Tänk på detta vid ett husbygge i Stockholm

Det finns några saker som man måste tänka på innan man sätter igång med att bygga ett hus och detta gäller både det tekniska jobbet samt det praktiska. Det handlar om att dels välja rätt företag för arbetet och dels så handlar det också om att man verkligen följer de regler och lagar som finns.

Att bygga ett hus ska vara ett drömprojekt, något som dock kan förvandlas till en ren mardröm om man inte är vaksam och noggrann. Vi kan här säga att det handlar om att du ska bygga ett hus i Stockholm och så radar vi nedan upp några tips som du kan – och i många fall måste – använda dig av för att det hus du står inför att bygga blir så bra, säkert och korrekt som möjligt.

Kort sagt – detaljer som gör att ditt hus också får prefixet -dröm framför sig.

  • Bygglov. Detta ansöker du om hos Boverket och är något du måste ha oavsett om ditt hus står i Stockholm eller någon annanstans i Sverige. Bygglov ska ses som det bevis du får för att verkligen få bygga huset. Detta gäller även vissa tillbyggnader och är du osäker så är det lika bra att kontakta Boverket för att få vidare information om vad som verkligen gäller-
  • Kontrollanvarig. Om vi säger att du är byggherre för detta hus i Stockholm så ska du se en kontrollansvarig som den person som ser till att allt sker korrekt. En kontrollansvarig sätter här först upp en kontrollplan, han kommer att delta i tekniska samråd, han kommer att genomföra besiktningar. Kort sagt – bygger du ett hus i Stockholm så kommer en kontrollansvarig också att vara ett måste. Det som gör en kontrollansvarig så viktig är att han verkligen ser till att den kontrollplan hen satt upp också följs. Upptäcker en kontrollansvarig att arbetarna vid ditt hus i Stockholm struntar i denna och utsätter huset för risker så kommer han att kontakta dels dig och dels också Byggnadsnämnden.
  • Markarbetet. Här gäller det att du verkligen kontaktar rätt företag som klarar av detta viktiga arbete. Grunden är husets viktigaste del och misslyckas man med markarbetet så kommer också huset att börja luta och detta mer- och mer med tiden. Tack vare en kontrollansvarig så kommer du även här att minimera riskerna för framtida problem i huset i Stockholm.
  • Rätt företag för husmontering. Vi säger här för enkelhetens skull att huset du ska bygga i Stockholm är nyckelfärdigt och då gäller det verkligen att företaget du anlitar för monteringen har vana av detta. Många förknippar ett nyckelfärdigt hus med någonting helt riskfritt och detta stämmer tyvärr inte. Det som ofta visar sig är nämligen läckande tak, dålig isolering och uppkomna vattenskador i badrum. Även här är en kontrollansvarig ytterst viktig!
6 Oct 2017