Vad behövs för att kunna göra en asbestanalys?

När rivningar eller ombyggnation ska ske i byggnader byggda före 1979 finns behov av kontroll av asbest. Här ges svaret på frågan – Vad behövs för att kunna göra en asbestanalys?

Att göra en asbestanalys är idag mycket enkelt och något som privatpersoner kan utföra själva med hjälp av de produkter som företag inom branschen erbjuder. Här går vi igenom hur detta går till:

  • Beställ analys

Det finns flera företag i Sverige som erbjuder asbestanalyser via mätningar som man själv utför. Via deras hemsidor beställs det prov som önskas. De två vanligaste proverna är vanlig ”Analys av asbest” samt ”Tejpprov”. 

En klassisk analys innebär att mätningen indikerar om det finns asbest samt vilken typ av asbest det är. Däremot inte någon mängd. Mot en lite högre kostnad kan ofta expressvariant väljas vilket alltså är exakt samma prov men att analysen prioriteras. 

Tejpprov används för att kontrollera om det finns asbest i byggdamm eller i boendemiljön. Detta till skillnad mot vanliga tester som undersöker om det finns i byggmaterial eller annat material. 

Dessa är mer specifika så vill man ta prover på flera ställen i hemmet behöver flera tejpremsor beställas. 

  • Ta proverna

Vid vanligt asbestprov tas en bit av det material där man anar att asbest kan finnas. Det kan exempelvis vara fogen på vägg, plastmattan på golvet eller isolering. Kom ihåg att asbest är farligt för hälsan. Om du anar att det är asbest i hemmet bör du alltså använda munskydd samt handskar när provet tas. Se även till att ingen rör där provtagning skett.

Det brukar framgå i instruktionerna hur stor bit som ska skickas in. Eftersom asbest sitter oregelbundet i ett material brukar man rekommendera en bit på 3 – 5 cm. 

För att analysera asbest i luft används ett polykarbonatfilter. Detta ställs ut i bostaden och kopplas ihop med en luftpump. Det bästa är att filtret kan stå under längre tid men eftersom även andra smutspartiklar dras in skapas en viss begränsning. Även här är det viktigt att följa instruktionerna samt ha koll på filtrets färg. När de börjar bli brunaktigt eller gulaktigt är helt enkelt partikeltätheten så stor att mer provtagning inte bör ske. 

  • Analys

Skicka in proverna till företaget som sedan analyserar dessa. Man kan räkna med att analysen tar 3 - 5 arbetsdagar och att man därefter får svar på om ytterligare undersökningar behöver ske eller om värdena är godkända. 

Läs mer om asbest och asbestsanering här: https://www.asbestsaneringvästerås.se

27 Feb 2020