är bara viktigt att göra allt så noggrant man bara kan. Låt bygget eller renoveringen ta den tid det tar. Det gör inget att det tar lång tid. Det viktiga är att vara så noggrann som det bara går. Vet du inte hur du ska göra, fråga någon som är van vid det, eller kolla in något pedagogiskt klipp på Youtube. De flesta klippen är ganska bra och brukar visa steg för steg hur man ska göra.

Att bygga själv brukar göra att många kan välja lite dyrare material. Det är en bra idé, förutsatt att du vet hur du ska göra. Att inte kunna och riskera at förstöra ett dyrt material är inte att rekommendera. Då är det bättre att anlita en professionell hantverkare.

Här kommer en beskrivning på hur man gör en egen altan. Det är bland det lättaste om man är nybörjare. Var bara mycket, mycket noggrann när du gjuter plintar till altanen, om du behöver en sådan. De flesta altaner behöver det, om marken är ojämn. Dessutom kan den röra på sig, vilket den mesta marken gör. Har du då gjort ett bra grundarbete, gör inte små förändringar i marken så mycket.

Det första du måste välja är hur du bygger den. Ska du göra den med plankor på fri hand, eller väljer du att lägga färdiga trallar? Det finns sådana som du kan använda dig av. Då gör du en ram och underarbete med plankor som trallarna vilar på. Här grå vi igenom hur du bygger med hela plankor. Då kommer du att behöva plintar, träplankor till stommen, stolpar, impregnerade reglar, balkskor, träskruvar, trallskruvar, ankarskruvar, sandpapper och oljefärg.

1. Mät ut området där du vill ha din trädackade altan. Börja med att placera ut var du vill placera plintarna. Gräv ett litet hål och klubba ner en pinne där du vill bygga altanen. Bind rep runt alla de olika pinnarna för att få räta linjer mellan plintarna.

2. Mät ut höjden på altanen och pinnarna.

3. Avlägsna matjorden under och gräv ut var altanen ska vara. Ersätt sedan kvadraten eller rektangeln med ett lager sand och finkornig stenkross. För att slippa så mycket växtlighet som möjligt under altanen. 

4. Säg att duska bygga altanen längs din husfasad, då kan du fästa en bärlina genom panelen på ditt hus, in i de bakomliggande reglarna. Har du inte ett trähus utan ett rappat hus fäster du bärlinan med pluggar och sedan fäster med franska skruvar.

5. Nästa steg blir att först gjuta plintarna.

6. Bygg sedan bärlina och bestäm hur bred och lång altanen ska bli. Förborra en regel. Ta bort lockläkten på husets fasad.

7. Mät ner trallens tjocklek och markera med ett nytt streck i bärlinans överkant. Fäst sedan bärlinan i fasaden med franska träskruvar och bricka.

8. Använd en av husets sidor för att få en rak linje för altanen. Fäst ett snöre på en srkuv på 20 millimeter från den bakre knutbrädan på fasaden. 

9. Dra sedan snöret förbi fasaden och fäst det i en stakpinne. Justera tills snöret passerar 20 millimeter från den främre knutbrädan. Slå ner en pinne längre ut än djupmåttet på din altan.

10. Avståndet mellan plintarna ska inte vara mer än maximalt 2 meter. Samma avstånd ska gälla för den första raden av plintar.

11. Är din altan mer än 2 meter djup krävs en mittenbärlina för tillräcklig stabilitet.

12. Placera beslag på plintarna så att stolparna kan justeras i sidled. Samt sak ska gälla för plintarna i framkant, som ska böra upp tralldäcket. De ska ritkar så att de kan justeras i djupled.

13. För varannan meter du bygger på altanen behövs en bärlina. Plintarnas beslag på bärlinorna riktas på samma sätt. Kommer du att belasta altanen mer än vanligt bör du minska avståndet mellan plintarna och öka dimensionerna på reglarna.

14. Nu är det dags för hörnplintarna som ska placeras rätt i sid- och djupled.Markera med hjälp av pinnar och murarsnöre. Använd vattenpass och rita ett streck på fasaden lodrät ner från högerkanten på bärlinan. Slå ner en pinne och fäst murarsnöret för du gjort markeringen på fasaden.

15. Dra murarsnöret en bit utanför yttermåttet på altanen. Måttet på snöret och riktsnöret ska vara lika stort längst ut. Sätt pinnar längst den andra kortsidan på altanen. Alla snören ska vara lika långa.

16. Mät ut 30 centimeter på en sida och 40 centimeter på den angränsade sidan. Är måttet 50 centimeter har du en rak vinkel för altanen. Kontrollera sedan att diagonalerna på altanen är lika långa. Då är alla vinklar räta.

17. Placera stolparna på plintarna i varje hörn av altanen, placera sedan resten av plintarna med minst 2 meter emellan. Närmast plintarna ska du packa med makadam, då får du ett plant dränerat underlag som skyddar mot tjälskjutning.

18. Nu placerar du stolpar på alla plintarna. Det ska vara impregnerade stolpar som bildar reglar till din altan. Kapa sedan stolparna i den höjd som du önskar.

19. Fäst sedan impregnerade reglar mellan stolparna med träskruvar i bärlinan. Kontrollera varje regel med långpass. Fäst reglarna i stolparna med skruvar. Kapa sedan reglarna när du har fått dem i önskad längd. Nu har du reglar för hela altanen.

20. Mät och markera maximalt 600 millimeter från insidan av ramverket, Använd en vinkelhake för att markera lod på bärlinan. Sätt ett kryss till höger och markera bjälkregelns placering, gör likadant på hela bjälkregeln. Gör likadant på främre regeln.

21. Fäst balkskorna till höger om strecken med 3 rostfria ankarsrkuvar på varje sida om regeln. Kapa sedan alla reglar i samma längd. 

22. Fäst en bjälklagsregel i balkskon. Fäst med en rostfri träskruv i frontregeln.

23. Fäst balkskorna med rostfria ankarskruvar på bägge sidor om bjälklagsregeln. Skråskruva bjälklagsreglarna i bärlinan.

24. Snedkapa alla stolpar som bär upp under tralldäcket till rätt höjd.

25. Använd stommens stolpar som staketstolpar som stöd för sidornas inklädnad. Avståndet mellan plintar som bär stommen ska vara högst 2 meter för god stabilitet. Sedan är det bara att spika i varje trall för sig i altanens stomme. Välj sedan om du ska ha staket till altanen eller en kjol. Och kanske en trappa.

När du är färdig med altanen kommer det att bli en massa virke över. Har du varken tid eller lust kan du alltid anlita en byggstäd som kommer och tar bort allt överblivet material och städar upp efter ditt bygge. Det är lika viktigt som själva bygget och bör göras noggrant så att det blir städat efteråt. Läs mer här om hur du kan få en byggstädning i Stockholm.

25 Apr 2018