Undvik rivning för egen del

Att ta ner en vägg eller en byggnad är inget för amatörer. Här får du råd inför rivningsarbeten. Se upp med giftiga material, och förbered med konstruktionsritningar för bästa resultat.

Om du ser dig om där du bor, kan du vara ganska säker på att under några av husen finns byggnader från förr. Genom historien har det gamla fått flytta på sig för att det nya ska komma fram. Självklarheter på många sätt, men också lite fascinerande att tänka på. Naturligtvis pågår detta än idag. I många städer pågår förtätning och nya hus och kvarter kommer upp hela tiden. När ditt jobb byter kontor, eller bostadsrättsföreningen ska renovera en gemensam lokal, blir det ofta läge för en rivning. Något som är lätt att glömma när man är fokuserad på det nya. Hör dig för om vad som gäller om du är ansvarig. Det är många tillstånd som ska vara på plats. Att själv börja röra i gammal asbest eller gräva på en industritomt är inte en bra idé.

En man river ner väggen

Hål i väggen

Om du är nybliven ägare till ett hus eller lägenhet, kan det börja rycka i renoverings-tarmen. Har du dessutom sett de amerikanska inredningsprogrammen kan de vara frestande att göra som de gör. Alltså att greppa en slägga och börja slå ner gamla mellanväggar och öppna upp mellan rummen. Det är inte rätt väg att gå. Det går sannolikt ledningar i väggarna, för el, eller finns rör för vatten eller kablar för wi-fi eller tv. Alltför mycket kan gå snett. Dessutom hotar gifter i gipsväggarna och fogar. Tyvärr finns det många exempel på påbörjade rivningar som akut fått lämnas över till experterna. Undvik detta med god framförhållning.

Planering är A och O

Många glömmer att en rivning består av flera delar. Alla måste planeras in och schemaläggas. Transporterna till och från platsen självklart, och ibland behövs inkapsling och skydd på området. Det som rivits ner ska sorteras för återvinning och forslas iväg till rätt ställe. Efter bortforsling av rivningsmaterial tillkommer ibland sanering. Det är viktigt att den utförs av erfaren personal som har rätt utbildning, utrustning och maskiner. Att beställaren har ritningar över konstruktionen är alltid välkommet. Ju mer man vet innan rivning, desto bättre. Information om bärande balkar, innehållet i byggnaden och vad som är planerat för tomten till exempel. Man kan säga att allt hänger ihop. Ta en tidig kontakt så kan en plan tas fram där du enkelt följer hela processen. Vi rekommenderar denna sajt: https://www.rivningstockholm.nu/

7 Apr 2020