Vad innebär brandtätning i Stockholm?

Vad innebär brandtätning i Stockholm? Har ni funderat på det, men inte riktigt bestämt er? Är det något du eller någon du känner kan ha användning för? Läs vidare för att veta mer.

I moderna byggnader finns det många kabel- och ventilationsstråk som också är en väg för elden att sprida sig mellan rum och våningsplan. Eld kan sprida sig mycket snabbare än vi tror. Detta gäller även för rök och lättantändliga gaser som utgör en stor fara. De tar sig genom de minsta skrymslen, som till exempel ovanför innertaket eller längs kablar och genom ventilationer. Dessa rör sig snabbt och ibland omärkbart, vilket gör det ännu farligare. Det finns flera olika tekniker och material beroende på plats och syfte, men några exempel är mjuktätning och fogmassa, modultätning, brandtätningskuddar och rörmanschetter. Dessa hjälper till att försluta hålrum och gör brandtätning i Stockholm extra effektiv med hög hållbarhet. Genom att brandtäta byggnaden kan elden inte sprida sig lika snabbt och fler liv kan räddas.

Ett livsviktigt skydd

Det är viktigt att brandtätningen är gjord på rätt sätt och att den kontrolleras regelbundet, exempelvis vid den årliga kontrollen av brandsläckare och vid ombyggnationer. Bara genom att stänga inne branden i ett rum och utesluta tillförseln av syre så kan man förhindra en katastrof. Brandtätningen är till för att hålla eld och gas borta från resten av byggnaden och på så vis undvika spridning. Detta kan göras genom brandceller. Det är ett utrymme som är helt slutet och som ska kunna stå emot elden en viss tid. Man måste därför se till att hålen tätas ordentligt och med rätt material vid exempelvis montering av kablar, rör eller ventilation.

Vem kan behöva brandtäta?

Fastighetsägare, företagspersoner och privatpersoner gör sig själva en tjänst genom att brandtäta sina byggnader. Faktum är att alla gynnas av det. Man kan rädda liv, undvika kostsamma skador på fastigheten och förhindra spridning till grannhusen eller skogen. Som vi alla vet är elden en av de mest oberäkneliga fenomen som vi känner till och den kan förstöra så oerhört mycket på bara några få minuter. Människor och djur kan komma till skada eller till och med mista sina liv. Försäkra er därför om att ni gjort allt ni kan för att förhindra detta genom att låta professionella brandexperter brandtäta era byggnader. Detta, för er egen skull, för era nära och kära, för andra och såklart även för våra små pälsbeklädda vänner.

2 Apr 2020