Så bygger du själv en pool

Kan man bygga sin egen pool? Jajamensan. Det kan man. Det gäller bara att man är noggrann och väljer noggrant bra byggmaterial. Det viktiga är att du bygger på en bra plats. Och tätar poolen med våtduk, innan du gjuter grunden för poolen. Sedan murar du en pool och använder betong som du klär den med för lång hållbarhet. Så här gör du:

Planera poolens utformning och plats

1. Hur ska poolen se ut?

Rund, rektangulär? Kvadratisk?Ska poolen vara nergrävd, eller upphöjd? En normalstor pool brukar ha måtten 3 x 6, eller 5 x 10 meter, eller 4 x 8 meter och är rektangulär. Då ryms flera badare utan att det känns trångt i poolen.

2. Vad får poolen kosta?

Detta är viktigt för vilket byggmaterial du väljer. En pool är nämligen en stor investering och du bör bestämma dig för vilken standard du vill ha för din pool. Vill du ha en pool som har någorlunda varmt vatten, lär det kosta en del. Är du villiga till det? När du bestämt dig för det bör du skaffa hem byggmaterial till din pool.

3. Vad ska poolen vara byggd av?

En pool av standardkvalitet brukar ha en stomme av trä, plast- eller glasfiber, cellplast, plåt, isolerblock betong och mursten. Träet bör vara impregnerat och ha en rötskyddsgaranpti på cirka 20 år. En pool tar mycket arbete i anspråk. Du får räkna med cirka två veckors heltidsarbete för en pool. Om du väljer en nergrävd pool behöver du inget bygglov, däremot behöver du ett bygglov för en altan med en pool. I synnerhet om du väljer att lägga ett pooltak över poolen.

4. Börja gräva

När du bestämt dig för poolens plats och standard är det ås dag för att börja gräva. Mät noggrant ut platsen för poolen och hur stor den ska bli. Du bör mäta ut så att poolen blir rak och sedan bör du gräva rakt ned, så att hålet för poolen blir rak.

5. Börja bygga poolen

När grävningen är klar är det dags för själva poolbygget. Du behöver en stadig bottenplatta för din pool. Det bästa är att gjuta plattan. När du gjutit plattan bör du lägga in rör till och från betongplattan. Har du köpt materialet från en leverantör av pooler har du fått med dig instruktioner för rören och begjutningen av bottenplattan. Du bör ha filter, en pump och du bör lägga rören i anslutningen till både pump och poolvärmepump och filter. 

6. Gjuta poolen i betong

När du är klar med det, bör du gjuta poolstommen med betong. När du väl har gjutit klart poolen bör du fylla på med stenar och jord i marken runt poolen  för att stötta den.

7. Lag på att täcka över poolen

Du behöver en poolduk efter att du har gjutit poolen och en poolram där du kan fästa poolduken. Poolramen ska hålla både poolduk och reglar på plats i poolen. Poolramen fäster du runt poolen, på utsidan av poolen.

8. Klä poolens insida med liner

Putsa vägg och golv noggrant. Det är mycket viktigt att ytan är jämn, du bör inte få några veck i litern, eftersom  de sliter hårt på vinerna och skräp och smuts kan fastna där i. Det är heller inte roligt om skarvar och fogar syns genom poolduken.

9. Installera poolpump och poolfilter

Har du bestämt dig för en pooluppvärmning bör du sedan installera en sådan. De vanligast pooluppvärmingarna är de med luft eller vattenpump.

10. Installera liner

Innan du installerar linern bör du rengöra poolen ordentligt. Har du en skräddarsydd liner, eller inte? Du bör kunna svetsa linern för bästa resultat. Det är mycket viktigt att linern sitter perfekt. När den väl sitter som den ska, kan du sedan fylla poolen med vatten. Sätt på värmning och pump.

11. Installera poolskydd

Till sist bör du sätta ett poolskydd kring poolen och då bör djupet vara större än 20 centimeter. Ett poolskydd kan vara ett staket på minst 90 centimeter högt, försedd med en grind och lås, eller ett pooltak, eller ett pooltäcke som man kan gå på. Läs mer här om  billiga pooltak.

Anlita proffs på pooler

Tycker du detta var svårt och omöjligt att genomföra? Då kan du köpa en färdig pool, så kommer leverantören hem till dig och monterar poolen där du önskar det.

5 Mar 2018