Trägrindar för den stora tomten

Den som bor stort kan behöva sätta upp bra trägrindar för att stänga in tomten. Trägrindar som visar var gränsen går för gäster och nyfikna förbipasserande.

Att ha en stor tomt innebär att ha ett stort ansvar. Ofta finns det gott om kvadratmeter att klippa gräs, många gångar som ska lukas och kanske en hel del träd och buskar som behöver klippas då och då. Dessutom måste tomten ofta inhägnas för att visa för förbipasserande var gränsen för privat område går.

Trägrindar kan vara ett alternativ för en snygg inramning av den stora tomten. Många företag kan lämna offert på trägrindar för att den boende enkelt ska kunna skapa sig en uppfattning kring om grindar kan vara ett alternativ. Ibland kan det nämligen vara svårt att uppskatta vad flera grindar till ett stort område kan kosta.

Trägrindar håller gäster på avstånd

En del gillar att ha folk traskande i trädgården. De allra flesta uppskattar dock någon typ av privat zon dit endast inbjudna får gå. Just därför väljer de allra flesta att rama in sin tomt på något vis. En del väljer en grön häck, några murar av olika slag och många uppskattar den klassiska varianten med staket och trägrindar.

En tydlig offert på trägrindar kan vara vad som behövs för att göra slag i saken och få satt upp ett efterlängtat skydd mot förbipasserande och i värsta fall objudna gäster. En trägrind går förvisso att forcera, men sätter ändå en tydlig gräns för besökare och talar om var allmän mark slutar.

2 Aug 2023