Slipa golv själv eller anlita ett proffs?

Ett trägolv som  används dagligen blir slitet, det är oundvikligt. Lacken blir matt och repig och golvet för fula märken från skornas klackar och möbler. Fläckar tränger lätt ned i lacken, vilket sker ett skitigt och ofräscht intryck.

Men fördelen med ett slitet gammalt golv är att det lätt går att fräscha upp, och att man därmed slipper köpa nytt. Med en golvslipning kan man ge tillbaka ett trägolv sin gamla glans till en rimlig kostnad.

Men ska man göra det själv eller anlita en professionell hantverkare med kunskaper om golvslipning?

Tumregeln är enkel: känner du dig det minsta osäker på jobbet så ska du anlita ett proffs. Om du skaffar en slipmaskin och öser på utan att ha de rätta kunskaperna om teknik och material så kan det gå väldigt snett och golvet kan bli förstört för gott.

 Var inte rädd att rådfråga expertisen

Om du ändå väljer att slipa golvet själv så kan du säkert få hjälp av företaget där du köper eller hur slipmaskinen som avses för jobbet. Hur svårt det är att slipa ett golv beror på både golvets kvalitet och vilken slipmaskin du väljer. Behöver du veta något mer så kan du säkert få värdefulla tips från hyrfirman. Du bör också väga in tidsaspekten när du väljer om du ska slipa golvet själv eller låta ett proffs ta hand om det. Gör du det själv så får du nog räkna med att ovan kommer att göra att det tar längre tid. En professionell golvslipare behöver sällan mer än en arbetsdag för ett normalstort golv. Hur lång tid det tar beror delvis på materialet men mest på hur stort det är. Ett riktigt stort trägolv i ett hårt material riskerar att uppta väldigt stor tid för en nybörjare. Ännu ett bra skäl att anlita hjälp utifrån när golvet behöver snyggas till!

Stort utbud av moderna slipmaskiner

Det finns idag ett stort antal golvslipningsmaskiner att välja på, marknaden för golvslipning har växt explosionsartat på senare år. Ska du slipa ett hårt golv som exempelvis furu så kommer du att behöva en maskin med en riktigt stark motor. Väljer du att använda en äldre modell kan maskinen lätt börja hoppa, vilket leder till en ojämn slipning. Oroar du dig för att ditt hem ska bli helt neddammat av slipningen? Det behöver du inte, idag har de flesta dammfria maskiner som är kopplade till en dammsugare och släpper ifrån sig minimalt med damm.

Många proffs  kan ge dig bra tips om hur du ska gå till väga. Men som sagt, grundtipset är att anlita en professionell byggfirma för golvslipningen.

27 Jun 2017