Tips för en schysst och säker golvslipning

Bor du i en stor fastighet i till exempel Stockholm och har många grannar? I sådana fall bör du se till att köra golvslipen på schyssta tider, eftersom det låter en hel del. En annan sak som är viktigt att tänka på är att alltid stänga av maskinen innan du byter slippapper. De två sakernas gemensamma nämnare är att de är en förutsättning för en schysst och trygg golvslipning. Läs vidare för att få reda på fler.

Säkerhet

  • Ta bort all metall. För inte särskilt många år sedan sattes en lägenhet i brand i Stockholm när ägaren skulle slipa sitt golv, troligen på grund av att det fanns spikar eller annan metall på ytan. När användaren sedan körde på metallen skapades gnistor som skulle komma att starta en eldsvåda. Just eftersom det var i centrala Stockholm fanns stora farhågor att branden, som lyckades stävjas, skulle sprida sig.
  • Stäng av slipmaskinen vid underhåll. När du ska utföra underhåll, felsöka eller byta slippapper är det av högsta vikt att du stänger av slipmaskinen. Flertalet olyckor har skett på det här viset.
  • Tänk på lemmar och kläder. Flera olyckor har skett där lemmar eller löst sittande kläder har fastnat i golvmaskinens rörliga delar. Se till att hålla dessa borta. Tänk även på husdjur som springer omkring, att de håller ett behörigt avstånd.

Slipa rätt

  • Följ manualen ordentligt. Att ta hand om golvslipmaskinen är viktigt, oavsett om man har hyrt den eller inte. Om du har hyrt den är det dock någon annan som drabbas av ev. slarv – äger man golvmaskinen är det upp till en själv hur väl man tar hand om den. En maskin som är ordentligt åtgången efter att du har slipat golv ses sällan med blida ögon av uthyrningsföretaget. Se till att följa manualen och de råd som står där.
  • Tänk på grannarna. Det låter mycket när man ska slipa golv. Bor du i en större fastighet, i till exempel Stockholm eller annan storstad, bör du se till att slipa på schyssta tider. Annars finns givetvis en risk att osämja uppstår.
  • Ha rätt slippapper. Har du massivt trägolv? Eller laminerad parkett? Det finns inget optimalt slippapper som passar alla trägolv. Först börjar du med ett grövre papper, innan du gradvis går över till grövre och grövre slippapper. De finare slipningarna görs främst i syfte att ta bort spåren från de föregående slipningarna. Fel slippapper kommer gör att ditt golv knappast blir så fint som du tänkte dig.
2 Mar 2018