Trädfällning som åtgärd i Stockholm

Inom trädgårdsvärlden finns många olika specialister. En av specialistinriktningarna är trädfällning i Stockholm. En åtgärd som kan utföras på flera olika sätt.

Växter och trädgård är något som många lever för. Det kan vara för att man har ett intresse för det som växer eller för att man råkat trilla in på det yrkesmässigt. Och det är ett brett område på många olika sätt.

Som trädgårdsarbetare kan man arbeta med att så fröer eller dra upp växter som sedan planteras eller säljs. Eller så kan man vara den som anlägger trädgårdar eller tar hand om trädgården löpande. Men det finns även de som arbetar lite i andra ändan av spektrumet. De som jobbar med trädfällning i Stockholm med omnejd.

Olika slags trädfällning i Stockholm

Vad en trädfällning i Stockholm innebär är kanske lätt att räkna ut. Man fäller helt enkelt träd. Det kan vara för att trädet dött eller blivit sjukt. Men det kan även bero på att trädet står på fel plats eller skadar sin omgivning. Men att det finns flera olika sätt att fälla träd på kanske man inte känner till.

Den vanligaste trädfällningen går till så att någon klättrar upp i trädet och sakta sågar ner trädet bit för bit. Men ifall trädet är osäkert att klättra i kan man istället använda sig av en bomlift, så att man står på en plattform vid sidan av trädet och kapar det. Eller så kan man kapa trädet i ett stycke, nere vid marken.

30 Nov 2022