Tolv tips för ett lyckat markarbete

Planeringen är A och O innan man ska påbörja ett markarbete. Oavsett om man ska gräva för ett nytt hus eller bara jämna till en tomt, är planeringen avgörande för ett gott slutresultat.

Det är enormt viktigt att man lyckas med markarbetet för att det som sen ska byggas eller anläggas ovanpå ska bli stabilt och hållbart. Det gäller poolbygget, uppfarten, husgrunden etc. Stort som litet byggprojekt kräver ett väl utfört underarbete som börjar med planeringen. Därför kan det vara bäst att man tar hjälp med markarbetet, alternativt hyra in ordentliga maskiner om man ska göra jobbet själv. Men innan man påbörjar arbetet gäller det att göra en ordentlig markundersökning för att ta reda på hur marken ser ut under alla lager av jord. Det är här man kan skapa sig en bild av hur stort markarbetet egentligen är. Då ser man jordens djup, lutningar och avstånd.

Kommunen ska sätta ut husets placering

Man måste också veta vad man ska göra av sitt överblivna material. Det kan kosta en hel del att få det bortforslat. Att även ha en plan för var man ska mellanlagra sitt dräneringsmaterial som grus och makadam är bra. Ska man anlägga exempelvis en husgrund är det viktigt att man gräver så djupt att frosten aldrig når dit. Ta hjälp av kommunen och sätt ut käppar där huset ska stå så att ni vet exakt var ni ska gräva. Ibland kan man behöva röja träd runt omkring för att få rätt placering. Har man tiden och bra maskiner som exempelvis en minigrävare kan man göra grävjobbet själv. Då spar man mycket pengar. Men man måste vara försiktig så att maskinen inte välter, speciellt då man gräver neråt i en sluttning. Det är också lätt att ras sker underifrån så var försiktig.

Slarva inte med dräneringen

Skala av all matjord och eventuell sten, gräv även för dränering, vatten och avlopp. Kolla ritningarna över var dessa ska dras och se till att inte gräva sönder eventuella redan befintliga ledningar. När schaktningen är klar är det dags att göra marken slät med packad grus och makadam så att dränering fungerar. Hyr in en markvibrator som packar materialet som sen husgrunden ska gjutas på eller ta hjälp av en markentreprenör. Sista momentet är sen att lägga tillbaka en del av det dränerande materialet mot kanten där huset ska stå. Men var noga med lutningen så att vatten rinner från huset och inte emot.

16 Mar 2020