Takfirmor i Stockholm lägger ofta plåttak

Att arbeta på en takfirma kan betyda att man har olika arbetsuppgifter beroende på vilken del av landet man verkar i, eftersom byggnadsstilen skiljer sig.

Man kan tycka att Sverige är ett ganska litet och enhetligt land. Men det är bara att köra från Ystad till Treriksröset så inser man att det händer saker under färden. När man talar med folk man möter så märker man att dialekten ändras, liksom invånarnas mentalitet. Men det som är uppenbart redan innan dess är att byggnadsstilen skiljer sig mellan olika regioner.

I Skåne är det mycket stenhus med tegeltak. Men redan när man passerar Småland börjar de röda trähusen att dominera – fortfarande dock med tegeltak. När man kommer till Stockholms innerstad upptäcker man att de gamla flerfamiljshusen återigen är byggda av sten men att taken ofta är av plåt. Fortsätter man norrut så sker det andra förändringar, gradvis.

Mycket är också gemensamt för olika takfirmor

För den som arbetar med byggnation, till exempel på en takfirma, så innebär detta att arbetsuppgifterna och kunskapsbehovet är olika beroende på var man håller till. En takläggare i Skåne arbetar sällan med plåt, medan en motsvarande hantverkare i huvudstaden ofta får göra det. Oavsett vilket så måste han ta hänsyn både till de olika takmaterialens egenskaper och den stil och tradition som är rådande på platsen.

Sen finns det förstås mycket som är det samma också. Alla takläggare måste arbeta med taksäkerhet, både för egen del och för andra som kan behöva vistas på taket. Alla tak måste också förses med funktionell takavvattning, och så vidare.

Hitta takfirman för ditt projekt här: www.ccplatab.se

4 Sep 2023