Ska du bygga en vindskupa?

Det är många som vill bygga en egen vindskupa som släpper in mer ljus ovanifrån in i rum. Särskilt stor skillnad blir det om man har ett relativt brant snett tak. Hela rummet får en annan rymd med en vindskupa. Du får in ett fönster med en vindskupa, du får en annan utsikt och rummet får en annan karaktär.

Som alltid, när det kommer till förändringar som man vill göra på sitt hus, gäller det att kontroller om det krävs något slags lov för att göra förändringarna på sitt hus. I princip gäller det att ansöka om lov för det mesta som rör fasad, tak och utbyggnader. Även om det är så att man ska riva väsentliga delar av huset, eller om man förändrar tomten på ett sätt som påverkar utseendet som man ser från gatan. Ett bygglov krävs om det är en större vindskupa som förändrar takets utseende på ett påtagligt sätt.

Så gör du din egen vindskupa

Om du har tänkt bygga vindskupan själv krävs att vet ungefär hur du ska gå till väga. Du kommer ju att göra ett hål i taket, och då gäller det att det görs på så sätt att du inte förstör takets isolering och får in vatten eller fukt. I då fall får du stora problem. I förenklade ordalag bygger du en vindskupa genom att:

1. Planera var och hur vindskkupan ska se ut

2. River taket inifrån och ut. Tar ut avstånd och material så att det blir rätt.

3. Bygg uppåt.

4. Ta bort läkt och takpannor från taket.

5. Bygg sidoväggar.

6. Klä dem med utvändig gips och panel.

7. Bygg takstolar för vindskupan och klä dem med råspont och papp.

8. Bygg en luftspalt underifrån.

9. Isolera tak, väggar och fäst med plast.

10. Be en elektriker dra elen,

11. Sätt plyfa och gips runt vindskupan.

12. Montera fönstret, foder och invändiga smygar. Montera vindskupans "golv" och sätt socklar.

13. Be en takläggare att göra klart arbetet med taket så att det blir isolerat på rätt sätt.

Arbetet kommer att ta tid, åtminstone över 200 timmar, om du inte är professionell hantverkare. För att vet att du river på bästa sättet, kan du alltid anlita en hantverkare som river i taket på bästa sätt. Då får du hjälp med den begränsade rivningen som ska till för att kunna bygga vindskupan i taket. Du får också hjälp med att få undan allt det bråte som det blir när du river. Du behöver forsla bort det för att det inte ska ligga och skräpa. Läs mer om rivningsarbeten och om företag som river hus på: http://www.rivahus.com.

27 May 2018